| Pinta | Kattoliitto ry , Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry , Pintaurakoitsijat ry , Teollisuuden Muurausurakoitsijat ry

”Ostatko ja tuotatko laatua vain juhlapuheissa?”

Pintaurakoitsijat heittää haasteen tilaajille: ”Ostatko ja tuotatko laatua vain juhlapuheissa?”

Pintaurakoitsijat ry Lehdistötiedote 


Pintaurakoitsijat ry:n toimitusjohtajan Juha Helmijoen mielestä laatu saa ansaitsemansa arvon vain juhlapuheissa. ”Käytännön arkielämässä laatu puuttuu tilaajien kriteereistä urakoitsijaa valittaessa. Tämä on erityisesti julkisen sektorin helmasynti. Keskeisin valintaan vaikuttava tekijä on hinta.”

”Kuitenkin jo nyt on tarjolla monia valintaa tukevia tietoja, jos halutaan varmistua yrityksen kyvykkyydestä ja vastuullisuudesta. Jostain syystä näitä asioita ei nosteta esiin tarjouskyselyissä”, Helmijoki ihmettelee.

Esimerkiksi työnantajaliiton jäsenyys osoittaa Helmijoen mukaan, että yritys noudattaa alan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä. Se on myös merkki siitä, että alan sisällä uskotaan yrityksen laaduntuottokykyyn ja tapaan toimia.

Rakentamisen Laatu RALA ry puolestaan myöntää pätevyyksiä eri työlajeihin. Pätevyyden saaminen edellyttää useita referenssejä kyseisistä töistä muutaman viime vuoden ajalta. RALA myöntää myös sertifikaatteja, joista selviää, että yrityksellä on toimiva järjestelmä seurata tuotantonsa laatua ja kehittää sitä.

”Näistä asioista eivät rakentamispalveluiden ostajat ole kiinnostuneita vaikka ne olisivat tilaajille helppo ja maksuton tapa painottaa muutakin valintakriteeriä kuin halpaa hintaa”, Helmijoki pohtii.

Pintaurakoitsijat ry ja RALA ovat käynnistämässä projektia, jolla kannustetaan pintakäsittelyalan urakoitsijoita luomaan RALA-sertifikaatin arviointiperusteiden mukainen johtamisjärjestelmä. Projektissa on mukana Rosamaster Oy, joka vastaa järjestelmän kehittämisestä yhdessä projektissa mukana olevien yritysten kanssa.

RALAssa ovat mukana kaikki keskeiset tilaajatahot. Juha Helmijoki toivoo, että nämä käyttäisivät aktiivisesti hyväksi RALAn palvelujen tarjoamat mahdollisuudet urakoinnin laadun parantamiseksi. Helmijoki mainitsee hyväksi esimerkiksi Liikenneviraston, joka edellyttää RALA-pätevyyttä ja on heinäkuun alussa ottamassa käyttöön myös RALA-sertifiointivaateen urakoitsijoiden valinnassa.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Juha Helmijoki, Pintaurakoitsijat ry, puh. 040 501 3788.

PINTAURAKOITISIJAT ry
Vuonna 1912 perustettu Pintaurakoitsijat ry on valtakunnallinen työnantaja- ja yrittäjäpoliittinen järjestö, joka edistää pintakäsittelyalan kehittymistä. Siihen kuuluu 18 paikallista maalarimestariyhdistystä sekä toimialayhdistys Suomen Korroosiourakoitsijat ry. Yhdistysten kautta liittoon kuuluu n. 260 jäsenyritystä, joissa työskentelee yli 3 000 pintakäsittelyalan ammattilaista. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 230 miljoonaa euroa ja palkkasumma yli 80 miljoonaa euroa.

Tyypillinen alan yritys on perheyritys, joka työllistää yrittäjän ja alle 10 työntekijää. Suurimmat pintakäsittelyalan yritykset työllistävät yli 100 henkilöä.
www.pintaurakoitsijat.fi