| Rakennustuoteteollisuus RTT ry | Pientaloteollisuusjaosto

Omakotitoimitukset alhaalla – hienoista optimismia syksyn kehityksestä

Pientaloteollisuus PTT ry:n tiistaina 15.4. julkaisema suhdannekatsaus kertoo pientalotoimitusten määrän painuneen historiallisen alas. Taloteollisuuden tilauskannan hienoinen kasvu vuosille 2014 ja 2015 luo kuitenkin toiveita pientalorakentamisen elpymisestä.

Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyrityksiltään keräämä suhdannetieto kertoo talopakettien toimitusten olleen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 405 kappaletta, kun se vuoden 2013 vastavana aikana oli 419. Luku sisältää omakotitalopaketit, loma-asunnot ja projektimyynnit. Omakotitalopaketteja oli toimituksista 292 kappaletta (vuonna 2013, 325).

Suhdannekatsaus kertoo PTT:n jäsenyritysten kotimaan pientalotoimitusten arvon olleen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 28 miljoonaa euroa (2013, 38 MEUR).

– Pientaloaloitukset laskevat nyt neljättä vuotta peräkkäin. Toimitusten arvo on ollut näin alhaalla viimeksi vuonna 1996. Pitkään jatkunut talopakettien keskihinnan kasvu näyttää lukujen perusteella taittuneen, mikä viestinee siitä, että talopakettien koko on hieman pienentynyt ja kysyntä kohdistunut edullisempiin malleihin. Yhden vuosineljänneksen perusteella pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen on vielä mahdotonta, sanoo PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.

Pientalovalmistajat ovat lievästi optimistisia vuoden 2014 toista puoliskoa koskevissa arvioissa. Tilauskanta on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin viiden prosentin kasvussa. Tilauskanta vuodelle 2014 ja vuodelle 2015 on 139 miljoonaa euroa (2013, 132 MEUR). Toiveikkuus saa tukea Rakennusteollisuus RT:n ennusteesta, joka arvioi omakotitaloaloitusten laskun taittuvan vuoden 2014 puolivälissä.

– Positiiviset signaalit ovat vielä hyvin heikkoja ja alttiita yleisen talouskehityksen riskeille. Osin voi olla kysymys myös lykättyjen toimitusten aiheuttamasta tilauskannan kasvusta. Toisaalta pientaloasuminen on säilyttänyt asemansa halutuimpana asumismuotona, joten lykätyt rakentamispäätökset saattavat purkautuessaan merkitä nopeitakin muutoksia, kun kuluttajien luottamus talouskehitykseen paranee, Saku Sipola arvioi.

Pientaloteollisuus PTT ry kerää suhdannetiedot jäsenyrityksiltään neljästi vuodessa. Seuraava suhdannekatsaus julkistetaan elokuussa.

Katso myös

Pientaloteollisuus PTT:n suhdannekatsaus 2/2014

Lisätietoja

Pientaloteollisuus PTT ry
hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola
gsm 040 551 5953