| LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-urakoitsijat toivovat laadusta nostetta kannattavuuteen

LVI-asennusala sinnittelee jo kohta kolmatta vuotta supistuvan rakentamisen, kiristyvän kilpailun ja heikon kannattavuuden kurimuksessa. Syöveriin tuovat valoa pienet merkit siitä, että laatua arvostavien – ja siitä jopa maksavien – tilaajien määrä on hienoisessa kasvussa.

-    Sekä uudis- että korjausrakentamisen tarve patoutuu Suomessa uhkaavasti. Vuoden 2008 taantuma pudotti rakentamisen pohjalukemiin, josta se ei ole toipunut. Syksykään ei tuo merkittävää helpotusta, sillä yli puolet vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan, toimitusjohtaja Jari Syrjälä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.
 
Korjausrakentaminen pitää kuitenkin laskentarumban käynnissä. Tarjoushinnat ovat alhaalla, ja LVI-asennusyritykset pystyvät vastaamaan neljään viidestä tarjouspyynnöstä. 10 %:n käynnistysavustus taloyhtiöiden peruskorjauksiin antoi hyvän pohjan tämän vuoden toiminnalle, ja kehysriihessä päätetty asuntorakentamisen korkotukimalli saanee liikettä myös uudisrakentamiseen.

Asuntorakentamisen määrä on tällä hetkellä selkeästi alle historiallisen keskimäärän ja pitkän aikavälin tuotantotarpeen. Ihmisten asumistarpeet eivät kuitenkaan ole vähentyneet; pikemminkin väestön kasvu, asuntokuntien keskikoon pieneneminen ja muuttoliike luovat painetta uudistuotannon määrän lisäämiseen.

-    Nyt on tärkeää purkaa patoutunut kysyntä hallitusti tarjontaa lisäämällä. Tosin rakentaminen saa elpyä reippaasti ennen kuin on palattu vuoden 2008 tasolle. Väistämättä edessä oleva kysynnän ja tarjonnan lisääntyminen on nähtävä normaalina tervehtymisenä eikä lapasesta lähteneenä markkinoiden kuumenemisena, Syrjälä korostaa ja lisää:

-    Korjausrakentajien kannattaa tehdä päätökset hyvissä ajoin, jotta saavat osaavia tekijöitä uudisrakentamisen toipuessa.

Huoltotoiminta lisää kannattavuutta

Vuonna 2013 LVI-asennusyritysten toiminnan painopiste heilahti selvästi korjausrakentamiseen, joka toi lähes puolet liikevaihdosta. Yritysten liikevaihto kasvoikin 40 %:lla. Kuitenkin vain harvalla toiminta oli riittävän kannattavaa. Tuloslaskelmaa piristää hyvässä kasvussa olevat huolto ja kunnossapito, joiden kannattavuus on perusurakointia parempaa.

Lisäksi ostokäyttäytyminen on lievästi kehittymässä. Valistuneimmat tilaajat eivät enää automaattisesti valitse halvinta tarjousta, vaan ottavat huomioon myös urakoitsijan kokemuksen ja laatutekijät. Ja ovat jopa valmiita maksamaan laadukkaasta työstä hieman enemmän.

Kohtuullinen tilauskanta ja työllisyys

Uudisrakentamisen suhdannetilanne on heikko 55 % vastaajista. Hallituksen suunnittelemat talouden vauhditustoimet piristävät näkymiä hieman, ja kolmannes vastaajista arvioikin tilanteen paranevan
syksyä kohti.

LVI-alan täystyöllistävä tilauskanta on keskimäärin 4,3 kuukautta: se on noussut hieman syksystä 2013  (3,5 kk). Peräti 41 % vastaajista arvioi tilauskannan kasvavan syksyä kohti.

Muista rakennusaloista poiketen LVI-alan työllisyys on kohtuullinen: lomautettuna on keskimäärin 8 % henkilöstöstä.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n maaliskuussa 2014 toteuttamaan LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 94 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 35.

Katso LVI-asennuksen suhdannekyselyn tulokset (pdf)

Lisätietodot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 3525 120, jari.syrjala(at)lvi-tu.fi
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen(at)lvi-tu.fi

lvi-tu.fi