| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Ilmoitusmenettely alkaa tuottaa tulosta

Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen verottajalle alkoi syyskuussa ja nyt ilmoituksia on annettu jo kolmesti. Verottaja sai jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana kokoon 20 000 epäselvää tapausta, jotka johtavat jatkotoimenpiteisiin.

Selvittelyssä on esimerkiksi yrityksiä, joiden toiminnan on ilmoitettu päättyneen, mutta tilaajilta saadut tiedot osoittavatkin toisin. Osalla yrityksistä on ilmennyt ristiriitaisuuksia urakka- ja työntekijätietojen sekä kausiveroilmoitustietojen välillä. Myös ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovelvollisuuksien muodostumista Suomeen voidaan selvittää saaduilla tiedoilla.

Selvitystyötä jatketaan ja valvontaa tehostetaan marraskuisella Raksa-viikolla, jonka aikana työmaille ja yrityksiin tehdään tarkastuskäyntejä.

Verottajalla tulee olemaan iso haaste saada ilmoitukset kaikilta niiltä, joiden pitäisi ilmoittaa. Verottajan tietojen mukaan rakennusalalla on kaiken kaikkiaan noin 50 000 toimijaa, mutta tietoja on saatu vain noin 20 000 urakoitsijasta. Samoin työntekijätietoja on saatu noin 130 000 työntekijästä, kun heitä tilastokeskuksen mukaan alalla on noin 170 000.

Selvityksiä harmaan talouden torjuntatoimien tehosta

Ilmoitusmenettelyn ja muiden harmaan talouden torjuntatoimien tehoa selvitetään eri tahoilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on tilannut selvityksen hallituksen toimenpiteiden ja viranomaistoiminnan vaikuttavuudesta. Osana selvitystä tehtiin lokakuussa rakennusalan harmaata taloutta koskevaan seurantatiedustelu, johon vastasi suuri joukko RT:n jäsenyrityksiä. RT julkaisee nettisivuillaan kyselyn tulokset sen jälkeen, kun selvitys kokonaisuudessaan on valmistunut.

Suomen Yrittäjät julkaisi oman kyselynsä ilmoitusmenettelyn toimivuudesta ensivaiheen kokemusten jälkeen lokakuussa. RT aikoo tehdä jäsenistölleen oman kyselyn ensi vuoden alussa, kun ilmoitusmenettelystä on saatu enemmän kokemuksia ja kun menettely on kokonaisuudessaan käytössä.

Katso myös

Verohallinnon tiedote 29.10.2014: Rakennusalan uudesta ilmoitusmenettelystä saatu jo nyt tuloksia

Verohallinnon tiedote 14.11.2014: Verotarkastus tehostaa harmaan talouden torjuntaa aloittamalla rakentamisilmoitusten oikeellisuuden valvonnan