| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Guggenheim Helsingin tukisäätiö

Helsingissä 22.4.2014

Solomon R. Guggenheim -säätiö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Rakennusteollisuus RT ry ovat tänään jättäneet Guggenheim Helsingin Tukisäätiön perustamislupahakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Säätiön tarkoituksena olisi tukea Guggenheimin Helsinki -museon kehittämistä. Aluksi säätiö tukisi Guggenheim Helsinki -museosta järjestettävää avointa, kansainvälistä arkkitehtuurikilpailua sekä kilpailuun liittyviä julkisia, eri kohderyhmille suunnattuja ohjelmia. Kilpailun aikana ja sen päätyttyä säätiö tukisi myös museon kehittämistyötä.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiö toteuttaisi toimintaansa varainhankinnalla sekä käyttämällä varoja ja muita tuloja tarkoitustaan suoraan tai välillisesti edesauttavaan toimintaan. Säätiön perustamispääoma olisi kolmesataatuhatta euroa, joka jakautuu seuraavasti: Solomon R. Guggenheim säätiö 298 000 euroa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1 000 euroa ja Rakennusteollisuus RT ry 1 000 euroa. RT:n ja MaRan osuus perustamispääomasta on symbolinen.

"Menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa matkailijoista Helsinki tarvitsee kansainvälisen tason vetovoimakohteita. Guggenheim -museo olisi vetovoimatekijä, joka auttaisi Helsinkiä erottautumaan muista Itämeren pääkaupungeista. Helsingin Guggenheim -museo täydentäisi oivallisella tavalla jo ennestäänkin hyvää Helsingin museotarjontaa. Museo olisi pitkävaikutteinen investointi, joka toisi tuloja ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle pitkälle tulevaisuuteen.", toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Rakennusteollisuus on mielellään mukana edistämässä suomalaista monimuotoista arkkitehtuuria ja rakentamista. Uskomme Guggenheimin museohankkeen lisäävän Helsingin vetovoimaa ja taloudellista aktiviteettia pitkällä aikavälillä sekä siten poikivan myös muuta rakentamista”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön toiminnasta, hallituksen kokoonpanosta ja muista yksityiskohdista kerrotaan lisää, kun säätiö on saanut perustamisluvan ja voi aloittaa toimintansa.

Lisätietoja:
Solomon R. Guggenheim -säätiön puolesta Sanna-Mari Jäntti, Miltton, puh. +358 400 536 581
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n puolesta toimitusjohtaja Timo Lappi, puh. +358 40 734 5549
Rakennusteollisuus RT ry:n puolesta toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. +358 40 506 5021.