| Rakennusteollisuus RT ry

Uudenmaan LVI-urakoitsijat hintakilpailussa

Talotekniikan LVI-asennusyritykset kamppailevat Uudellamaalla kiristyvää kilpailua ja alenevaa hintatasoa vastaan. Rakentamisen laskusuunnan pysähtyminen tänä vuonna ja pitkä tilauskanta luovat kuitenkin uskoa alan yrittäjien tulevaisuuteen ja työllistämiskykyyn.

Urakkahinnat syövät kannattavuutta
LVI-alan kilpailun kiristyminen korostuu Uudellamaalla. Suhdannekyselyyn vastanneet LVI-urakoitsijat ilmoittivat tarjottujen ja toteutettujen urakkahintojensa pudonneen viime syksystä jopa 10 %, vaikka panoskustannukset ovat nousseet merkittävästi. Yli puolet vastaajista arvioi hintatason säilyvän ennallaan myös syksyllä. Kilpailutilanne ja urakkahintojen alenemisen yhteisvaikutus tuntuu LVI-urakoitsijoiden kannattavuudessa. Puolella vastaajista se oli viime vuonna vain tyydyttävä.

Hyvä tilauskanta
Rakentaminen on Uudellamaalla vilkkaampaa kuin muualla Suomessa: LVI-yritykset pystyvät vastaamaan 71 %:iin tarjouksista, joista joka viides realisoituu. Kyselyyn vastanneiden yritysten täystyöllistävä tilauskanta riittää 5,6 kuukaudeksi. Tämä näkyy alan kelvollisessa työllisyystilanteessa: lomautettuna on vajaa 7 % työvoimasta, ja LVI-urakoitsijat arvioivat palkkaavansa syksyllä jopa lisää työvoimaa.

Korjausrakentamisen potentiaali käyttämättä
Uusimaalaiset LVI-urakoitsijat arvioivat uudisrakentamisen volyymin muuta maata paremmaksi, ja syksyksi nähdään vähäistä parannusta. Uudellamaalla on valtavasti ikääntyvää, taloteknisten peruskorjausten tarpeessa olevaa rakennuskantaa, mutta potentiaaliinsa nähden korjausrakentaminen vilkastuu syksyyn mennessä vain vähän.

- Laadukas kiinteistönpito edellyttää panostuksia, mutta siihen kannattaa panostaa. Korjausvelan ehkäisy on aina halvempaa kuin jälkien korjaaminen. Asuinrakennusten kulumisen ja tehtyjen korjausten välille on 2000-luvulla jäänyt vuosittain noin kolmen miljardin korjausvelka, LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä muistuttaa.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n maaliskuussa 2013 toteuttamaan suhdannekyselyyn vastasi 23 uusimaalaista jäsenyritystä, jotka työllistävät lähes 700 LVI-ammattilaista.

Lisätiedot
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 3525 120
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939