| Rakennusteollisuus RT ry

Turvapuistot vuoden 2013 turvallisuusteko

Turvapuisto-toiminta on tänään saanut lisää tunnustusta, kun Talonrakennusteollisuus ry myönsi maamme kahdelle turvapuistolle kunniakirjat esimerkillisestä turvallisuustyöstä vuoden 2013 turvallisuustekona.

Kunniakirjat saivat Ouluun rakenteilla oleva Turvapuisto Pohjois-Suomi ja Espoon Ämmässuolle vuonna 2009 perustettu Rudus Turvapuisto.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä työympäristöt ovat tapaturmattomia. Yritykset ovat sitoutuneet siihen, että työmailla ja tehtaissa työtapaturmat kitketään siihen mennessä minimiin.

”Turvapuistot ovat tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä roolissa. On hienoa, että Suomessa on niitä kohta jo kaksi, ja että alalla innostus työturvallisuuden kehittämiseen niiden vaikutuksesta kasvaa, totesi Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro tänään kunniakirjoja jakaessaan.

Kunniakirjat ottivat vastaan Turvapuisto Pohjois-Suomen puolesta turvapuiston projektipäällikkö Olli Airaksinen ja Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Ensio Pynninen sekä yritysverkoston kehittäjä Matti Heiska. Rudus Turvapuiston puolesta kunniakirjat ottivat vastaan Rudus Oy:n turvallisuuspäällikkö Kari Lohva ja turvapuistossa toiminut projektihenkilö Toni Luhtapuro.

Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Turvapuiston koulutusradalla on konkreettisia esimerkkejä todellisista vahinkotapahtumista. Niissä kerrotaan, mitä missäkin tilanteessa on sattunut, ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä
”Rudus Turvapuistossa Espoossa käy vuosittain harjoittelemassa lähes 7 000 henkilöä rakennusalan yrityksistä, oppilaitoksista, viranomaistahoilta ja muista sidosryhmistä. Turvapuisto on merkittävästi vaikuttanut siihen, että Ruduksen oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden tapaturmien määrä on vähentynyt yli 95 prosentilla 2000-luvun aikana”, kertoo turvallisuuspäällikkö Kari Lohva Rudukselta.

Oulussakin puiston takana on suuri määrä yrityksiä ja yhteisöjä, yhteensä yli 60 tahoa.
”Turvapuistoon rakennetaan useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävä koulutuspolku, jolla koulutettava saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan”, sanoo Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:n toimitusjohtaja Ensio Pynninen.

Lisätiedot
Kim Kaskiaro, puh. 050 548 1691, kim.kaskiaro(at)rakennusteollisuus.fi
Ensio Pynninen, puh. 040 583 3812, ensio.pynninen(at)rakennusteollisuus.f
Kari Lohva, puh. 050 406 1508, kari.lohva(at)rudus.fi