| Rakennusteollisuus RT ry

Telinetorstai-toimintapäivä muistuttaa nojatikkaiden vaaroista

Telinetorstai-toimintapäivän aikana 16.5. rakennustyömailla ympäri maata tehdään laajalti työtelineiden tarkastuksia sekä jaetaan tietoa putoamissuojaukseen ja henkilökohtaisiin turvavarusteisiin liittyvistä asioista. Yritykset tekevät työmaillaan putoamissuojausten kunnossapitotarkastuksia ja myös työsuojeluviranomaiset valvovat tehostetusti rakennustyömaita. Tänä vuonna ovat erityishuomion kohteena nojatikkaiden turvallinen käyttö.

”Työn tekeminen nojatikkailla ei ole turvallista ja siksi tikkailla työskentely on kiellettyä. Nojatikkaita voidaan käyttää lyhytaikaisena kulkutienä. Silloinkin tikkaat tulee kiinnittää ja tukea asianmukaisesti. Pidempiaikaista työtehtävää varten pitää rakentaa työteline tai käyttää henkilönostinta”, sanoo työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta.

”Etenkin pienemmissä remonteissa ei osata arvioida työssä piileviä vaaroja. Vaikka määräykset ovat vuosien varrella tiukentuneet, nojatikkaita käytetään edelleenkin sellaisissa töissä, joissa tulisi käyttää kunnollisia työtelineitä tai henkilönostinta. Usein on kyseessä pieni lyhytaikainen työsuoritus ja ajatellaan, että se on helpointa hoitaa tikkailta käsin eikä rakenneta kunnollista telinettä tai käytetä asianmukaista henkilönostinta. vakava tapaturma ei edellytä putoamista korkealta vaan myös matalammalta putoaminen voi olla kohtalokas”, Tapio Jääskeläinen muistuttaa.

Tikkailta työskentelyssä on omat vaaransa. Vuosina 1992 - 2011 sattui 17 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Näistä kahdeksan sattui rakennustyössä. Vuonna 2011 sattui kaksi kuolemaan johtanutta nojatikkailta putoamista.

Asetuksen mukaan tikkaiden käyttö on suunniteltava asianmukaisesti. Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita saadaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Nojatikkaiden pituus saa olla enintään kuusi metriä.

Työnantajan tulee arvioida tikkaiden käytön vaarat ja arvioida vaarojen merkitys. Tikkaita käyttäville työntekijöille on annettava opetus ja ohjeet tikkaiden turvallisesta käytöstä ja niiden käyttöön liittyvistä vaaroista.

Telinetorstai -projektiryhmässä mukana olevat tahot:
Rakennusliitto ry
Ammattiliitto PRO
Rakennusteollisuus RT ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
Opetushallitus
Työturvallisuuskeskus
Kiljavan opisto
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
JM Rakentamisturva Oy
YIT Rakennus Oy
Lemminkäinen Talo Oy
Telinekataja Oy
Skanska Rakennuskone Oy
NCC Rakennus Oy
Rudus Oy
IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Tapiola-ryhmä
OP-Pohjola

Lisätiedot:
Työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen, Rakennusliitto ry, puh. 050 527 0449
Asiamies Jorma Ikävalko, Ammattiliitto Pro, puh. 050 383 2932
Asiamies Ahti Niskanen, Talonrakennusteollisuus ry puh. 050 548 169