| Rakennusteollisuus RT ry

Talonrakentajien ja rakennustuotevalmistajien kannattavuudessa ei merkittäviä muutoksia

Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten kannattavuus parani vuonna 2012 käyttökatteella mitattuna. Yritysten keskimääräinen käyttökate oli viime vuonna 5,2 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 4,7. Sen sijaan tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli molempina vuosina 4,0 prosenttia. Rakennustuoteteollisuuden jäsenyritysten kannattavuus sen sijaan heikkeni hieman sekä kannattavuus- että liikevoittoprosentin mukaan. Laskennallinen tulos pysyi kuitenkin lähes ennallaan. Rakennustuoteyritysten kannattavuus on pysytellyt neljän viime vuoden ajan 10 prosentin tuntumassa.

Tänä vuonna sekä talonrakennusyritysten että rakennustuoteteollisuuden yritysten kannattavuuteen ei arvioida juurikaan muuttuvan.

Kyselyyn vastasi 68 talonrakennusalan jäsenyritystä, joiden liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa vuonna 2012. Tämä kattaa yli 80 prosenttia Talonrakennus¬teollisuus ry:n kaikkien jäsenyritysten liikevaihdosta. Rakennustuoteteollisuuden osalta RTT:n jäsenyrityksiltä saatiin vastauksia 66 kappaletta. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa viime vuonna.

Rakennusteollisuuden kannattavuusselvitys 2012 -julkaisu sisältää sekä Talonrakennusteollisuus ry:n että Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsenyritysten kannattavuusselvitykset. Julkaisu on ladattavissa ohessa.
Kaikki selvitykseen vastanneet saivat postitse raportin koko aineiston käsittelystä ja tuloksista. Lisäksi kukin vastaaja sai oman tunnuslukutulosteen.

Lisätietoja:
Talonrakennustoimialan toimialajohtaja Kim Kaskiaro, puh. 050 548 1691
Rakennustuoteteollisuustoimialan toimialajohtaja Juha Luhanka, puh. 050 414 0084
Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 717

Kannattavuusselvitys (pdf)