| Rakennusteollisuus RT ry

Suomalaisten mielestä asuintalojen kaavoitus- ja rakentamismääräykset ovat liian kireitä

Uuden mielipidetutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista katsoo, että asuintalojen kaavoitus- ja rakentamismääräykset ovat liian kireitä. TNS Gallupin tekemässä tutkimuksessa 56 prosenttia kansalaisista oli väitteen kanssa samaa mieltä. Keskustaa ja perussuomalaisia kannattavien keskuudessa väitteen kanssa samaa mieltä oli tätä vielä suurempi joukko eli yli 70 prosenttia vastaajista.

Kokoomuksen kannattajistakin yli 60 prosenttia katsoi kaavoitus- ja rakentamismääräyksiä kiristetyn liikaa. Kannattajien enemmistö kaikissa puolueissa oli sitä mieltä, että määräyksistä on tehty liian kireitä.

Tutkimukseen osallistuneista 65 prosenttia vastasi kyllä kysymykseen ”Onko Suomessa jo liikaa kieltoja ja luvanvaraisuuksia”. Eri mieltä oli 23 prosenttia vastaajista. TNS Gallup tutki Viestintätoimisto Kaiku Helsingin toimeksiannosta suomalaisten mielipiteitä sääntelystä eri toimialoilla. Tutkimukseen vastasi 1041 kansalaista.

Lisääntyvät rakentamis- ja kaavamääräykset ovat yksi syy uusien asuntojen kohonneisiin hintoihin. Asunto- ja muun rakentamisen kustannuksia nostavat mm. turhat normit, liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset ja se, että viranomaiset tulkitsevat normeja eri tavoin eri paikkakunnilla. ”Ei liene kuluttajan etu, jos jo kaavoituksessa lukitaan jopa kolmannes asuntoneliön hintaan vaikuttavista kustannuksista”, toteaa toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja niiden tulisi aina selvittää, mitä kustannusvaikutuksia kaavoituksella on asuntorakentamiseen. Lisäksi kaavoituksellisia esteitä tulee poistaa, jotta riittävän monipuolinen tonttitarjonta voidaan turvata. Tarjonnan lisääminen on tehokkain keino vaikuttaa asuntojen hintakehitykseen.

Kaavoituksella ei tule myöskään rajoittaa eri ratkaisujen ja materiaalien välistä vapaata kilpailua ja toteutusvaihtoehtoja. ”Valinnanvapaus on säilytettävä: rakennuksen ominaisuuksille tulee asettaa selkeät tavoitteet mutta keinot on jätettävä vapaiksi”, Tarmo Pipatti toteaa.
Toisin kuin monta kertaa ajatellaan, ylisääntely ei myöskään edistä rakentamisen laatua vaan useasti päinvastoin. Pipatti myös muistuttaa, että rakennetun ympäristön kehittäminen on pitkäjänteistä ja pitkävaikutteista toimintaa, ja siksi rakentamismääräysten tulee perustua tutkittuun tietoon. Määräyksien valmisteluun ja muutoksiin on varattava riittävästi aikaa, jotta vältytään virheratkaisuilta.

Lisätiedot: Rakennusteollisuus RT, toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 502