| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen suhdannenäkymät heikentyneet

Rakentamisen määrä vähenee tänä vuonna 2–4 prosenttia. Rakentaminen on supistunut jo viiden peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Uudisrakentaminen on ollut laskussa puolitoista vuotta eikä muutosta parempaan ole luvassa.

Vielä tämän vuoden keväällä Rakennusteollisuus RT ennusti rakentamisen kääntyvän kasvuun vuonna 2014, mutta nyt sen uskotaan vähenevän ensi vuonna. Syynä ovat lisääntynyt epävarmuus ja heikentyneet talousnäkymät, minkä vuoksi yksityiset investoinnit niin teollisuuden kuin kaupankin rakentamiseen vähenevät. Myös julkisella sektorilla investoinnit ovat tiukassa. Infrarakentamisessa muutamat suuret hankkeet ylläpitävät kokonaisvolyymiä, mutta varsinkin pk-yrityksillä on pulaa pienemmistä hankkeista.

Elvytytyksestä odotetaan vetoapua

”Työllisyyden ja kotimaisen kysynnän kannattelemiseksi nyt olisi otollinen hetki vauhdittaa rakentamista. Elvytystoimet tasaisivat notkahdusta, joka muuten on edessä”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

”Rakentamisessa valtion tukitoimilla on suuri vipuvaikutus, sillä tuet kannustavat esimerkiksi taloyhtiöitä ja kuntia käynnistämään tarvittavia korjaushankkeita. Koska rakentamisessa verojen osuus on huomattava, tuet vieläpä pa-lautuvat valtiolle verojen muodossa. Panoksia kannattaa suunnata myös kilpailukykyä edistäviin kohteisiin, kuten vientiä palveleviin väyliin ja kasvukeskusten asuntorakentamiseen työvoiman liikkuvuuden mahdollistamiseksi”, Pipatti toteaa.

Pipatin mukaan elvytystä on kyseenalaistettu muun muassa sillä perusteella, että tuet valuisivat ulkomaille. Pipatti kuitenkin muistuttaa, että alkuvuonna rakennustyömailla työskennelleistä henkilöistä noin 98 prosenttia maksaa veronsa Suomeen, kansalaisuudesta riippumatta. Tieto käy ilmi Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä.

Mittarit osoittavat alaspäin

Tämän vuoden ennustelukuja Rakennusteollisuus RT on korjannut hieman alaspäin viime kevään ennusteeseen verrattuna. Uudisrakentamisen aloitukset jäävät 31,5 miljoonaa kuutiometriin. Toimitilarakentaminen on ennakoidusti laskussa, vaikka kevään lupakehityksen supistuminen on nyt tasaantunut. Toimitilarakentamisen aloitukset vähenivät ensimmäisellä neljänneksellä lähes 40 prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat vähenemässä.

Tänä vuonna arvioidaan käynnistyvän kaikkiaan 27 000 asunnon rakennustyöt. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto on pysynyt kohtuullisella tasolla. Asuntokauppaa ovat alkuvuonna osittain pitäneet yllä asuntorahastojen sijoitukset, jotka kohdistuvat etenkin pieniin asuntoihin.

Rakennusteollisuuden tarkennetun ennusteen mukaan tänä vuonna aloitetaan vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja perustajaurakointina 11 000, mikä on reilun kymmenyksen vähemmän kuin viime vuonna. Pientalojen kauppa on poikkeuksellisen alhaisella tasolla, ja kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan vain 8 500 uuden omakotitalon rakentaminen.

Valtion tukema asuntotuotanto ei ole juuri kasvanut viime vuodesta päinvastaisista odotuksista huolimatta. Rakennuttajien kiinnostus normaaleja vuokratalokohteita kohtaan on ollut suurempaa kuin vuosi sitten, mutta asumisoikeusasuntojen aloitusmäärät ovat jääneet jälkeen viimevuotisesta.
”Asumisoikeusasunnoille olisi kysyntää ja useita hankkeita lähtisi nopeasti liikkeelle, jos niiden sääntelyä hieman höllennettäisiin. Kehysriihessä sovituista toimista vain käynnistysavustuksen palauttaminen pääkaupunkiseudun vuokratalorakentamiseen voi piristää asuntotuotantoa vielä loppuvuonna”, Tarmo Pipatti summaa.

Rakennusyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa jatkuneen hieman keskimääräistä vaisumpana koko vuoden 2013 alkupuoliskon. Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaiset, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän edelleen.
Rakennusteollisuus RT julkaisee syksyn suhdannekatsauksensa 22. lokakuuta 2013.

Lisätiedot:

Pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175
Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
Johtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

Rakentamisen suhdanteet elokuun välitarkistus 2013 (pdf)

Rakentamisen suhdannekuvaajat elokuu 2013 (pdf)

Asuntotuotanto talotyypeittäin elokuu 2013 (pdf)