| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT: Valtion tuet korjausrakentamiseen osuvat oikeaan osoitteeseen

Asuinrakennusten perusparantamiseen varatuilla valtion tuilla saadaan nopeasti investointeja käyntiin, parannetaan työllisyyttä ja pidetään kunnossa suomalaisille tärkeää rakennettua omaisuutta. Erityisesti ilahduttaa se, että tuet kohdistuvat koko maahan ja lähiöihin, joita korjausvelka koskee kipeimmin, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Valtion talousarvioesityksiin sisältyy yhteensä 115 miljoonaa euroa käynnistysavustuksia asuintalojen kor-jausrakentamiseen vuosina 2013–2014. Tuen voimin saadaan liikkeelle yli miljardin euron korjaushankkeet, jotka tarjoavat kaikkiaan 17 000 työpaikkaa.

”Asukkaat saavat kohennettua kotejaan, ja rakentajille tulee töitä. Lisäksi korjaushankkeet tuottavat valtiolle noin 230 miljoonaa euroa verotuloja, eli valtiokin jää plussalle. Tässä yhtälössä on vain voittajia”, Pipatti toteaa.

Koska talonrakennuskanta edustaa lähes puolta koko Suomen kansallisvarallisuudesta, ei ole kansataloudenkaan kannalta samantekevää, miten sitä hoidetaan.

Pipatti pitää positiivisina eleinä myös lisätalousarvioesityksen 50 miljoonan euron tukia kuntien omistamien rakennusten homekorjauksiin. Pääkaupunkiseudun asuntopulan kannalta hallituksen kaavailema metropolihallinto voi parhaimmillaan pistää vauhtia kaavoitus- ja asuntotavoitteiden toteutumiseen.

Myös Finavian pääoman vahvistaminen piristää rakentamista etenkin Helsinki-Vantaan lentoaseman laa-jentamisen myötä. Sen sijaan perusväylänpitoon esitetyt 25 miljoonaa euroa lisää teiden, ratojen ja siltojen kunnostamisen aikaistamiseen olivat Pipatille pienuudessaan pettymys.

”Infrarakentajille jäi budjetissa valitettavasti musta pekka käteen. Inframäärärahojen kokonaistaso on täysin riittämätön väyliemme kuntoon nähden, varsinkin kun rekkojen koon kasvu ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen edellyttäisivät selkeitä panostuksia tiestöömme. Myös länsimetron jatkohankkeen jääminen ilman valtion rahoitusta kasasi synkkiä pilviä infrarakentajien ylle”, Pipatti sanoo.


Lisätietoja

Tarmo Pipatti, toimitusjohtaja, puh. 040 506 5021
Anu Kärkkäinen, johtaja (elinkeinoasiat), puh. 050 337 6699
Merja Vuoripuro, johtaja (viestintä ja suhdanteet), puh. 040 587 2642