| Rakennusteollisuus RT ry

RT uusii ilmeensä

Rakennusteollisuus RT on uudistanut visuaalisen ilmeensä. Ensimmäisenä uusi ilme näkyy tänään julkistamassamme kevään suhdannekatsauksessa sekä sähköisissä aineistoissa.

Ilmeuudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa RT:n visuaalista identiteettiä ja siten parantaa viestintämme erottuvuutta. Uudessa tunnuksessa on entistä selvemmin mukana kirjainlyhenne RT, josta meidät on helppo tunnistaa.

RT:n visuaalinen ilme koostuu muun muassa tunnuksesta eli logosta, tunnusväreistä ja värikkäistä ilme-elementeistä. Oheinen kaupunkisiluettikuva rakentuu useista pienikokoisista ilme-elementeistä – aivan kuten rakennettu ympäristö muodostuu lukuisista osista tai RT-liittoyhteisö kaikista toimialoistaan.

Uudistus koskee keskusliiton lisäksi Talonrakennusteollisuutta, Rakennustuoteteollisuutta, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:a ja Rakennusmediaa, joilla on ennenkin ollut yhteinen ilme keskusliiton kanssa. Ilme on nyt sukunäköinen myös INFRAn kanssa, joka uudisti ilmeensä viime syksynä. Muille RT:n toimialoille ei tullut tässä vaiheessa muutoksia.

Otamme uuden ilmeen käyttöön vähitellen. Myöhemmin tänä vuonna uudistamme verkkopalvelumme ja uutiskirjeemme, jotka tehdään alusta alkaen uuden ilmeen mukaiseksi.