| Rakennusteollisuus RT ry

Pohjois-Suomen Turvapuistossa opitaan työturvallisuutta mielekkäällä tavalla

Oulun Taka-Laanilaan alkaa kesällä nousta erikoinen puisto. Taustalla on suuri joukko Pohjois-Suomessa toimivia teollisuuden ja rakennusalan yrityksiä ja oppilaitoksia, jotka haluavat kohentaa työturvallisuutta.

Turvapuiston lähtökohtana on tekemällä oppiminen. Oppimisympäristö on siirretty luokkahuoneista ulos työturvallisuuden koulutuspolulle. Rasteja on useita kymmeniä, niillä opitaan turvallisia työtapoja ja laitteiden turvallista käyttöä. Rastien aiheita ovat muun muassa korkealla työskentely, infratöiden ja teollisuustöiden sekä tuli- ja nostotöiden turvallisuus, siisteys ja ympäristön huomioiminen.

Vaikka työturvallisuuteen on panostettu viime vuosina merkittävästi, on turvallisuus kohentunut lähinnä suurissa yrityksissä. Erityisesti rakennusalan kehitys on ollut vaisua. Työtapaturmat tulevat alalle myös kalliiksi, joten työturvallisuuden parantaminen maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Pohjois-Suomen Turvapuiston esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto. Sieltä saatujen hyvien kokemusten innoittamana päättivät teollisuuden ja rakennusalan useat toimijat aloittaa vastaavanlaisen turvapuiston perustamisen Ouluun.

Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:n verkostossa on jo yli 50 yritystä ja oppilaitosta mukana turvapuistoa kehittämässä. Puiston käyttäminen turvallisuuskoulutuksiin on kaikille mahdollista ja verkostoonkin mahtuu vielä uusia jäseniä.
Puiston suunnittelu on käynnissä, raivaustyöt tontilla on aloitettu ja varsinainen rakentaminen tapahtuu kesän 2013 aikana. Ensimmäinen toimintavuosi tulee olemaan 2014.

Turvapuistot ovat omalta osaltaan tukemassa koko rakennusalan yhteistä tavoitetta Nolla tapaturmaa vuonna 2020.

Lisätietoja:
Ensio Pynninen, p. 040 583 3812, ensio.pynninen(at)rakennusteollisuus.fi