| Rakennusteollisuus RT ry

Pohjois-Suomeen nouseva turvapuisto on merkittävä satsaus työturvallisuuden parantamiseksi

Ouluun on valmistumassa turvapuisto, jossa opitaan työskentelemään turvallisesti oikeassa työympäristössä. Turvapuisto Pohjois-Suomea rakentamassa on yli 60 yritystä ja yhteisöä.

Rakennusalalla ja muilla teollisuuden aloilla tapahtuu vuosittain edelleen kymmeniä tuhansia työtapaturmia, joista suurin osa on vältettävissä. Tavoitteena tulee olla nolla tapaturmaa.

Rakennusteollisuus on vahvasti mukana puiston kehittämisessä. Ala on pitkään synkistellyt tapaturmatilastojen kärjessä, ja rakennustöitä on pidetty vaarallisina. Puistoon ovat panostaneet voimakkaasti myös muu teollisuus ja palvelualat.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä työympäristöt ovat tapaturmattomia. Yritykset ovat sitoutuneet siihen, että työmailla ja tehtaissa työtapaturmat kitketään siihen mennessä minimiin. Turvapuisto Pohjois-Suomi on tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä asemassa.

Turvapuiston esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto. Puisto hyödyntää Espoon rasteja ja kokemuksia. Lisäksi turvapuistoon on kehitetty uusia rasteja. Espoon ja Oulun turvapuistot toimivat jo nyt läheisessä yhteistyössä.

”Rudus Turvapuistossa Espoossa käy vuosittain harjoittelemassa lähes 7 000 henkilöä rakennusalan yrityksistä, oppilaitoksista, viranomaistahoilta ja muista sidosryhmistä. Turvapuisto on merkittävästi vaikuttanut siihen kehitykseen, jonka tuloksena Ruduksen oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden tapaturmien määrä on vähentynyt yli 95 prosentilla 2000-luvun aikana”, kertoo turvallisuuspäällikkö Kari Lohva Rudukselta.

Myös puiston perustajiin kuuluvan Skanska Talonrakennus Oy:n työturvallisuuspäällikkö Yrjö Juustila on tyytyväinen uuteen puistoon. ”Henkilöstön työturvallisuuskoulutus on ollut Skanskassa tärkeää jo pitkään. Olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme Pohjois-Suomeen yhteisen, laadukkaan ja monipuolisen koulutusympäristön.”

Nuoret tärkeä kohderyhmä

Mukana puiston kehityksessä on ollut oppilaitoksia ja opiskelijat tulevatkin olemaan turvapuiston yksi tärkein vierailijajoukko. Työturvallisuuden oppiminen onsyytä aloittaa jo opiskeluaikana.

Oulun seudun ammattiopiston rakennusalan osastonjohtaja Leo Leinonen odottaa uuden työturvallisuuden koulutusradan valmistumista innolla.
”Kun tällainen mahtava turvapuisto valmistuu koulun lähelle, voidaan eri työvaiheiden opiskelun yhteydessä käydä läpi niihin liittyviä turvallisuusasioita turvapuiston oikeassa työympäristössä”, Leinonen kehuu. Hänen mielestään vaarojen havainnointi ja turvalliset työtavat opitaan parhaiten juuri turvapuiston kaltaisessa oppimisympäristössä.

Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Turvapuiston koulutusradalla on konkreettisia esimerkkejä todellisista vahinkotapahtumista. Turvapuistoon rakennetaan useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävä koulutuspolku, jolla noin viidentoista koulutettavan henkilön ryhmä kerrallaan saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan.

Tärkeintä tapaturmien torjunnassa on aina estää ihmisille aiheutuvat henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen eivät kuitenkaan lisää vain työhyvinvointia, vaan myös parantavat yrityksen taloudellista tulosta. Yhden työtapaturman keskimääräinen hinta lasketaan tuhansissa euroissa. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee.

Turvapuisto Pohjois-Suomi avataan virallisesti keväällä 2014 Oulun Taka-Laanilassa. Puistoa kehitetään jatkuvasti ja yhdistys toivoo uusia jäseniä ja yhteisöjä mukaan toimintaan ja jäseniksi.

Lisätietoja:
Ensio Pynninen, p. 040 583 3812, ensio.pynninen(at)rakennusteollisuus.fi