| Rakennusteollisuus RT ry

Pintaurakoitsijat palkitsi Kaukomaalaus Oy:n vuoden 2013 pintaurakointiyrityksenä

Kasvuhakuisuus ja aktiivisuus tunnustuksen perusteluina

Lähes kolmeasataa maalaus- ja pintakäsittelyalan yritystä edustava Pintaurakoitsijat ry on palkinnut Kaukomaalaus Oy:n vuoden 2013 pintaurakointiyrityksenä. Viisihenkinen tuomaristo perusteli valintaansa muun muassa yrityksen kasvuhakuisuudella ja yrittäjän aktiivisuudella. Yhtiön perustaja ja omistaja Kauko Turunen aloitti maalausurakoinnin tyhjästä 1980-luvun alussa, ja nyt Kaukomaalaus on Suomen suurimpia maalausyrityksiä.

Kaukomaalauksen toiminta tukeutuu tuomariston mukaan vahvasti omaan kalustoon ja ammattitaitoiseen, itsenäiseen sekä oma-aloitteeseen työvoimaan. Parhaiten pärjäävät ne työntekijät, jotka osaavat ennakoida työn kulun ja pystyvät siten sujuvaan työskentelyyn ilman turhia hukka-aikoja. Toimitusjohtaja Kauko Turunen haluaakin korostaa henkilökunnan osaamisen ja oma-toimisuuden merkitystä. ”Uudisrakentamisen aliurakoinnissa voi pärjätä vain, jos toiminta on tehokasta – jokaisen on toimittava ammattimiehen joutuisuudella sekä tehtävä jälkeä, joka kelpaa kerralla tilaajalle”, toteaa Turunen.

Rakennusalaa moititaan usein siitä, että hinta on hankinnoissa liian määräävä tekijä. Turunen haluaa kuitenkin muistuttaa, että monesti pääurakoitsija ei hae halvinta tekijää vaan sitä, joka tekee työn sovitussa aikataulussa ja laatutavoitteet saavuttaen. ”Olemme pärjänneet pääurakoitsijoiden kanssa, kun olemme tehneet mitä olemme luvanneet ja toisaalta vaadimme pääurakoitsijaakin pitämään sopimansa. Usein törmätään siihen, että pintaurakoitsijan tullessa työmaalle mesta ei ole kunnossa. Alusrakenteet eivät vastaa tasaisuudeltaan määräyksiä ja työkohde on siivoamatta.”

Turusen mukaan korjausrakentamisessa haasteet ovat hieman toisenlaiset kuin uudisrakentamisessa. Haasteellisuutta lisää se, että rakennuttaja ei ole aina rakentamisen ammattilainen. "Tällöin on muistettava sopimusvaiheessa tuoda tilaajalle tarkemmin esiin lopputuloksen onnistumiseen ja urakan hintaan vaikuttavia seikkoja”, Turunen painottaa.

Kaukomaalaus Ky aloitti toimintansa 1989 ja Kaukomaalaus Oy:nä yhtiö on toiminut vuodesta1996. Kaukomaalaus Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 9,5 miljoonaa euroa. Yritys teki mm. asuntojen uudisrakentamisessa lähes 2000 huoneiston tasoite-, maalaus- ja tapetointitöitä. Tämän lisäksi yritys teki tasoite- ja maalaustöitä julkisiin rakennuksiin sekä julkisivutöitä korjausrakentamisen puolella.

Vuosittain jaettavaa tunnustusta varten Pintaurakoitsijat ry seuloi läpi jäsenyrityksensä, joissa työskentelee yli 3 000 pintakäsittelyalan ammattilaista. Nyt yhdeksännen kerran myönnetyn tunnustuksen avulla liitto haluaa herättää keskustelua hyvästä urakointitavasta ja kehittää pintakäsittelytyön laatua.

Tuomariston muodostivat seuraavat jäsenet: Kari Hiltunen Suomen Yrittäjistä, Marika Raike Väriteollisuusyhdistyksestä, Heikki Nurminen ja Antti Laitila Pintaurakoitsijoista sekä Merja Vuoripuro Rakennusteollisuus RT:stä.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Juha Helmijoki, Pintaurakoitsijat ry, puh. 040 501 3788.
Toimitusjohtaja Kauko Turunen, Kaukomaalaus Oy, puh. 0400 368811.