| Rakennusteollisuus RT ry

Pintaurakoitsijat näkevät valoa harmaudessa

Pintaurakoitsijat ry:ssä arvioidaan, että ensi vuonna voimaan tulevat rakennusalan lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet ajavat harmaan talouden ahtaalle. Päätoteuttajan velvollisuus pitää ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä parantanee myös rakentamisen laatua.

”Nythän ei ole saatavilla tarkkaa tietoa siitä, mitkä yritykset työmaalla toimivat ja ketkä ja milloin työn todellisuudessa tekevät. Epämääräinen tekijäkunta heikentää nykyisin työnjälkeä”, toteaa Pintaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Juha Helmijoki.

Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen tulee viemään työmaiden hallintaa ja hallintoa merkittävästi eteenpäin. ”Erityisen tärkeää on, että esim. kulunvalvontatiedot saadaan kaikkien työmaan urakoitsijoiden käyttöön ilman erillisveloituksia ja tietoteknisesti hyödynnettävässä muodossa. Näin vähennetään moneen kertaan tehtävää työtä ja parannetaan osaavien yritysten kilpailukykyä”, muistuttaa Helmijoki.

Työmaista saatavat tiedot auttavat viranomaisia kohdentamaan valvontansa entistä tehokkaammin. ”Odotamme, että viranomaiset tekevät kentällä tuntuvaa valvontaa ja puuttuvat muun muassa alipalkkauksiin”.
Työvoimavaltaisissa töissä, kuten maalaustyöt ja julkisivutyöt, veroja laistava ja alipalkkausta käyttävä yritys saa merkittävää kilpailuetua. Helmijoki vaatiikin nopeita toimia rehellisten yrittäjien aseman parantamiseksi.
”Lainmuutosten voimaantuloa ei voi jäädä vain odottelemaan vaan toimeen on ryhdyttävä heti. Toivottavaa on, että erityisesti julkiset toimijat tekisivät moraalisesti kestäviä ratkaisuja. Valitettavasti muun muassa pääkaupunkiseudulla on merkkejä siitä, että kuntahankkija valitsee halvan hankintahinnan mieluummin kuin uskottavan tarjouksen”, harmittelee Helmijoki.

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani - sekä veronumero.fi-palvelu antavat Helmijoen mukaan kaikille terveen urakoinnin tilaajille helpon, luotettavan ja ilmaisen tavan varmistaa sen, täyttävätkö urakoitsijaehdokkaat tilaajavastuulain vaatimukset.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Juha Helmijoki, Pintaurakoitsijat ry, puh. 040 501 3788.