| Rakennusteollisuus RT ry

Kymmenen finalistia kilpailee Suomen ilmastoystävällisimmän kerrostalon tittelistä

Rakennusteollisuus RT:n ja Green Building Council Finlandin järjestämän kilpailun kymmenestä kilpailukohteesta löytyy uusia ratkaisuja niin energian, materiaalien kuin kiinteistökehityksen osalta.

Kymmenestä kilpailukohteesta seitsemän on energiatehokkuudeltaan vähintään passiivitasoa. Green Building Council (GBC) Finlandin Heli Kotilaisen mukaan kaikille avoimeen kilpailuun on saatu mukaan kovatasoisia osaajia ja hankkeita, joissa on käytetty erilaisia energia- ja rakenneratkaisuja. "Toivomme että kilpailun avulla saamme näitä ratkaisuja myös laajemmin rakentamisen käytäntöihin”, Kotilainen jatkaa.

Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaavan Bionova Consultingin toimitusjohtaja Panu Pasasen mukaan kilpailukohteissa on sovellettu kaukomaa- ja aurinkolämpöä ja erilaisia energiaa säästäviä ratkaisuja. Kohteissa on mukana niin puu- kuin betonirunkoisia taloja eri puolilta Suomea. Kilpailun tuomaristoon kuuluva Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti on hyvillään siitä, että kilpailussa näkyvät kaikki rakentamisen materiaalit.

"Materiaalineutraaliuden kautta eri materiaalit pystyvät tasapäisesti kilpailemaan toistensa kanssa. Ja näinhän se onkin, että tavoitteeseen voidaan päästä monta eri polkua pitkin", Pipatti jatkaa.
"Hienoa, että saimme kohteita ympäri Suomea. Mielenkiintoista on myös nähdä miten erilaiset energiaratkaisut näkyvät laskennan tuloksissa", Kotilainen toteaa.

Kilpailun ulkopuolelle jäi useita hyviä kohteita kilpailusääntöihin nähden liian varhaisen valmistumisajankohdan tai keskeneräisten suunnitelmien vuoksi. Kilpailuun haettiin myös toimistorakennuksia, mutta tähän kategoriaan ei ilmoittautunut kilpailijoita.

Kilpailun voittaja ja mahdolliset tuomariston kunniamaininnat julkistetaan sekä voittanut kohde esitellään ERA17 -vuosipäivässä 24.10.2013.

Kohteet lyhyesti

Kilpailukohteet esitellään lyhyesti alla. Liitteenä on lisäksi kohteiden tekniset yksityiskohdat sekä kuvat kohteista. Taho, joka on ilmoittanut kohteen kilpailuun, on merkattu sulkuihin.

Onnelanpolku (Lahden vanhusten asuntosäätiö)
Onnelanpolku edustaa uudenlaista ajattelutapaa kiinteistökehityksessä. Nykyisellä uudisrakennuspaikalla sijaitsi aiemmin kolme rakennusta kolmella eri tontilla, jotka on nyt kaavoituksella yhdistetty yhdeksi tontiksi. Näin rakennusoikeus lähes kolminkertaistui ja asuntojen määrä nousi 140:stä 230:een. Kohde sijaitsee Lahden ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, kävelymatkan päässä palveluista. Kohteessa käytetään aurinkosähköä ja kaukolämpöä.
Lisätiedot: Markku Tyrväinen, markku.tyrvainen(at)lvas.fi, 050 4660 730

Leilitie ja Kimpikuja
Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli on mukana kahdella kohteella, Leilitiellä (Stora Enso) ja Kimpikujalla (Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli). Näiden välillä voidaan vertailla erilaisten ratkaisujen investointeja ja ilmastovaikutuksia viidellekymmenelle käyttövuodelle laskettuna. Molemmissa on käytetty maalämpöä ja -viilennystä sekä lähes kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä. Leilitiellä käytetään lisäksi aurinkoenergiaa ja ilmalämpöpumppuja. Molemmissa kohteissa noudatetaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta.
Lisätiedot/Leilitie: Juhana Pakkasmaa, juhana.pakkasmaa(at)storaenso.com, 040 643 2071
Lisätiedot/Kimpikuja: Jarmo Ojalainen, jarmo.ojalainen(at)joensuunelli.fi, 050 329 5220

Härmälänrannan Pyry (Skanska Talonrakennus)
Tampereelle rakennettavan Härmälänrannan Pyryssä on kiinnitetty huomiota erityisesti seinärakenteiden eristävyyteen ja ilmatiiviyteen. Rakennuksen muoto ja suuntaaminen suhteessa aurinkoon on toteutettu niin, että energiaa säästyy mahdollisimman paljon. Kohteessa käytetään kaukolämpöä.
Lisätiedot: Harri Hokkanen, harri.hokkanen(at)skanska.fi, 0408356297

Soininen (Varsinais-Suomen Asumisoikeus)
Soininen on tiettävästi ensimmäinen suomalaisella passiivitalokriteerillä toteutettu aluerakentamiskohde. Kohde sijaitsee Naantalissa. Suunnitteluvaiheessa on selvitetty eri energiavaihtoehtoja sekä niiden käyttöön liittyviä elinkaarivaikutuksia ja päädytty aurinkoenergiaan ja -sähköön.
Lisätiedot: Pekka Peltomäki, pekka.peltomaki(at)vaso.fi, 050 5693288

TA:n passiivitalo 3 (TA-Yhtymä)
Oulun TA:n passiivitalo 3:ssa on pyritty mahdollisimman selkeisiin ja yksinkertaisiin ratkaisuihin, miettien koko talon energiankulutusta. Kohteessa on hyödynnetty aurinko- ja geotermistä energiaa sekä jäteveden lämmön talteenottoa.
Lisätiedot: Jouko Knuutinen, jouko.knuutinen(at)ta.fi, 0400-572 518

Mestaritorppa (Järvenpään Mestariasunnot)
Järvenpäähän rakenteilla oleva Mestaritorppa lämpenee ja viilenee geotermisen energian voimalla. Ylimääräinen energia tullaan käyttämään naapurikiinteistön veden lämmitykseen. Geotermisen energian tuottama lämpökerroin tullaan mittaamaan ennen käyttöönottoa.
Lisätiedot: Jarkko Piiparinen, jarkko.piiparinen(at)mestaritoiminta.fi

Eskolantie (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT)
Eskolantielle, Helsingin Pukinmäkeen, rakentuu neljä 5-7 kerroksista puukerrostaloa. Kohde toteutetaan suunnittele ja rakenna -kilpailulla, jonka arviointikriteereinä ovat muun muassa energiatehokkuus ja hiilijalanjälki. Kohde on Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ja ATT:n yhteinen pilottihanke, jossa testataan rakentamisen sää- ja olosuhdesuojausta sekä rakenteiden kosteudenhallintaa.
Lisätiedot: Markku Nyyssölä, markku.nyyssola(at)att.hel.fi, 0500 425 039

Vantaan asuntomessukortteli (Rakennusliike Reponen)
Ensi vuoden asuntomessujen näyttelykohde on Suomen suurin puukerrostalo. Kohde toteutetaan passiivitasoiseksi. Esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödynnetään käyttöveden lämmittämiseksi.
Lisätiedot: Mika Airaksela, mika.airaksela(at)rklreponen.com, 0500 703 113

DiaVilla (Länsi-Suomen Diakonialaitos)
DiaVilla on palvelutalo Porissa. Kohteen suunnittelussa on huomioitu erityisesti esteettömyys sekä turvallisuus. Rakennuksen alakerrassa on yhteiskäytössä olevia tiloja ja se sijaitsee lähellä Porin keskustaa. Lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä. Kohteessa on käytetty vähähiilistä betoniseosta.
Lisätiedot: Tytti Bruce, tytti.bruce(at)bionova.fi, 040 952 6614


Mittareina GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit

Kohteita mitataan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljellä, joka huomioi kaikki materiaali- ja energiavirrat, joilla on elinkaaren aikana olennainen päästövaikutus. Tulos lasketaan GBC Finlandin ohjeiden mukaisesti. Laskennasta vastaa Bionova Consulting.

”Rakennukset ovat pitkäikäisiä hyödykkeitä ja elinkaaren hiilijalanjälki on hyvä mittari niiden päästöjen arvioimiseen ja vähentämiseen. Green Building Councilin ohjeistus tarjoaa tähän hyvän, yhteismitallisen työkalun ja autamme omalta osaltamme ohjeiden käyttöönottoa alalla”, Rakennusteollisuuden Tarmo Pipatti toteaa.

”Kilpailu tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuden selvittää hankkeidensa hiilijalanjälki yhteismitallisella tavalla. Näin parhaat osaajat ja hankkeet nousevat esille ja toimivat esimerkkeinä ja vetureina koko toimialalle”, sanoo Heli Kotilainen GBC Finlandista.

Kilpailun voittajan valitsee tunnuslukujen ja harkintansa perusteella tuomaristo, johon kuuluvat Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä, Matti Rautiola Rakennustietosäätiöstä, Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Seppo Mölsä Rakennuslehdestä.
Kilpailun voittaja, tuomariston kunniamaininnat ja osallistujat esitellään ERA 17 –vuosipäivässä 24.10.2013.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Green Building Council Finlandin kanssa. Kilpailua tukevat järjestäjien lisäksi Saint-Gobain ISOVER ja Skaala Oy. Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaa Bionova Consulting.

Lisätietoa kilpailusta:
www.figbc.fi/haaste2013/
Heli Kotilainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 579 3611, heli.kotilainen(at)figbc.fi

Lisätietoa teknisestä toteutuksesta:
Panu Pasanen, toimitusjohtaja, Bionova Consulting, 044 2871 722, panu.pasanen(at)bionova.fi

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet tuovat mukanaan tiukempia rakentamismääräyksiä, mutta tarjoavat samalla kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäyrityksille tilaisuuden kehittää liiketoimintaansa ja luoda uusia innovaatioita. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa rakennusalaa ympäristötehokkaaseen rakentamiseen ja ilmastoystävällisen rakentamisen mittareiden käyttöön sekä tuoda esille osaamista ja parhaita käytäntöjä.