| Rakennusteollisuus RT ry

Infrarakentajat haluavat joustoa julkisiin hankintoihin

Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvan INFRA ry:n liittopäivillä kannettiin huolta julkisen sektorin hankintaosaamisesta ja kankeista, infra-alalle sopimattomista hankintamenettelyistä. Urakoitsijan vapautta lisäävät hankintamallit voisivat säästää miljoonia veroeuroja.

Julkisen sektorin – kuntien ja valtion – työntekijämäärä ja taloudellinen liikkumavara vähene-vät lähivuosina väestön ikääntyessä. Tulevaisuudessa on ylläpidettävä nykyistä laihemmalla veropohjalla suurin piirtein nykyinen määrä väyliä, siltoja, teknisiä verkostoja ja viheralueita.

Infrarakentajat näkevät tilanteen silti valoisaksi. On vielä lukuisia toistaiseksi vähällä käytöllä olevia keinoja, joilla julkista infrarakentamista voidaan tehostaa veroeuroja säästäen. Esimerkiksi suunnittelupalvelujen ostamisessa ja ohjaamisessa on vielä paljon parannettavaa.

”Kitsastelu infratyön suunnitteluvaiheessa kostautuu toteutusvaiheessa jopa moninkertaisina kustannuksina, kun työmaalla joudutaan tulkitsemaan epäselviä ja puutteellisia suunnitelmia. Urakoitsijoiden kuuleminen jo suunnitteluvaiheessa säästäisi työmaan monelta kustannuksia nostavalta yllätykseltä”, Tampereella Liittopäiviään viettävä INFRA ry muistuttaa.

Kankea lainsäädäntö jarruttaa muutoksia

Myös nykyinen hankintalainsäädäntö tukee heikosti innovointia ja kokonaistaloudellisuutta infrakilpailutuksissa. Usein urakoitsija näkee jo tarjouspyynnön saatuaan, että tilattu työ voitaisiin tehdä halvemmalla ja fiksummin. Vaihtoehtoisten tarjousten tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Työmaavaiheessa innovointi hukkuu jälleen byrokratiaan, koska kon-sulttivetoisen hankkeen päätöksentekoketju on liian raskas.

”Monet nykykäytännöistä soveltuvat huonosti infra-alalle. Yhteistyötä korostavat ja urakoitsijan toimintavapautta lisäävät käytännöt toisivat innovaatiot joustavasti käyttöön niin tar-jousvaiheessa kuin työn aikanakin”, INFRAn puheenjohtaja Jukka Juola summaa.

Jousto toisi myös veronmaksajille selvää säästöä. ”Esimerkiksi Tampereen Rantaväylän hankkeessa kustannusarviosta saatiin nipistettyä lähes 20 prosenttia hyödyntämällä yhteistyöhön ja innovaatioihin panostavaa allianssimallia”, Lemminkäinen Infra Oy:n toimitusjohtaja Harri Kailasalo kertoo.