| Rakennusteollisuus RT ry

Ilmoitusvelvollisuus voimaan 2014 - Työmaa-avain keventää yritysten hallinnollista taakkaa

Suomen Tilaajavastuu on kehittämässä rakennusalalle Työmaarekisteriä osaksi Veronumero.fi-palveluita. Työmaarekisterillä yritykset voivat automatisoida ilmoitusvelvollisuuden edellyttämien tietojen toimittamisen viranomaisille. Työmaarekisterissä jokainen työmaa tunnistetaan ja tieto liikkuu yhteisen Työmaa-avaimen avulla, jota käyttävät niin rakennuttaja, päätoteuttaja kuin kaikki muutkin kyseisen työmaan toimijat.

Automaattisen raportoinnin kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni rakennusalan toimija siirtyisi sähköiseen laskutukseen. Työmaa-avain tulee osaksi Finvoice-verkkolaskua ja sähköistä laskunvälitystä. Tämän ansiosta laskutiedot kohdistuvat oikealle työmaalle ja kulkevat suoraan Verohallinnolle ilman paperitöitä.

Vastaavasti työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen verottajalle hoituu vaivattomasti jo käytössä olevan Veronumero.fi-palvelun kautta. Palvelu tarkastaa onko veronumero rekisteröity ja tarvittaessa suorittaa rekisteröinnin. Tarvittavat työntekijätiedot välittyvät samalla ilmoituksella jatkossa myös pääurakoitsijalle, joka on velvollinen ilmoittamaan tiedot edelleen Verohallinnolle.

Työmaa-avain ja Työmaarekisteri on tarkoitus avata Veronumero.fi-palveluun ensi vuoden keväällä ennen kuin ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan heinäkuussa 2014. Tästä lähtien rakentamispalvelun tilaajien on ilmoitettava verottajalle kuukausittain kaikki alihankkijoilleen maksamat maksut. Lisäksi pääurakoitsijan tulee pitää luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa verottajalle kuukausittain kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt.

”Veronumero.fi-palvelut mahdollistavat jatkossa sekä laskutustietojen että veronumero- ja muiden työntekijätietojen siirtymisen suoraan Verohallinnolle. Jotta homma toimii, rakennusalan yritysten on nyt vauhdilla siirryttävä sähköiseen laskutukseen. Samoin sähköinen kulunseuranta on tarpeen, jotta tiedot työntekijän työskentelystä työmaalla rekisteröityvät järjestelmään ja edelleen osaksi Työmaarekisteriä”, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari muistuttaa.

Työmaarekisteri antaa mahdollisuuksia hyödyntää työmaan tietoja laajemminkin ja parantaa työmaiden toiminnan läpinäkyvyyttä ja valvonnan kohdistamista. Työmaa-avaimen tai työmaan osoitteen perusteella kuka tahansa voisi esimerkiksi tarkistaa Työmaarekisteristä työmaan perustiedot.

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään verotusmenettelylaissa ja työmaan henkilöluettelosta työturvallisuuslaissa. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset lopullisesti 16. huhtikuuta. Ilmoitusvelvollisuus on jatkoa aiemmille lakiuudistuksille, joiden tarkoituksena on tuntuvasti kitkeä harmaata taloutta rakennusalalta ja turvata rehellisille yrityksille terve kilpailuympäristö.

Suomen Tilaajavastuu Oy tuottaa Veronumero.fi- ja Tilaajavastuu.fi-palveluita. Yhtiön omistavat kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt: Rakennusteollisuus RT, Talonrakennusteollisuus, Rakentamisen Laatu RALA, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Suomen Kiinteistöliitto.


Lisätietoja Työmaa-avaimesta löydät Veronumero.fi-palvelusta https://www.veronumero.fi/tyomaa-avain