| Rakennusteollisuus RT ry

Harmaat rakentajat kuriin yhteisellä henkilökorttistandardilla

Valtti -älykortti avaa työmaan portit rehelliselle urakoitsijalle

Suomen Tilaajavastuu Oy tuo rakennusalalle yhteisen sirullisen henkilökortin. Uusi VALTTI -älykortti tulee osaksi Veronumero.fi–palveluita ja se on alan yhteinen standardi kulunseurannan ja pääsynvalvonnan tarpeisiin. VALTTI -älykortit tulevat osaksi rakennustyömaiden kulunseurantaa ja samalla kortinhaltijan tiedot, valokuva ja tarkastettu veronumero saadaan työmaan sähköisten järjestelmien käyttöön.

Rakennusalan henkilökorttistandardi

VALTTI -henkilökorteissa veronumerot ovat aina ilmoitettu Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Älykortissa on kaksi tunnistetta, viivakoodi ja sirutunniste, joiden avulla eri järjestelmät voivat noutaa kortinhaltijan tiedot, valokuvan sekä alkuperäisen henkilökortin sähköisessä muodossa. Lisäksi kortin alkuperäisyys voidaan varmistaa kryptatun tunnisteen perusteella.

Yhteisen standardin ansiosta rakennusalan järjestelmäkehittäjät voivat jatkossa hyödyntää kulunvalvonnan toteutuksessa rakennusalan yhteistä älykorttia, joka mahdollistaa myös kevyiden älypuhelimille toteutettujen ratkaisujen toteutuksen.

Palvelusta tilattavat RFID/NFC henkilökortit ovat sähköisesti tarkastettavissa Veronumero.fi Korttivarasto-liitynnän kautta. Kaikista VALTTI -henkilökorteista ylläpidetään tiedot Korttivarasto-palvelussa, josta löytyy lisäksi tiedot suljetuista korteista. Sulkulistojen ansiosta työmaalla voidaan aina tarkastaa kadotetuksi ilmoitetut henkilökortit tai tieto työsuhteen päättymisestä.

Kortteja voi käyttää rinnakkain kaikkien standardin mukaisten lukijalaitteiden kanssa, sekä työmaajärjestelmien omien, työmaakohtaisten henkilökorttien kanssa.

Korttien tilaaminen

Uudet VALTTI -älykortit tilataan Veronumero.fi -verkkopalvelusta. Tilauksen laatija tunnistautuu VALTTI -palveluun pankkitunnuksilla. Jokaiselle työntekijälle toimitetaan kaksi korttia; älykortti kulunvalvonnan tarpeisiin ja tavallinen henkilökortti rintapieleen tai kypärään. Älykortin tunnistaa oranssista väristä ja viivakoodista, samassa paketissa mukana toimittavan kuvallisen henkilökortin sinisestä väristä. Jokaisen tilatun älykortin tiedot tallennetaan sähköiseen Veronumero.fi Korttivarastoon, josta kaikki tiedot ja valokuva ovat jälkeenpäin noudettavissa työmaan käyttöön.

Katso enemmän www.veronumero.fi sivuilta.

Lisätiedot:

Suomen Tilaajavastuu Oy, varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki
puh. 0400 616 253

mika.huhtamaki(at)tilaajavastuu.fi

Rakennusteollisuus RT ry, aluepäällikkö Hannu J Mäkinen
puh. 0500 602415
hannu.makinen(at)rakennusteollisuus.fi

Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvittavat palvelut sekä veronumerolain että tilaajavastuulain noudattamista varten. Suomen Tilaajavastuu Oy:n tuoteperheeseen kuuluvat
Veronumero.fi Korjausurakka.fi ja Tilaajavastuu.fi palvelukokonaisuudet.

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.