| Rakennusteollisuus RT ry

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa hyviä päätöksiä

Hallitus päätti marraskuun lopussa rakennuspoliittinen ohjelman toimeenpanosta.

Ohjelma sisältää useita rakentamisen kannalta myönteisiä toimenpiteitä, joilla pyritään muun muassa tehostamaan kaavoitusta, lisäämään tonttitarjontaa ja vuokra-asuntotuotantoa, sujuvoittamaan lupaprosesseja sekä keventämään sääntelyä.

Lue Rakennusteollisuuden elinkeinopoliittisen johtajan  Anu Kärkkäisen laatima raportti (pdf).