| Rakennusteollisuus RT ry

Betoniteollisuuden Työturvallisuuskilpailun 2012 tulokset

Betoniteollisuus ry käynnisti vuonna 2009 jäsenilleen suunnatun työturvallisuuskilpailun, tavoitteenaan aktivoida jäsenyritysten työturvallisuustyötä, edistää hyväksi todettujen käytäntöjen leviämistä ja motivoida betoniteollisuudessa toimivia henkilöitä työturvallisuuden kehittämisessä.

Vuonna 2012 kilpailu toteutettiin neljännen kerran. Kilpailu liittyy oleellisena osana suomalaisen betoniteollisuuden tavoitteeseen olla maailman turvallisinta vuonna 2015 sekä RT:n myöhemmin julistamaan ”Nolla tapaturmaa 2020” tavoitteeseen.

Kilpailuun osallistui yhteensä 69 Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeiden tuotantolaitosta, Osallistujista oli 45 elementtitehtaita, 13 betonituotetehtaita ja 11 valmisbetonitehtaita.

Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset toteutti Tapaturva Oy Juha Merjaman johdolla. Yhden henkilön suorittamana mittaus takaa sarjoittain osallistujien tasapuolisen kohtelun. Arvioitaessa tehtaiden turvallisuustyötä Tapaturva Oy käytti työkaluina Elmeri+ havainnointimenetelmää (painoarvo 40 %), erityiskohteena lattioiden ja kulkuteiden järjestys ja siisteys (10 %), minkä lisäksi tulokseen vaikuttivat sekä tapaturmataajuus (20 %) että sairauspoissaolojen määrä (10 %). Tapaturva Oy:n mittaamien tuloksien perusteella valittiin kolmen kilpailusarjan parhaat tehtaat. Näiden kärkitehtaiden joukosta kilpailun tuomaristo valitsi kokonaiskilpailun voittajan.

Kilpailun tuomariston muodostivat Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston ylitarkastaja Keijo Päivärinta ja Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila, joka toimi tuomariston puheenjohtajana.

Työturvallisuuskilpailun vuoden 2012 sarjojen parhaat tehtaat olivat:

Elementitehtaat: Parma Oy:n Forssan ratapölkkytehdas
Betonituotetehtaat: Lujabetoni Oy:n ratapölkky- ja ontelolaattatehdas
Valmisbetonitehtaat: Rudus Oy:n Porin valmisbetonitehdas

Parhaalle tehtaalle luovutetaan Fennia-palkinto, viisituhatta euroa käytettäväksi voittaneen tehtaan työturvallisuustyöhön. Muille sarjavoittajille luovutetaan kunniakirjat.

Tuomariston perustelut

Työturvallisuuskilpailun kaikkien kolmen sarjan voittajat ovat työturvallisuuden näkökulmasta esimerkillisiä tuotantolaitoksia.

Kaikissa kärkitehtaissa asenne turvallisuustyötä kohtaan on positiivinen läpi koko henkilökunnan. Työturvallisuus on niveltynyt kiinteäksi osaksi kaikkea tekemistä. Tehtaissa kerätään aktiivisesti tietoa mahdollisista riskipaikoista ja ne pyritään poistamaan ennalta. Vaaratilanteiden käsittely on 2 avointa ja järjestelmällistä. Työtapaturmat käsitellään välittömästi ylimmän johdon toimesta, millä on työntekijöiden harkintaa lisäävä vaikutus. Tehtaissa investoidaan jatkuvasti turvallisuuden parantamiseen.

Tuomaristo on valinnut kilpailun voittajaksi Lujabetoni Oy:n Siilinjärven Ratapölkky- ja ontelolaattatehtaan. Perusteluna tuomaristo esittää seuraavaa:

Palkitulla tehtaalla on tehty pitkään systemaattista ja omaehtoista työtä turvallisuuden edistämiseksi osana tehtaan toiminnan kehittämistä. Yrityksessä nähdään työturvallisuus poikkeuksellisen selkeänä, kiinteänä ja monimuotoisena osana tehtaiden menestyksekästä johtamista, tuotantoa ja sen kehittämistä. Tehtaalla on ajateltu turvallisuuden kannalta ongelmallisia tuotantoprosessin osia kokonaan uudelleen, lähtökohtana nimenomaan turvallisuuden parantaminen. Tehtaan henkilökunta on otettu esimerkillisellä tavalla mukaan työturvallisuuden kehittämiseen.

”Lujabetoni on tehnyt kovaa työtä turvallisuuden kehittämiseksi jo vuosia. Työ palkittiin nyt työturvallisuuskilpailun voitolla, mikä on meille suuri kunnia. Tämän saavutuksen toteuttivat lippulaivatehtaamme työntekijät ja toimihenkilöt yhdessä.” kertoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo. ”Toki turvallisuuden eteen tehty työ on palkittu meille muutenkin tapaturmien selkeänä vähenemisenä ja kustannusten alenemisena: haluankin viestittää koko teollisuudelle, että hyvä turvallisuusjohtaminen on paitsi erittäin kannattava investointi, myös lisävääntöä tuova asia koko yhtiön johtamisjärjestelmälle” jatkaa Isotalo.

Lisätietoja:
Jussi Mattila Toimitusjohtaja Betoniteollisuus ry, puh. 0400 637 224
Mikko Isotalo, toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy, puh. 044 5852 305