| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen määrä loivassa alamäessä

Rakentaminen supistuu tänä vuonna 3 prosenttia, ja suunta on alaspäin myös ensi vuonna. Talonrakennustöitä aloitetaan 33,5 miljoonaan kuutiometrin verran. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on vähentynyt huomattavasti, ja myös omistusasuntoja on alettu rakentaa viimevuotista vähemmän. Tämän vuoden asuntoaloitusten määräksi arvioidaan 27 000. Toimitilarakentaminen jatkuu suhteellisen vakaana. Maa- ja vesirakentaminen jää edelleen miinukselle. Rakennusalan työllisyys heikkenee, ja hinta- ja kustannuskehitys on maltillista.

Rakentaminen kasvoi vielä viime vuonna lähes 5 prosenttia. Talonrakennustöiden aloituksia on kuluvana vuonna 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2013 aloitusmäärien odotetaan jatkavan laskuaan muun muassa heikkojen talousnäkymien vuoksi. Maa- ja vesirakentamisen määrä pysyy tämän vuoden ennallaan ja näkymät ensi vuodelle ovat syksyn kuluessa synkentyneet. Laajempi infrarakentaminen sen sijaan supistuu jo tänä vuonna 3–4 prosenttia ja alamäki jatkuu tulevana vuonna. Syynä on erityisesti talonrakentamisen pohjatöiden väheneminen.

Tänä vuonna talojen uudisrakentaminen vähenee, mutta niiden korjaaminen on jatkanut tasaista kasvuaan rakennuskannan vanhetessa. Etenkin julkisten rakennusten peruskorjauksille sekä kosteus- ja homevaurioiden korjaamiselle on mittava tarve. Korjausten ja kunnossapidon laiminlyönnit puolestaan vaikuttavat suuresti vaurioiden syntyyn.

”Talousvaikeuksista kärsivät kunnat eivät pysty investoimaan rakentamiseen niin paljon kuin niiden pitäisi. Kunnat tarvitsevat täsmäavustuksia erityisesti homekiinteistöjen kunnostamiseen. Valtio on varannut tähän budjetissaan jonkin verran varoja, mutta ei riittävästi”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.


Vuokra-asuntopulaan ei helpotusta luvassa

Valtion tukema uusien, tavallisten vuokra-asuntojen tuotanto on jäämässä kauas tavoitteistaan. Nykyisillä ARA-ehdoilla kiinnostus vuokra-asuntojen rakennuttamiseen on laimeaa, ja valtion tukema asuntotuotanto supistuu reilun kolmanneksen viime vuodesta.

Omistusasuntojen kysyntä ei ole olennaisesti heikentynyt talouden epävarmuudesta huolimatta. Korkojen odotetaan pysyvän edelleen alhaisina, eikä uusista asunnoista ole vielä ylitarjontaa. Pientalojen aloitusmäärät jatkavat laskuaan tänä vuonna. Kaikkiaan uusien asuntojen aloitukset vähenevät 14 prosenttia viime vuodesta.

”Ensi vuodeksi arvioimme asuntoaloituksiin vain lievää laskua ja kokonaismääräksi 26 500 asuntoa. Arvio on optimistinen siihen nähden, että tänä syksynä muun muassa yleinen työllisyyskehitys on huonontunut. Varsinkin vapaarahoitteista tuotantoa koskevat aloitussuunnitelmat voivat muuttua hyvinkin nopeasti, jos markkina hiipuu”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki.

Myös toimitilarakentaminen supistuu tänä vuonna, vaikka viime vuonna toimitilojen aloitukset kääntyivät varovaiseen nousuun. Liikerakentaminen vähenee kaupan karsiessa investointejaan. Toimistorakentamista ylläpitää toistaiseksi uusien tilojen hyvä kysyntä.

Rakentamisen hinta- ja kustannustason nousu on hellittämässä. Raaka-aineiden maailmanmarkkina-hintojen kallistuminen näkyy kuitenkin vielä tuotantopanosten hintojen kohoamisena. Urakkahinnat ja asuntohinnat nousevat maltillisesti.

Lisätietoja antavat

RT:n puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 0207 53263
RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
RT:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175