| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen ennuste on heikentynyt hieman

Rakentamisen määrä vähenee tänä vuonna 2–4 prosenttia. Viime kevään ennusteeseen verrattuna asuntotuotannon aloitusmäärää on tarkistettu hieman alaspäin. Syynä on valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon jääminen selvästi jälkeen odotetuista aloitusmääristä. Toimitilarakentaminen on ennakoidusti lievässä laskussa, mutta maa- ja vesirakentaminen on piristymään päin.

Tänä vuonna aloitettaneen viimevuotista huomattavasti vähemmän ARA-asuntoja, sillä kiinnostus normaalien valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen on ollut vähäistä.

”Valtiovarainministeriön elokuisen talousarvioehdotuksen mukaan ARA-asuntojen hyväksymisvaltuutta ollaan hivenen korottamassa ensi vuodeksi. Se mahdollistaisi teoriassa tuotannon kasvun, mutta käytännössä näin ei tapahdu. Nykyiset ARA-rahoituksen ehdot eivät saa vuokra-asuntojen rakennuttajia riittävästi liikkeelle”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti epäilee.

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymät ovat pysyneet hyvinä alhaisten korkojen ja alkuvuonna kohtalaisesti sujuneen asuntokaupan takia. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä on säilynyt pienenä. Ennusteen mukaan tänä vuonna aloitetaan vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntoja perustajaurakointina kuitenkin hieman vähemmän kuin viime vuonna eli 10 500.

Pientaloteollisuuden myynti on ollut jäljessä viimevuotisesta, joten kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 10 500 omakotitaloa. Yhteensä arvioidaan tänä vuonna käynnistyvän 27 500 asunnon rakennustyöt, mikä on hieman vähemmän kuin Rakennusteollisuus RT:n kevään ennusteessa.

Varainsiirtoveron muutos voi horjuttaa toimitilamarkkinoita
Toimitilarakentamisen aloitukset kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lupakehitys tammi-toukokuussa viittaa siihen, että loppuvuonna vain julkisia palvelurakennuksia rakennetaan enemmän kuin viime vuonna.

Vuoden 2013 rakentamisen määrän odotetaan korkeintaan pysyvän ennallaan tai supistuvan edelleen hieman lisääntyneen epävarmuuden vuoksi. Viime kevään ennusteeseen verrattuna arviot sekä asunto- että toimitila-aloituksista ovat jonkin verran pienempiä. Valtiovarainministeriön ehdottama varainsiirtoveron korotus ja veron muutos koskemaan myös velkaosuutta voi vaikuttaa kielteisesti paitsi asumisen kustannuksiin myös toimitilamarkkinoihin.

”Varainsiirtoveron ulottaminen myös velkaosuuteen saattaa jarruttaa toimitilahankkeita ja vähentää etenkin ulkomaisten kiinteistösijoittajien kiinnostusta Suomeen. Jos varainsiirtoverolla pitää lisätä verokertymää, se tulisi tehdä korottamalla veroprosenttia vaikka vähän reilummin ja jättää velkaosuus rauhaan. Velkaosuuden verotukseen liittyy myös useita tulkintakysymyksiä, eikä nyt kaivata yhtään lisää epävarmuustekijöitä”, Tarmo Pipatti painottaa.

Rakennusteollisuus RT ry julkaisee syksyn suhdannekatsauksensa 30. lokakuuta 2012.

Lisätietoja:

RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
RT:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175