| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamisen ennakoidaan jatkuvan melko vakaana

Rakentamisen kokonaismäärän odotetaan supistuvan tänä vuonna parilla prosentilla, kun syksyllä ennustettiin nollakasvua. Asuntuotanto ja asuntoaloitukset kääntyvät laskuun. Toimitilarakentamisen aloitusmäärät ovat vähenemään päin, eivätkä näkymät ole viime kuukausina muuttuneet. Korjausrakentaminen on edelleen vilkasta, kun taas maa- ja vesirakentamisen kaivattu kasvu ei näytä toteutuvan.

”Vaikka ennuste on nyt jonkin verran heikompi kuin viime lokakuun suhdannekatsauksessamme, yleinen tunnelma alalla on alkuvuodesta ollut syksyä myönteisempi. Huoli mahdollisesta voimakkaasta markkinamuutoksesta on hivenen hellittänyt”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Rakennusteollisuus RT:n tämänhetkisen näkemyksen mukaan viime vuonna aloitettiin noin 32 000 asunnon rakentaminen. Ennakoitua paremmin sujunut loppusyksy on nostanut arviota. Tarkempi luku selviää rakennustilastojen viime vuoden ennakkotiedoista, jotka julkaistaan kuluvan kuukauden lopussa. Täksi vuodeksi odotetaan 1 000 asuntoa suurempaa aloitusmäärää kuin vielä syksyllä ennustettiin, eli kuluvana vuonna alkaisivat 28 000 asunnon rakennustyöt.

Vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymät ovat pysyneet hyvinä talouden epävarmuudesta huolimatta, mikä on alhaisten korkojen ja tasaisesti sujuneen loppuvuoden asuntokaupan ansiota. Rakennusteollisuus RT:n tammikuussa 2012 tekemän asuntotuotantokyselyn mukaan vapaarahoitteisia rivi- ja kerrostaloasuntohankkeita lähtee liikkeelle miltei yhtä paljon kuin viime vuonna. Näillä näkymin aloitettaisiin perustajaurakointina 10 500 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen.

Uusia asuntoja on tällä hetkellä myynnissä noin kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin, ja niistä 15 prosenttia on valmistuneita. Valmiiden myytävien asuntojen osuus on kasvanut vain 980 kappaleeseen. Omakotitalojen aloitukset jäänevät hieman syksyllä ennakoitua pienemmiksi, noin 10 500 taloon. Valmistaloteollisuuden tilauskanta ja myynti laahasivat vielä alkuvuonna viimevuotisten lukujen jäljessä.

Valtion tuen turvin käynnistettiin viime vuonna arviolta 8 500 asunnon rakentaminen eli noin neljänneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Niin sanottuja välimallin vuokra-asuntoja käynnistyi vielä jonkin verran, sillä vuoden 2010 loppukuukausina tehtiin runsaasti rahoituspäätöksiä. Elvytyskeinona käytetyn korkotuetun välimallin osalta palattiin viime vuonna takaisin vanhoihin ehtoihin eli pelkkään täytetakaukseen. Arvioiden mukaan tänä vuonna toteutuu viimevuotista vähemmän ARA-asuntoja, vaikka hyväksymisvaltuutta on lisätty. Rakennuttajien kiinnostus tuettua tuotantoa kohtaan on tosin kasvanut viime aikoina.

Toimitilarakentamisen aloitukset pysyivät viime vuoden tammi-syyskuussa ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Lupakehitys tammi-marraskuussa viittaa kuitenkin siihen, että etenkin teollisuus- ja varastorakentaminen pysyy kohtuullisen vilkkaana. Myös toimistorakennuksille myönnettiin varsin runsaasti uusia rakennuslupia.

”Infrarakentamisen määrä polkee paikallaan ja kapasiteettia on vapaana. Hallituksen tämän kevään kehysriihessä todennäköisesti painotetaan infrarahoitusta perusväylänpitoon, mikä on tärkeää väyliemme kunnon ylläpitämiseksi. Jotta myös tarpeelliset liikenneväylien kehittämishankkeet voisivat toteutua lähivuosina, niiden rahoitus on turvattava pitkäjänteisellä investointiohjelmalla esimerkiksi infrastruktuurin rahoitusyhtiön avulla”, Tarmo Pipatti toteaa.

EK:n tammikuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan yritykset kuvasivat alkutalven suhdannetilannettaan melko tavanomaiseksi. Tuotanto kasvoi alkutalvesta ja kapasiteetin käyttöaste oli melko korkea. Sen sijaan näkymät ovat heikentyneet osin kausitekijöistäkin johtuen.

Rakennusteollisuus RT ry julkaisee kevään suhdannekatsauksensa 24. huhtikuuta 2012.

Lisätietoja:
RT:n puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 040 585 3113
RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
RT:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175