| Rakennusteollisuus RT ry

Rakentaminen notkahtaa tilapäisesti

Rakentaminen supistuu tänä vuonna 2 prosenttia, mutta kasvanee jälleen ensi vuonna. Talonrakennustöitä aloitetaan 35,5 miljoonaan kuutiometrin verran. Asuntotuotanto vähenee aloitusmäärien käännyttyä laskuun viime syksynä. Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 28 000 asunnon rakentaminen. Toimitilarakentaminen jatkuu varsin vakaana. Maa- ja vesirakentaminen supistuu edelleen.

Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät ovat kevään aikana pysyneet melko vaisuina. Tilauskannat ovat silti kohtuullisen hyviä, ja odotukset ovat myönteisemmät kuin viime syksynä. Rakennusalan työllisyyden ennakoidaan heikkenevän tänä vuonna. Rakennuskustannukset jatkavat nousuaan etenkin maa- ja vesirakentamisessa.

Uusia asuntoja aloitettaneen runsaat 4 000 vähemmän kuin viime vuonna. Vapaarahoitteinen asuntokysyntä on hiipunut hieman talouden epävarmuuden johdosta, mutta asuntokauppaa auttaa matalana pysyttelevä korkotaso. Paikoitellen uusista asunnoista on jopa niukkuutta. Pientalojen aloitusmäärät jatkavat laskuaan tänä vuonna. Valmistaloteollisuuden myynti on tänä keväänä ollut jäljessä viime kevään melko korkeaa tasoa.

Varainsiirtoveron korotus nostaisi asuntojen hintoja

Elvytyksen vaikutukset näkyivät vielä viime vuoden tuetussa asuntotuotannossa. Nyt aloitukset vähenevät selvästi, mutta määrän pitäisi jäädä taantumaa edeltänyttä tasoa suuremmaksi. Alkuvuonna aloitettujen vuokra-asuntojen määrä on ollut vielä todella pieni, vaikka rakennuttajien investointihalukkuus on kasvanut. Riskinä on, ettei tuettu asuntotuotanto toteudu tavoitteiden mukaisesti.

Rakennusteollisuudessa ihmetellään valtiontalouden kehyksiin sisältyvää aikomusta korottaa varainsiirtoveroa ja laajentaa sen veropohjaa. ”Hallitusohjelmaan on kirjattu pyrkimys edistää kohtuuhintaista asumista. Varainsiirtoveron korotus on kuitenkin jälleen yksi tekijä, joka nostaisi uusien asuntojen hintoja ja välillisesti myös vuokratasoa. Veromuutokset saattaisivat myös vähentää halukkuutta investoida kiinteistöihin”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Toimitilojen aloitukset kääntyivät vuonna 2011 varovaiseen nousuun, mutta toimitilarakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä vuonna. Teollisuusrakentaminen vähenee yhdessä varastorakentamisen kanssa. Liikerakentaminen pysynee viime vuoden lukemissa. Toimistorakentamista ylläpitää uusien tilojen hyvä kysyntä.

Viime vuonna rakentaminen kasvoi 4 prosenttia

Infrarakentaminen vähenee kuluvana vuonna, vaikka maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne parani viime vuoden loppupuolella. Käynnistyvät väylähankkeet vauhdittavat maa- ja vesirakentamista ensi vuonna.

”Kehyspäätöksissä perusväylänpidon rahoitusta vähennetään vuodesta 2014 lähtien, vaikka perusväylänpito on aiheellisesti nostettu väylien kehittämisessä painopisteeksi. Samaan aikaan kustannukset nousevat vauhdilla, mikä heikentää ostovoimaa. Yhtälö johtaa väylien kunnon huononemiseen entisestään”, Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki toteaa.

Viime vuonna rakentaminen lisääntyi ennakkotietojen mukaan lähes 4 prosenttia. Talonrakennusinvestointien määrä kasvoi 6 prosenttia, mutta maa- ja vesirakentaminen supistui 2 prosenttia. Viime vuonna talonrakennustöiden aloitukset pysyivät miltei edellisvuoden tasolla ja yhteensä käynnistettiin lähes 38 miljoonan kuutiometrin rakennustyöt. Asuntoaloituksia oli peräti 32 200, eli lähes edellisvuoden verran. Rakentamisen kokonaistuotannon arvo oli VTT:n laskelmien mukaan 28,7 miljardia euroa vuonna 2011.

Myönteinen kehitys näkyi rakentamisen työllisyyden paranemisena. Myös ulkomaisen työvoiman osuus kasvoi edelleen. Alan työttömyys väheni samanaikaisesti. Tänä vuonna alan arvioidaan työllistävän hieman vähemmän henkilöitä.

Talonrakentajien kannattavuuden arvioidaan parantuneen hieman viime vuonna. Tälle vuodelle odotetaan kannattavuuden pysyvän ennallaan. Tuoteteollisuuden kannattavuus jatkoi kohenemistaan viime vuonna.

Suomalaisten rakennusyritysten kansainvälinen toiminta kasvoi vuonna 2011 ja oli RT:n seurannan mukaan 3,2 miljardia euroa. Maajakautumassa Ruotsin osuus oli suurin päätyen 27 prosenttiin.

Lisätietoja antavat
RT:n puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, puh. 0207 53263
RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
RT:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175