| Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus lähti laatupolulle

Rakennusteollisuus RT on aloittanut kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tarkoitus muodostaa yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehittää työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen. Hankkeeseen osallistuvat myös Rakentamisen laatu RALA ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö.

Lähtötiedoksi hankkeen alussa selvitettiin asuntotuotannon takuukustannuksia kyselyllä, joka suunnattiin suurimmille asuntorakentajille. Laatukustannusten osuus työmaakustannuksista oli omaperustaisessa tuotannossa keskimäärin 0,6–1,4 % ja urakkatuotannossa 0,9–1,5 % vuosina 2006–2010. Tulokset olivat suuntaa antavia, ja kysely on aikomus toistaa entistä kattavampana tämän vuoden lopulla sekä jatkossa vuosittain. Takuukustannusten tilastointiin ei ole ollut vakiintuneita tapoja, mutta takuukustannukset näyttävät vähentyneen 1990-luvun loppuun verrattuna.

Kyselyssä kartoitettiin samalla yleisimpiä virhetyyppejä, jotka olivat pysyneet samoina 1990-lukuun nähden. Yleisimmät asiakkaiden reklamoimat virheet liittyivät edelleen viimeistelyyn, kuten ikkunoiden ja parvekeovien asennusten säätöihin sekä seinien ja kattojen halkeamiin.

Virheistä opiksi ja mittareita seurantaan

Tietoa virhealttiimmista rakennusosista ja työlajeista käytetään hyväksi laatupolkuhankkeessa kehitettäessä työmaille työkaluja virheiden tunnistamiseen. Tarkoitus on muodostaa laatuindeksi ja laaduntarkastuskortit työturvallisuudesta tutun TR-indeksin tapaan. Mittaristo on tällä hetkellä urakoitsijoiden testattavana ja myös rakennuttajien taholta on kiinnostusta laaduntarkastuskorttien käyttöönottoon. Lisäksi asukkaiden tyytyväisyyden ja lopputuotteen laadun arviointiin on tarkoitus luoda yhtenäinen menettely RALAn tuottamien palautejärjestelmien osaksi.

Tämän kevään aikana on selvitetty case-työmailla elementtiasennusten laatuun liittyviä ongelmakohtia sekä mahdollisuuksia laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Työ etenee syksyn aikana kehittämisehdotusten laatimisella ja niiden testaamisella muutamassa rakennushankkeessa.

”Haluamme tarjota yrityksille välineitä oman laaduntuottokyvyn vertailemiseksi ja kehittämiseksi. Pohjimmiltaan tavoitteena on saada toimialalla aikaan samankaltainen herätys kuin työturvallisuuden suhteen on tapahtunut”, sanoo hanketta luotsaava Jukka Pekkanen, joka toimii RT:ssä rakentamisen kehityksestä vastaavana johtajana. ”Hyvän laadun vaatimuksen on kuljettava läpi koko rakentamisen ketjun, tilaajalta suunnitteluun, rakennusyritysten johdolle ja jokaiselle yksittäiselle työntekijälle”, Pekkanen painottaa.