| Talonrakennusteollisuus ry

Onko kohtuuhintaisen asuntotuotannon aika Suomessa ohi

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2013 talousarvioksi kaataa kylmää vettä kaikkien asunnontarvitsijoiden niskaan, riippumatta siitä ovatko he muuttamassa vuokra- tai omistusasuntoon. Ehdotuksessa varainsiirtoveroa nostetaan 1,6 prosentista kahteen prosenttiin ja verottavaksi tulee myös asuntoon kohdistuva yhtiölaina. Aiemmin vero on maksettu asunnon kauppahinnasta.

”Kun kohtuuhintaisista asumisvaihtoehdoista on muutenkin pulaa, kohdistuu veronkorotus nyt pahimpaan mahdolliseen paikkaan. Kalleudesta johtuva asuntopula haittaa jo nyt työvoiman liikkuvuutta ja talouskehitystä. Muutos voi aiheuttaa myös häiriöitä kiinteistömarkkinoilla, synnyttää verokikkailua ja haitata rakennusalan työllisyyttä”, tuskailee Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti tilannetta.

Elinkustannukset nousevat muutenkin kaavaillun arvonlisäveron korotuksen ja pankkiveron myötä. Yhdessä varainsiirtoveron korotuksen kanssa voi vaikutus monille kotitalouksille olla jo liikaa, Pipatti pelkää.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Korotuksesta käydyssä keskustelussa huomio on keskittynyt liikaa pelkkään asuntokauppaan. Vastoin yleistä käsitystä vaikutukset tulevat kohdistumaan niin asunnon ostajiin, vuokralla asuviin kuin toimitilahankkeisiinkin. Esimerkiksi vuokrakohteet toteutetaan käytännössä yleensä asuntoyhtiöinä.

Asumista verotetaan jo nyt raskaasti. VTT:n vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan asunnon hinnasta oli jo tuolloin noin 40 prosenttia veroja ja veronluontoisia maksuja. ”Valtio on nyt nostamassa omilla päätöksillään merkittävästi kaikkien suomalaisten jo muutenkin korkeita asumiskustannuksia”, Pipatti pelkää.

Lisätietoja:
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 717