| Talonrakennusteollisuus ry

Kerrostalorakentamiseen sijoitetuista euroista kolmannes menee veroihin

Kerrostaloasuntojen rakentaminen tuottaa yhteiskunnalle runsaasti verotuloja ja työpaikkoja. Peräti 41 prosenttia kerrostalorakentamiseen sijoitetuista euroista kuluu veroihin ja muihin pakollisiin maksuihin. Jokainen talonrakentamiseen käytetty miljoona puolestaan tarjoaa vuodeksi työtä 16 henkilölle. Tiedot perustuvat VTT :n päivittämiin laskelmiin rakentamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

”Valtio pystyisi varsin pienillä panostuksilla lisäämään paitsi vuokra-asuntojen määrää myös merkittävästi verotuloja ja työllisyyttä. Valtion tukema tavallisten vuokra-asuntojen tuotanto on tällä hetkellä täysin riittämätöntä tarpeeseen nähden etenkin pääkaupunkiseudulla ”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Pipatin mukaan valtion korkotuen ehtoja uusien vuokra-asuntojen tuotantoon tulisi muuttaa pikaisesti, jotta rakennuttajat laittaisivat hankkeita liikkeelle. Käytännössä tämä tapahtuisi esimerkiksi siten, että valtio myöntäisi käynnistysavustuksia 10 000 euroa asuntoa kohden ja rakennuttajalla olisi velvollisuus pitää asunnot vuokrakäytössä nykyisen 40 vuoden sijaan 15 vuotta. Rakennuttajia ovat muun muassa kunnat, yleishyödylliset asuntoyhteisöt sekä yksityiset kiinteistösijoittajat.

”Jos rakennuttaja investoi 100 miljoonaa euroa viiden vuokrakerrostalon rakentamiseen, tuloksena on 600 asuntoa, 32 miljoonaa euroa verotuloja ja työpaikka vuodeksi 1 600 suomalaiselle. Valtion rahallinen panostus olisi vain käynnistysavustuksen verran eli 6 miljoonaa euroa”, Tarmo Pipatti kuvaa.

”Valtion on korkea aika reagoida patoutuneeseen asuntotarpeeseen. Vuokra-asuntojen rakentaminen olisi edullisinta matalasuhdanteessa ja se ylläpitäisi tärkeällä tavalla työllisyyttä. Avaimet vuokra-asuntotuotannon kasvattamiseen eivät ole rakennusyhtiöiden käsissä, sillä ne eivät tee vuokra-asuntoja omaan omistukseensa”, Pipatti muistuttaa.

VTT:n selvitys Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 löytyy kokonaisuudessaan Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilla. Selvityksessä on tarkasteltu laaja-alaisesti rakentamisen eri sektoreiden vaikutuksia kansantalouden kannalta eli esimerkiksi bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen ja verotuloihin.

RT:n sivuilla on myös kaaviokuva vuokra-asuntuotannon lisäämisestä

Katso tästä VTT:n selvitys:
http://www.rakennusteollisuus.fi/RT/Tilastot/Rakentamisen+yhteiskunnalliset+vaikutukset/

Kaaviokuva vuokra-asuntotuotannon lisäämisestä:
http://www.rakennusteollisuus.fi/default.aspx?intObjectID=16234&intVersion=1

Lisätietoja:

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021 ja
viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642