| Rakennusteollisuus RT ry

Kansainvälinen foorumi ”Pientalorakentaminen” Pietarissa 26.3.-27.3.2012

Suomalaisilla rakennusalan yrityksillä on jo varsin paljon toimintaa Pietarin talousalueella ja laajentunee jatkuvasti. Rakentamisen kehittämisen ja koulutuksen laaja-alainen yhteistyö on myös käynnistynyt suomalaisten ja venäläisten rakennusalan osapuolten kesken. Keskeisiä osa-alueita ovat mm. aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen, energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät hankkeet sekä määräysten ja ohjeiden harmonisointi.

Näiltä osin suomalaisilla on varsin paljon annettavaa ja RATEKO on näissä hankkeissa myös mukana.

Millaisia mahdollisuuksia suomalaisilla yrityksillä on toimia Venäjällä pientalorakentamisen parissa? Millaiset kehitysnäkymät puutalorakentamisella on? Miten pientalorakentamista piristetään Venäjällä? Muun muassa näitä asioita käsitellään ensimmäisessä kansainvälisessä pientalorakentamisen foorumissa Pietarissa 26.3.-27.3.2012. Pientalorakentamisen rakennus- ja talotekniset ratkaisut, energiatehokkuuden parantaminen sekä tekniset vaatimukset mm. paloturvallisuusvaatimukset ovat ohjelmassa myös vahvasti mukana.

Foorumin luennoitsijat tulevat Venäjältä, Suomesta ja Ruotsista. He edustavat mm. Pietarin alueen paikallishallintoa, tutkimuslaitoksia ja pientalorakentamisen yhdistyksiä ja yrityksiä.

Foorumin järjestäjänä Suomesta ovat Rakennusteollisuus RT ry ja Edustroi Oy. Järjestämiseen on osallistunut myös venäläisiä yhteistyöorganisaatioita.

Esite (pdf)

Ohjelma  (pdf)

Workshopit  (pdf)