Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 175 kappaletta

 1. 22.3.2013

  RT pitää kehyspäätöksiä myönteisenä yllätyksenä etenkin asuntopolitiikan osalta (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen hallituksen sopimukseen valtiontalouden kehyksistä. Asuntopoliittinen kokonaisratkaisu tarttuu olennaisiin asioihin ja sisältää monipuolisen keinovalikoiman, jolla on mahdollista saada asuntotuotanto vastaamaan nykyistä paremmin ihmisten tarpeisiin.
 2. 8.2.2013

  Tammikuun 2013 asuntotuotantokyselyn tulokset valmistuivat (Mediatiedote)

 3. 18.12.2012

  Kerrostalorakentamiseen sijoitetuista euroista kolmannes menee veroihin (Mediatiedote)

  Kerrostaloasuntojen rakentaminen tuottaa yhteiskunnalle runsaasti verotuloja ja työpaikkoja. Peräti 41 prosenttia kerrostalorakentamiseen sijoitetuista euroista kuluu veroihin ja muihin pakollisiin maksuihin. Jokainen talonrakentamiseen käytetty miljoona puolestaan tarjoaa vuodeksi työtä 16 henkilölle. Tiedot perustuvat VTT :n päivittämiin laskelmiin rakentamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista.
 4. 28.8.2012

  Rakennusteollisuus etsii ratkaisua kännyköiden kuuluvuusongelmaan (Mediatiedote)

  Rakennustuoteteollisuus, rakennusurakoitsijat, operaattorit ja ympäristöministeriö ovat kesäkuussa aloittaneet hankkeen, joka etsii ratkaisuja radiosignaalien heikkoon kuuluvuuteen energiatehokkaissa rakennuksissa.
 5. 9.8.2012

  Onko kohtuuhintaisen asuntotuotannon aika Suomessa ohi (Mediatiedote)

  Valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2013 talousarvioksi kaataa kylmää vettä kaikkien asunnontarvitsijoiden niskaan, riippumatta siitä ovatko he muuttamassa vuokra- tai omistusasuntoon. Ehdotuksessa varainsiirtoveroa nostetaan 1,6 prosentista kahteen prosenttiin ja verottavaksi tulee myös asuntoon kohdistuva yhtiölaina. Aiemmin vero on maksettu asunnon kauppahinnasta.
 6. 19.6.2012

  Varainsiirtoverolain muutos mietittävä uudelleen – velkaosuuden verottamisesta luovuttava (Mediatiedote)

  Valtiovarainministeriössä valmistellaan varainsiirtoverolain muutosta, jonka myötä kiinteistöalan yhtiöiden varainsiirtoveroprosentti nostettaisiin 1,6 prosentista kahteen prosenttiin ja veropohjaan lisättäisiin myös yhtiöllä olevat lainat. Aiemmin vero on maksettu vain kauppahinnasta.
 7. 19.6.2012

  Asuntotuottajat edelleen toiveikkaita kuluvan vuoden aloitusmääristä (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna yhteensä noin 10 680 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt. Näistä 8 840 asuntoa olisi omaperustaisia ja neuvottelu-urakkakohteiden määrä olisi 1 840 asuntoa. Verrattuna viime tammikuun kyselyyn määrät ovat hieman kasvaneet. Tammi-kesäkuussa arvioidaan käynnistyvän noin 4 500 asunnon rakennustyöt, joten loppuvuodelle kertyisi aloituksia yhteensä 6 200 asunnon verran.
 8. 23.3.2012

  Puutteelliset lumiesteet useimpien kattolumionnettomuuksien syynä (Mediatiedote)

  Rakennusten katolta pudonnut lumi ja jää on aiheuttanut kuluneen talven aikana lukuisia vaaratilanteita ja onnettomuuksia, joissa on valitettavasti menehtynyt ainakin neljä henkilöä. Kattoliitto ry haluaa omalta osaltaan ohjata kiinteistöjen omistajia ja niiden huollosta ja kunnossapidosta vastaavia tahoja välttämään putoavan lumen jään aiheuttamia riskejä tulevaisuudessa.
 9. 2.3.2012

  Kansainvälinen foorumi ”Pientalorakentaminen” Pietarissa 26.3.-27.3.2012 (Mediatiedote)

  Suomalaisilla rakennusalan yrityksillä on jo varsin paljon toimintaa Pietarin talousalueella ja laajentunee jatkuvasti. Rakentamisen kehittämisen ja koulutuksen laaja-alainen yhteistyö on myös käynnistynyt suomalaisten ja venäläisten rakennusalan osapuolten kesken. Keskeisiä osa-alueita ovat mm. aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen, energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät hankkeet sekä määräysten ja ohjeiden harmonisointi.
 10. 21.2.2012

  Kohtuuhintainen asuntotuotanto edellyttää toimivia tonttimarkkinoita ja liiallisen sääntelyn purkamista (Mediatiedote)

  Kohtuuhintaisen asumisen ja vuokra-asuntotuotannon edistäminen ovat valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa koskevan ehdotuksen tavoitteita. Rakennusteollisuus RT pitää erityisen tärkeinä ohjelmaan sisältyviä toimia tonttimaan saatavuuden turvaamiseksi sekä rakentamisen sääntelyn keventämiseksi. Yhtenä esimerkkinä RT nostaa esiin maanomistajan mahdollisuuden tehdä aloitteita asemakaavoituksen käynnistämiseksi, mikä aiotaan nyt selvittää.