Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Tiedotteita löytyi 106 kappaletta

 1. 13.12.2012

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen seitsemäs asiakassuhdetutkimus: Talonrakennusyritysten toiminnan laatu on pysynyt hyvänä (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n (RT) Itä-Suomen alueen jäsenyritysten toiminta on pysynyt uuden asiakastutkimuksen mukaan hyvänä erityisesti työnjohdon ammattitaidon, henkilöstön asiakaspalveluvalmiuden, työturvallisuuden, työmenetelmien ajanmukaisuuden ja työn laadun osalta.
 2. 4.10.2012

  Talonrakennusteollisuus ry suosittelee jäsenilleen RALA-pätevyyttä (Mediatiedote)

  Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämästä RALA-pätevyydestä on urakointiyrityksille hyötyä. Sen avulla yritys osoittaa helposti ja kootusti tiedot yrityksen teknisestä osaamisesta ja resursseista, referenssikohteista, talouden tilasta sekä tilaajavastuulain velvoitteiden noudattamisesta. Tulostamalla pätevyysrekisteristä oman yrityksensä tiedot ja liittämällä tämän yritysraportin tarjousten mukaan yritys yksinkertaistaa ja nopeuttaa tarjousten liiteasiakirjojenkokoamistyötään.
 3. 26.9.2012

  Rakennusalalta löytyy sekä kilpailua että laatua (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT ry toivoo rakentamisesta käytävään keskusteluun konkretiaa ja myös myönteisten tosiasioiden tunnustamista. Rakennusalaa moititaan säännöllisesti muun muassa kilpailun puutteesta ja huonosta laadusta. Viimeksi asiaa kommentoi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka tuoreessa Puuinfon haastattelussa.
 4. 17.7.2012

  Rakentamisen laatu herättää intohimoja myös tekijöissään (Mediatiedote)

  Rakentamisen laatu puhututtaa alan ammattilaisia. Rakennusteollisuus RT:n järjestämässä verkkohaastattelussa lähes tuhat rakennusalan edustajaa pohti syitä rakentamisen laatuongelmiin ja etsi keinoja niiden ratkaisemiseksi. Päällimmäiseksi pulmaksi nähtiin liian kireät aikataulut. Pintaa raaputtamalla esiin nousivat suunnittelun ja yhteispelin puutteet hankkeen eri vaiheissa ja eri toimijoiden kesken. Toisaalta ammattilaiset haluavat pitää kiinni perinteisestä ammattiylpeydestä ja saada tunnustusta hyvin tehdystä työstä.
 5. 18.6.2012

  Rakennusteollisuus lähti laatupolulle (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT on aloittanut kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tarkoitus muodostaa yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehittää työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen. Hankkeeseen osallistuvat myös Rakentamisen laatu RALA ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö.
 6. 11.6.2012

  Rakennusalalla on yhä tekemistä ”suden” ja ”hukan” torjunnassa (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriön Hometalkoot ja kosteusvauriot -projektin ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, TkL Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy:stä ja Technopolis Kuopion johtaja Hannu Eronen ravistelivat Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin XV Rakentajaseminaarin osallistujia rakentamisen ongelmista, epäkohdista ja haasteista. Alalla on heidän mukaansa vielä paljon tekemistä rakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittämisessä, vaikka siihen pyrkimystä on lukuisissa projekteissa sekä lainsäädännön ja muiden normien parantamisessa.
 7. 4.6.2012

  Faktaa ja fiktiota rakentamisen laadusta Porin SuomiAreenassa (Mediatiedote)

  Porissa voi heinäkuussa jälleen kuunnella jazzin lisäksi värikkäitä keskusteluja monenkirjavista aiheista. Rakennusteollisuus RT järjestää SuomiAreena-tapahtumassa kaksi keskustelua: keskiviikkona 18.7. ruoditaan rakentamisen laatua ja torstaina 19.7. vaihdetaan ajatuksia kaavoituksen vaikutuksista asuntojen hintaan ja laatuun.