Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 109 kappaletta

 1. 14.9.2022

  Itä-Suomen Rakentajaseminaari: Rakentajia ei pidä jättää yksin haasteiden kanssa

  Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Aleksi Randell otti kantaa Itä-Suomen rakentajaseminaarissa Joensuussa 17.8.2022 rakennusalan haasteellisiin näkymiin ja peräänkuulutti laajempaa sekä reilua riskinjakoa rakennushankkeissa rakennuttajien ja urakoitsijoiden kesken. Syynä muuttuneeseen tilanteeseen ovat rakentamiseen vaikuttavien suorien ja epäsuorien raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden hinnannousut, toimintaympäristön kasvanut epävarmuus, pääomamarkkinoiden kiristyminen ja suhdannelaskua ennakoiva luottamusindeksin heikkeneminen.
 2. 8.8.2022

  Rakennusalalle käyttöön maksuton verkkokoulutus, joka muuttaa kiertotalouden käytännön teoiksi (Mediatiedote)

  Rakentamisessa on valtavat mahdollisuudet päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, mutta se vaatii osaamisen kehittämistä. Rakennusteollisuus kokosi perustiedot vähähiilisen kiertotalouden edistämiskeinoista verkkokoulutukseksi. Sitran rahoittama koulutus tulee nyt laajasti rakennusalan opiskelijoiden ja alalla työskentelevien käyttöön.
 3. 7.7.2022

  Rakennusteollisuus RT: Rakentajat haluavat ehkäistä luontokatoa, mutta onnistuminen edellyttää lisää yhteistyötä koko arvoketjulla (Mediatiedote) (INFRA ry)

  Rakennusteollisuus RT on julkaissut Suomen ensimmäisen koko rakennusalaa koskevan tarkastelun alan biodiversiteettivaikutuksista ja niiden hallinnasta. Työ tarjoaa pohjan alan yhteisille jatkotoimille kuten biodiversiteettitavoitteiden asettamiselle ja biodiversiteettitiekartan luomiselle. RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell luovutti selvityksen loppuraportin ympäristöministeri Maria Ohisalolle 7. heinäkuuta. Luovutuksen yhteydessä Rakennusteollisuus RT kertoi sitoutuvansa myös kiertotalouden Green dealin valmisteluun.
 4. 7.7.2022

  Rakennusteollisuus RT: Rakentajat haluavat ehkäistä luontokatoa, mutta onnistuminen edellyttää lisää yhteistyötä koko arvoketjulla (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT on julkaissut Suomen ensimmäisen koko rakennusalaa koskevan tarkastelun alan biodiversiteettivaikutuksista ja niiden hallinnasta. Työ tarjoaa pohjan alan yhteisille jatkotoimille kuten biodiversiteettitavoitteiden asettamiselle ja biodiversiteettitiekartan luomiselle. RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell luovutti selvityksen loppuraportin ympäristöministeri Maria Ohisalolle 7. heinäkuuta. Luovutuksen yhteydessä Rakennusteollisuus RT kertoi sitoutuvansa myös kiertotalouden Green dealin valmisteluun.
 5. 29.6.2022

  Vähähiilisen rakentamisen ohjelman seuraaville rahoituskierroksille voi hakea syksyllä

  Ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteisen Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman seuraavat rahoituskierrokset käynnistyvät syksyllä. Rakennusalan yritykset voivat jälleen hakea tukea vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.
 6. 22.6.2022

  Rakentamisen tuottavuuden parantaminen on vastuullisuutta

  Yritysten tulee varautua toimintaympäristön muutokseen.
 7. 22.6.2022

  Kaukolämmityksen energiatehokkuuden parantaminen – laitteistojen uusimisen lisäksi muistettava säätötoimet (Mediatiedote)

  Valtioneuvosto on kesän lämmössä viemässä eteenpäin jälleen uutta asetusta, jolla pyritään energiatehokkuuden parantamiseen. Erityisen ilahduttavaa asetusluonnoksessa on, että osana laitteistojen uusimista tuettaisiin myös lämmitysjärjestelmän tasapainottamista ja säätöä.
 8. 20.6.2022

  Betonille kehitetty vähähiilisyysluokitus

  Suomen Betoniyhdistys on kehittänyt betonia koskevan BY-Vähähiilisyysluokituksen ja siihen liittyvän hiilipäästölaskurin.
 9. 22.4.2022

  Kaikki alan yritykset tuntevat nyt Ukrainan sodan vaikutukset; eniten harmia investointikysynnän ja materiaalien hintojen kehityksestä (Mediatiedote)

  Ukrainan sota aiheuttaa suurta epävarmuutta yritysten toimintaan ja tuleviin rakennushankkeisiin, kertovat Rakennusteollisuus RT:n tuoreet selvitykset. Merkittävimmiksi tuotantoa haittaaviksi tekijöiksi RT:n jäsenyritykset arvioivat investointikysynnän laskun ja materiaalien hintojen nousun.
 10. 22.2.2022

  Vuotava vesikaluste – pienestä purosta valtava energiahukka ja rahasyöppö (Mediatiedote)

  Vuoto vesikalusteessa ei aina tarkoita rakennusta vaurioittavaa katastrofia. Vesivuoto saattaa olla pieni ja huomaamaton, esimerkiksi vuotava wc-istuin. Siitä voi kuitenkin aiheutua yllättävän suuria ja täysin turhia kustannuksia, kuten Järvisetkin huomasivat.
 11. 8.2.2022

  Uusi ohjelma tunnistaa KIRA-alassa kasvupotentiaalia (Mediatiedote)

  Kiinteistö- ja rakennusalan kasvun siemenet piilevät vihreän siirtymän edistämisessä, TKI-toiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistymisessä, kertoo KIRA-foorumin toimijoiden yhdessä laatima ja tänään julkaistu kasvuohjelma.
 12. 7.2.2022

  Betonirakentamisen päästöjen puolittamiseen tähtäävä hanke käynnistyy (Mediatiedote)

  Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle LOIKKA-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. LOIKKA-hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.
 13. 1.2.2022

  Teollisuus tiivistää rivejään kestävässä rakentamisessa – yhteinen toimenpideohjelma valmisteluun RT:n johdolla (Mediatiedote)

  Ympäristösääntelyn nopea muutostahti ja EU:n sekä Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet haastavat voimakkaasti rakennusalan hajaantunutta toimijakenttää. Varmistaakseen koviin tavoitteisiin vastaamisen ja säädösviidakossa selviämisen sekä kirkastaakseen teollisuuden tavoitteet ja kestävän kilpailuedun Rakennusteollisuus RT alkaa luoda rakennussektorille kestävän rakentamisen ohjelmaa.
 14. 26.1.2022

  Kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin – RT:n webinaari kokosi alan parhaat asiantuntijat

  Rakennusteollisuus RT käynnisti tänään kestävän rakentamisen toimenpideohjelman valmistelut. Avauswebinaarissa niin RT:n kuin ministeriöiden edustajien puheenvuorot osoittivat, että edessä on tavanomaista hapottavampi harjoitus.
 15. 14.12.2021

  Rakennusteollisuus RT Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän kuultavana vähähiilisestä rakentamisesta

  Varmistaakseen ilmastotoimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisen siirtymän ilmastoneutraaliin talouteen hallitus asetti vuoden 2020 alussa Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän. Pääministerin johdolla kokoontuvan ryhmän tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä ja näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla.
 16. 1.11.2021

  Olemassa olevassa rakennuskannassa suurin potentiaali rakennetun ympäristön vähähiilisyyden edistämiseen

  Rakennusteollisuus RT julkaisi kesäkuussa 2020 yhdessä sidosryhmiensä kanssa laaditun tiekartan kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä. Se toteutettiin osana hallitusohjelman mukaisia toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja. Suurin potentiaali liittyy olemassa olevan rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Vähäpäästöisen energian vapauttaminen muuhun käyttöön on kiinteistö- ja rakennussektorin hiilikädenojennus energiaintensiivisille toimialoille.
 17. 18.10.2021

  Tukkumyynnissä näkyvät niin rakentamisen kasvu kuin valmistavan teollisuuden haasteetkin (Mediatiedote)

  Tämän vuoden kolmannella kvartaalilla talotekniikkatuotteiden myynti oli hyvässä vedossa. Uhkana ovat kuitenkin kustannusten nousu ja komponenttien saatavuus.
 18. 14.10.2021

  Mika Nikula LVI-TU:n puheenjohtajaksi ja Petri Valve varapuheenjohtajaksi – Fokus ammatilliseen työvoimaan, korjausrakentamiseen ja energiatehokkaaseen olosuhdehallintaan (Mediatiedote)

  LVI-TU:n syyskokouksessa Helsingissä 14.10.2021 hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mika Nikula, Maskun Talotekniikkatiimi Oy ja varapuheenjohtajaksi Petri Valve, Cervi Talotekniikka Oy.
 19. 29.9.2021

  Fossiilisista polttoaineista luopuminen ei riitä (Mediatiedote)

  Fossiilisesta öljystä luopumiseen tarkoitettu tuki on aiheuttanut vipinää pientalojen pannuhuoneissa. Kohu tuen saaman suosion ympärillä on suunnannut huomion hieman sivuun itse asiasta. Energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ei riitä pelkästään vanhan kattilan kärrääminen pois.
 20. 13.9.2021

  Vapaaehtoisella sitoumuksella vauhditetaan muovien kierrätystä rakentamisessa (Mediatiedote)

  Rakentamisessa pakkauksissa ja sisäsuojauksissa käytettävät kalvomuovit päätyvät usein energiajätteeksi, vaikka ne sisältävät arvokasta kierrätyspotentiaalia.
 21. 31.8.2021

  Öljystä luopuminen on vain osa ratkaisua (Mediatiedote)

  Energiatehokkuus on paljon muutakin kuin lämmönlähde. Öljystä luopuminen on tärkeää ilmastoasioiden kannalta, mutta ei suinkaan ainoa tapa hillitä turhaa energian kulutusta.
 22. 24.8.2021

  Asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvityksestä lausunnolla

  Rakennusteollisuus RT on lausunut ympäristöministeriön luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä sitä tukevasta päivitetystä arviointimenetelmästä. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jäsenistämme lausuisi asiasta. Lausuntoja voi antaa 27.8. saakka.
 23. 5.5.2021

  Puurakentamisen vaikutukset metsien hiilinieluun tulee ottaa huomioon (Mediatiedote)

  Puurakennukset varastoivat hiiltä niiden käytön ajan, mistä nähdään kertyvän ilmastohyötyä. Rakennusten hiilijalanjäljen tai hiilikädenjäljen arvioinneissa ei kuitenkaan oteta huomioon hakkuista syntyvää hiilivelkaa, joka vähentää metsän hiilivarastoa ja -nielua. Hiilivelan sisällyttäminen arviointiin voi tuoreen selvityksen mukaan kääntää totutut käsitykset ylösalaisin.
 24. 20.4.2021

  Hyvät aikomukset on muutettava teoiksi kilpailukykyisen ja hiilineutraalin Suomen puolesta (Mediatiedote)

  Suomeen tarvitaan talouskasvua, työtä sekä määrätietoisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puoliväliriihessä hallituksella on tuhannen taalan paikka muuttaa Suomen kurssia. Rakennusteollisuus RT odottaa riihestä ratkaisuja, joilla edistetään tki-hankkeita, kuntien investointeja ja korjausrakentamista, asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä liikenneverkon kehittämistä.
 25. 4.3.2021

  Kuntien kestävä kasvu ja uudistuminen edellyttävät enemmän investointeja (Mediatiedote)

  Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, koronakriisi. Ajan isot muutoshaasteet pakottavat kuntia etsimään keinoja elinvoiman ja tärkeiden palveluiden turvaamiseksi. Rakennusteollisuus RT korostaa kuntavaalitavoitteissaan rakennetun ympäristön roolia elinvoiman lähteenä. ”Lähde pulppuaa kuitenkin vain, jos ensin uskalletaan investoida. Kunnissa on nyt ennennäkemättömät paineet edistää etenkin rakentamisen investointeja”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.
 26. 14.1.2021

  Uusi kiertotalouden edistämisohjelma osoitti yhteistyön tarpeen (Mediatiedote)

  Kiinteistö- ja rakennusala voi perustua tulevaisuudessa pitkälti kiertotalouteen. Tähän pääsy edellyttää kuitenkin uutta, allianssimaista toimintatapaa, joka yhdistää ja sitouttaa toimijat laajasti, esittää Rakennusteollisuus RT. Tuore ehdotus kiertotalouden edistämisohjelmaksi valmisteluineen korostaa aiempaa ponnekkaamman yhteistyön tarvetta.
 27. 18.12.2020

  SYKE-raportti: Maa-ainesten kierto ratkaistaan kuntien ja maakuntien kaavoituksessa (INFRA ry)

  Miten kaavoitus voi edistää kestävän ja luonnonvaroja säästävää kaupunkiympäristöä? KITARA-hanke setvi tähän liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Loppuraportti on nyt julkaistu.
 28. 14.12.2020

  Huoltovarmuudelle kriittistä suurteollisuutta heikon siltayhteyden takana – Paraisille tarvitaan nopeasti uutta siltainfraa (Mediatiedote)

  Teollisuuden toimintavarmuus ja asukkaiden arki on vaikeutunut Turun saaristossa erittäin heikkoon kuntoon pääseen Kirjalansalmen sillan takia. Tilanteen ratkaisemiseksi Rakennusteollisuus RT kiirehtii Paraisilla sijaitsevan sillan uudistamista. Työllisyys- ja ympäristövaikutustensa takia kohde soveltuisi myös EU:n elpymisrahalla käynnistettäväksi.
 29. 7.12.2020

  Sopimus kalvomuovien keräyksestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta (Mediatiedote)

  Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa green deal -sopimuksella. Sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.
 30. 22.10.2020

  Toimialojen kaikki tiekartat TEMin yhteenvetojulkaisussa

  Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisema yhteenveto tiivistää vuoden 2020 aikana tehtyjen toimialojen tiekarttojen päätulokset.
 31. 23.9.2020

  Laskentaoletukset vaikuttavat oleellisesti rakennuksen laskennalliseen hiilijalanjälkeen

  Ympäristöministeriö aikoo lähivuosina sisällyttää rakennusten vähähiilisyyden arvioinnin säädöksiin osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Päästöjä arvioitaisiin kehitteillä olevan rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Arviointimenetelmä oli lausunnolla alkukesästä 2020, ja sitä jatkokehitetään loppuvuoden aikana.
 32. 17.9.2020

  Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki voi vaihdella huomattavasti käytettyjen laskentaoletusten mukaan (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriön luonnos vähähiilisyyden arviointimenetelmästä sisältää muuttujia, jotka vaikuttavat suuresti laskentatuloksiin, vaikka itse rakennus pysyisi samanlaisena eri tarkasteluissa. Energiantuotannon päästökertoimet, laskentajakson pituus ja lämmitysmuoto ovat laskennassa merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä ja vaikuttavat käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjälkeen.
 33. 2.6.2020

  Rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä voidaan huomattavasti kutistaa nopeilla toimilla (Mediatiedote)

  Rakennetussa ympäristössä ja rakentamisessa ollaan vähentämässä päästöjä 66 prosentilla seuraavien viidentoista vuoden aikana. Vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartan mukaan on mahdollista päästä vieläkin lähemmäs hiilineutraaliustavoitetta. Isoin vaikutus on nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen vähentämisellä ja lämmitysenergiamuotojen kehittämisellä. Rakentamisessa rakennustuotteiden valmistuksen teknologiakehityksellä on suuri merkitys.
 34. 28.4.2020

  Rakennusteollisuus RT selvittää vähähiilisyyden arvioinnin kehitystarpeita (Mediatiedote)

  Kiinteistö- ja rakentamissektorilla on kasvava tarve rakennusten hiilijalanjäljen mittaamiseksi ja ilmoittamiseksi. Rakennusteollisuus RT on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa rakennusten vähähiilisyyden arvioinnin laatua, luotettavuutta ja hyväksyttävyyttä.
 35. 9.3.2020

  Leijonanosa rakennetun ympäristön päästöistä aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä (Mediatiedote)

  Rakennusten käytönaikainen energiankulutus muodostaa peräti kolme neljäsosaa maamme koko rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Viimeisestä päästöneljänneksestä puolet tulee rakennusmateriaaleista ja toinen puoli muun muassa työmaatoiminnoista ja kuljetuksista. Kokonaiskuva käy ilmi laskelmista, jotka on tehty nyt ensimmäistä kertaa näin kattavasti Rakennusteollisuus RT:n vähähiilisyyden tiekartan nykytila-analyysissä.
 36. 6.3.2020

  MRL-uudistuksesta pohja muuttuvalle Suomelle

  Satavuotiasta Rakennusteollisuus RT:tä juhlittiin 28. helmikuuta seminaarissa, jossa pureuduttiin ajankohtaisiin, koko rakennettua ympäristöä koskettaviin teemoihin. Toinen iltapäivän pääaiheista oli maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, joka on hallituskauden merkittävin yksittäinen lakihanke. Se määrittää ne reunaehdot tuleville vuosikymmenille, joilla Suomessa kehitetään eläviä kaupunkeja, rakennetaan asuntoja, liike- ja toimitiloja sekä liikenneväyliä. Aiheesta käytyä paneelikeskustelua pohjustettiin niin lain valmistelijan kuin rakentajankin näkökulmista.
 37. 6.3.2020

  MRL-uudistus päättäjäpaneelin puitavana

  YM:n rakennetun ympäristön osaston ylijohtaja ja MRL-työryhmän puheenjohtaja Teppo Lehtinen esitteli maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tavoitteita ja etenemistä. Rakennusteollisuuden odotukset siihen liittyen esitti suorasanaiseen tyyliinsä SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola. Hän puolestaan heitti asiassa pallon paneelikeskustelijoille.
 38. 4.3.2020

  Kestävä kehitys tuottavan rakennusteollisuuden kivijalkana

  Rakennusteollisuus RT:n satavuotisjuhlaseminaarin teema ”vastuuta yli vuosisatojen” inspiroi tilaisuudessa puhuneita poliitikkoja ja rakentamisen asiantuntijoita. Rambollin Markku Moilasen pitämässä keynote-puheenvuorossa sekä siihen liittyvissä kommenteissa pureuduttiin erityisesti niihin haasteisiin ja vaatimuksiin, joita rakennusala kohtaa koko ajan nopeammin muuttuvassa maailmassa ja etenkin ilmastonmuutoksen edetessä.
 39. 4.3.2020

  Poliittinen, akateeminen ja yrityselämän näkökulma Markku Moilasen puheenvuoroon

  Rakennetun ympäristön asiantuntijat sekä akateemiset vaikuttajat ja poliittiset päättäjät kävivät vauhdikasta vuoropuhelua RT:n satavuotisjuhlaseminaarissa.
 40. 18.2.2020

  Jani Kemppainen opastaa ja näyttää esimerkkiä hiilijalanjäljen pienentämisessä

  Rakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen, 44, on rakentamiseen liittyvän monen teknisen asian tuntija ja selvittäjä. Pääpaino hänellä on viime aikoina ollut ympäristöasioissa, erityisesti rakentamisen hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimisessa. Kemppainen ei tunnustaudu puu- eikä liioin betonirakentamisen kannattajaksi vaan suhtautuu niiden turhan korostuneeseen vastakkainasetteluun neutraalisti antaen tosiasioiden ratkaista.
 41. 18.2.2020

  Suhteellisuutta keskusteluun rakentamisen hiilijalanjäljestä

  Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen peräänkuuluttaa suhteellisuutta hiilijalanjälkikeskusteluun. Hänen mielestään rakennusten hiilijalanjälkeä ei voida määrittää vain rakentamisvaiheen päästöjen mukaan. Siihen vaikuttavat merkittävästi koko rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt, jotka syntyvät etenkin lämmitysenergian käytöstä ja ylläpidosta.
 42. 27.1.2020

  Vähähiilisyyden tiekartan väliraportti valmis (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT tekee Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Tiekartan väliraportti on nyt valmistunut.
 43. 19.12.2019

  Työllisyys- ja ilmastotavoitteet vaativat ripeitä päätöksiä liikennehankkeista (Mediatiedote)

  Työllisyyden lisääminen ja työllisyysasteen nostaminen ovat tämän hallituksen tärkeimmät tavoitteet. Liikenteeseen liittyvät suuret investoinnit sekä vastaisivat osaltaan hallituksen ilmastotavoitteisiin että toisivat kaivattuja työpaikkoja.
 44. 11.12.2019

  Rakennusteollisuus tähtää tosissaan vähähiilisyyteen 2020-luvulla Haasteita tulee uudesta lainsäädännöstä ja markkinoilta

  Rakennusteollisuus RT ja sen jäsenyritykset ottavat tosissaan vastaan haasteen parantaa rakentamisen vähähiilisyyttä ja ympäristövastuullisuutta. Siihen tähdäten RT laatii ensi vuoden mittaan Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan Ympäristöministeriön ja sidosryhmiensä kanssa. Siinä selvitetään keinot päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen uudis- ja korjausrakentamisessa ja myös rakennusten pitkän elinkaaren aikana. Konsulttina toimii Gaia Consulting Oy.
 45. 28.11.2019

  Kolme suomalaisyritystä sai tunnustusta kestävän kehityksen hankkeistaan (INFRA ry)

  INFRAn jäsenyrittäjät Destia, NCC ja Rudus saivat tunnustusta eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen kilpailussa.
 46. 21.11.2019

  Rakennusteollisuus odottaa entistä sujuvampaa ja hankelähtöisempää kaavoitusta (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT pitää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevia alustavia pykäläluonnoksia oikeansuuntaisina. Niiden tarkempi merkitys ja järjestelmän toimivuus hahmottuu vasta jatkotyöstössä, kommentoi johtaja Anu Kärkkäinen, joka on RT:n edustajana maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa alueidenkäytön ja rakentamisen valmistelujaostoissa.
 47. 21.11.2019

  Rakennusteollisuus laatii tiekartan vähähiiliseen rakentamiseen (Mediatiedote)

  Vastauksena Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliuteen Rakennusteollisuus RT tekee Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan yhteistyössä ympäristöministeriön ja eri sidosryhmiensä kanssa. Työssä selvitetään keinoja päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä.
 48. 30.10.2019

  Liikennehankkeiden vaikutukset näkyvät kiinteistömarkkinoilla (Mediatiedote)

  Suomessa käydään aktiivisesti keskustelua liikennehankkeiden taloudellisista vaikutuksista. Liikennejärjestelmään investoitiin vuosina 2015–2017 noin 1,4 miljardia euroa vuodessa. Päätetyt ja suunnitteilla olevat suuret raideliikenneinvestoinnit ovat synnyttäneet kiinnostusta hankkeista aiheutuviin kiinteistökehityshyötyihin. Uudessa selvityksessä tunnistetaan suuntaviivoja liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutusten arviointiin.
 49. 24.10.2019

  Rakennustuoteteollisuuden ympäristöseminaari 21.10.2019

  Rakennusteollisuus RTT ry järjesti rakennusten vähähiilisyyden arviointia sekä rakennustuotteiden ympäristöselosteiden (EPD) laadintaa käsitelleen seminaarin 21.10.2019. Erittäin ajankohtainen aihekokonaisuus houkutti paikalla lähes sata rakennustuoteteollisuuden asiantuntijaa.
 50. 1.10.2019

  Tavoitteena hiilineutraalius – päästövähennyksistä tulevaisuuden valuuttaa? (INFRA ry)

  Suomessa on pilotoitu ahkerasti kestävää infrarakentamista edistäviä hankkeita. EU:n ilmastotavoitteiden siivittämänä etenkin hiilidioksidipäästöt halutaan kuriin. Samalla säästyy usein rahaa. Nyt pohditaan, miten hyvät käytännöt saadaan leviämään laajemmin kentälle.
 51. 25.9.2019

  Rakennusteollisuus tärkeässä roolissa vähähiilisyyden tiekarttatyössä

  Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuutta nopeasti sen jälkeen. Hallitusohjelman pohjalta keskeiset teollisuusliitot laativat toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Rakennusteollisuus RT vastaa vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartasta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.
 52. 24.9.2019

  Parhaan mahdollisen sertifikaatin valinta on ideologinen kysymys

  Kaikki näkökulmat huomioonottavaa ympäristösertifikaattia ei ole. Vastuullinen rakennuttaja valitsee SFS-standardoidut ja sertifioidut rakennuskomponentit.
 53. 16.9.2019

  Kestävää rakentamista Pohjois-Savossa

  Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja tuo omat merkittävät haasteensa myös rakennusalalle.
 54. 12.9.2019

  Betoniteollisuus: Metsä Groupin fake news ei edistä ilmaston asiaa (Mediatiedote)

 55. 19.3.2019

  ROTI 2019: Rakennetulla ympäristöllä keskeinen osa ilmastonmuutoksen torjunnassa

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportin erityisteema on kaupungistuminen. Se sisältää myös kansainvälisiä tarkasteluja – kuinka Suomi sijoittuu rakennetun ympäristön sektorilla maailmankartalle. Raportti luovutettiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle tiistaina 19.3.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.
 56. 15.3.2019

  Ilmanvaihdon sulkeminen on riskialtis keino säästää energiaa (Mediatiedote)

  Sisäilmayhdistyksen julkaisemalla Hyvä sisäilma -suosituksella on Rakennusteollisuus RT:n mielestä hyvä tarkoitus, mutta se voi kääntyä pyrkimystään vastaan. Jos esimerkiksi koulussa on vanha, huonosti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ja vaurioituneita rakenteita, ilmanvaihdon sulkeminen käyttöajan ulkopuolella on arveluttava tapa yrittää edistää energiatehokkuutta ja sisäilmaa.
 57. 7.2.2019

  Vuolteentori yhdistää historian ja uuden toiminnan (Mediatiedote)

  Tampereen ydinkeskustan koskimaisemassa sijaitseva Vuolteentori on palkittu Vuoden 2018 Ympäristörakenteena. Teollisen ja uuden Tampereen solmukohdassa sijaitseva tori yhdistää nykyaikaisella tavalla alueen teollisen historian ja uuden toiminnan. Torilla on otettu onnistuneesti huomioon oleskelun, jalankulun ja terassien tarpeet sekä ainutlaatuinen sijainti koskimaisemassa.
 58. 15.1.2019

  Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä uhkaa heikentää rakennusten laatua (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT:n mielestä ympäristöministeriön ohjeluonnoksen mukaista rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää tulee kehittää vielä huomattavasti, jotta se soveltuisi käytettäväksi rakentamisen säädösohjauksessa. Ehdotetussa muodossa se voisi vaikuttaa erittäin haitallisesti rakennusten ominaisuuksiin ilman, että sillä saavutettaisiin edes prosentin vähenemistä Suomen kasvihuonekaasupäästöihin.
 59. 26.11.2018

  Patteri kylmänä? – näillä vinkeillä lämpiää (Mediatiedote)

  Patteri hohkaa kylmää, vaikka nupit ovat kaakossa. Tai yksi ketkale on kylmänä, vaikka muut patterit lämmittävät mukavasti. Kylmä lämmityspatteri ei aina tarkoita vikaa lämmitysjärjestelmässä; ongelma voi johtua patteriin kerääntyneestä ilmasta tai jumiutuneesta termostaattiventtiilistä.
 60. 1.10.2018

  KeKri-hanke selvittää laaja-alaisesti kestävän rakentamisen arviointia

  Kestävän rakentamisen kriteerit -hankkeessa selvitetään laaja-alaisesti kestävään rakentamiseen liittyviä ohjauskeinoja, arviointimenetelmiä ja indikaattoreita. Rakennusteollisuus RT:n vetämä hanke sai osuvasti nimekseen ”KeKri” käynnistyttyään alkusyksystä sadonkorjuun juhlan aikaan. Konsulttina hankkeessa toimii Ecobio Oy.
 61. 12.9.2018

  Suomesta rakennetun ympäristön testialusta ja edelläkävijä (Mediatiedote)

  Rakennetun ympäristön avainjärjestöt ovat koonneet voimansa ja perustaneet yhdistyksen, joka luo polkua kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille kohti globaaleja markkinoita sekä tuo parhaat käytännöt Suomen toimikenttään.
 62. 1.6.2018

  Resurssitehokkuudella ympäristön hyväksi (INFRA ry)

  Suomen Messusäätiö ja FinnBuild Infra -messut hakevat Ympäristön hyväksi -kilpailulla esimerkkejä kestävän kehityksen kriteerit täyttävästä infrarakentamisesta painopisteenä resurssitehokkuus. Ympäristön hyväksi -palkinto on 5 000 euroa ja saaja julkistetaan FinnBuild Infra -messuilla 10.10.2018.
 63. 1.3.2018

  Rakentamisen ympäristöhaitat hallintaan (INFRA ry)

  Miten suunnitella, rakentaa ja ylläpitää rakennettua ympäristöä niin, että rakentamisen ympäristökuorma kevenisi? KESY-hanke kokosi kestävän ympäristörakentamisen pääperiaatteet yhteen.
 64. 1.3.2018

  Visiona maarakentamisen kiertotalousalusta (INFRA ry)

  Talon- ja infrarakentamisen johtava konsulttiyhtiö Sitowise tiivisti yhteistyötään Maapörssin kanssa, koska sen tavoitteena on laajentaa toimintaansa nettipalveluihin. Yrityksellä on myös haluja olla edistämässä kierrätystä maarakentamisessa.
 65. 1.3.2018

  Savimaita ampumaradan rakenteisiin (INFRA ry)

  Sipoossa avattiin syksyllä 2017 Maapörssin, Sitowisen ja Kuljetus- ja Maarakennus P. Salosen yhteisprojekti: ylijäämämaiden hyötykäyttökohde, jossa otetaan vastaan saven kaltaisia huonolaatuisia mutta puhtaita maita. Tällaisille kohteille on kova tarve: Sipoossa vastaanottoa jouduttiin jo pian rajoittamaan valtavan maa-ainestarjonnan vuoksi.
 66. 1.3.2018

  Uusiorakentamisen erikoisopintojakson UKIn opiskelijat: "Kyse on arvoista" (INFRA ry)

  UKIn opiskelijat tunnistavat kovan tarpeen uusiomateriaaleja koskevalle tiedolle. Kierrätystä tutkittiin oikeissa infrakohteissa.
 67. 28.2.2018

  Voiko jätteillä rakentaa? (INFRA ry)

  Kyllä voi, ja sitä tehdään yhä enemmän. Uusiomaarakentamisen erikoisopintojakso viisastuttaa ja viitoittaa tietä tulevaan. Koulutuksen suosio on ylittänyt kaikki odotukset.
 68. 17.12.2017

  MARA-asetus voimaan 1.1.2018

  MARA-asetus eli Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä korvaa Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 ja astuu voimaan 1.1.2018. MARA-asetus tarkoittaa, että eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa, jos jätteen hyödyntäminen täyttää asetuksessa annetut ehdot. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.
 69. 30.11.2017

  Massiivipuurakenteiden energiamääräysten helpotukset tarkoittavat toteutuessaan paluuta 1960-luvulle

  Samaan aikaan kun ympäristöministeriö edistää puurakentamista ympäristöperusteisiin vedoten, se on uusissa energiamääräyksissään antamassa massiivipuisille rakenteille merkittäviä helpotuksia. Rakennusteollisuus RT:n teettämien laskelmien mukaan massiivipuisen asuinkerrostalon vuotuinen energiankulutus ja hiilijalanjälki kaksinkertaistuisivat verrattuna määräysten mukaisiin muihin kerrostaloihin.
 70. 27.10.2017

  ERA17-ohjelma päättyy, työ energiaviisaan Suomen rakentamiseksi jatkuu (Mediatiedote)

  Rakennetun ympäristön energiaviisauden edistämiseksi vuonna 2010 käynnistetty toimintaohjelma ERA17 päättyy suunnitellusti Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Rakennetun ympäristön energiaviisauden edistämiseksi vuonna 2010 käynnistetty toimintaohjelma ERA17 päättyy suunnitellusti Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.
 71. 25.9.2017

  Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle

  Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan. Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Osallistumalla voi turvata itselle tai edeltäville sukupolville tärkeän maiseman tai alueen säilymisen.
 72. 21.9.2017

  Lämmitätkö vai tuhlaatko? (Mediatiedote)

  Nyt on aika kytkeä lämmitys päälle. Varmista samalla, että ilmanvaihdon lämmön talteenottolaite on käytössä: näin stoppaat lämmitysenergian tuhlauksen, ja vähennät vedon tunnetta.
 73. 11.9.2017

  Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen hiilijalanjäljen ohjauksen tiekartta ei johda väitettyihin merkittäviin päästövähennyksiin (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriö on teettänyt rakennusten hiilijalanjäljen säädösohjaukseen tähtäävän tiekartan. Rakennusteollisuus RT kehottaa ministeriötä malttiin ja varoittaa hätiköidyn tiekartan riskeeraavan rakentamisen laatua ja nostavan kustannuksia ilman tavoiteltuja ympäristöhyötyjä.
 74. 20.6.2017

  Ympäristöministeriön Vihreän julkisen rakentamisen hankintaopas ohjaa ympäristöä kuormittavampaan rakentamiseen (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnolle vihreää julkista talonrakentamista koskevan hankintaoppaan, jonka tarkoituksena on suunnata rakentamista kohti ympäristöä vähemmän kuormittavia valintoja. Rakennusteollisuus RT:n mielestä opas toimii nyt esitetyssä muodossa päinvastoin, eli ohjaa lyhytikäiseen kertakäyttörakentamiseen.
 75. 1.2.2017

  Paranna asumismukavuutta – hyödynnä kotitalousvähennys (Mediatiedote)

  Muutaman vuoden junnaamisen jälkeen kotitalousvähennys kohentui hieman vuonna 2017. Kotitalousvähennystä voi saada mm. taloteknisiin korjaus- ja huoltotöihin niin kotona kuin vapaa-ajan asunnoillakin: esimerkiksi lämmitystapamuutokset, talon digitalisoiminen älykodiksi, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja WC-tilojen uusiminen.
 76. 26.10.2016

  Määräykset lähes nollaenergiarakennuksille etenevät – missä mennään?

  Ympäristöministeriö asetti lausuntokierrokselle kaksi asetusta koskien sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa sekä rakennuksen energiatehokkuutta. Viime keväänä nähdyt asetusluonnokset, ennen kaikkea rakennuksen energiatehokkuutta koskeva asetus, ovat nyt kokeneet suuria muutoksia hyvään suuntaan.
 77. 30.5.2016

  Vieläkö lämmität? (Mediatiedote)

  Kesäkelit ovat vallanneet maan ja lämmityskausi on päättynyt. Varmista, että lämmityksesi on todella kytketty pois päältä.
 78. 15.3.2016

  Lähes nollaenergiarakentaminen lausuntokierrokselle (Mediatiedote)

  Lakiehdotus uudisrakennuksia koskevasta lähes nollaenergiarakentamisesta on lähtenyt ympäristöministeriöstä 14.3.2016 lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi antaa 13.5. asti, ja RT valmistelee oman lausuntonsa siihen mennessä.
 79. 16.2.2016

  Energiakorjaukset kevään asialistalle (Mediatiedote)

  Suurin osa asuinrakennuksistamme on rakennettu 1960 - 1980-luvuilla. Se tuo mukanaan isojen remonttien aallon: putki- ja julkisivuremontit ovat jo monen taloyhtiön työlistalla. Samalla on syytä miettiä kiinteistön energiatehokkuutta.
 80. 17.3.2015

  Toimiva talotekniikka alentaa lämmityskustannuksia (Mediatiedote)

  Uudet rakennukset kuluttavat lämmitysenergiaa puolta vähemmän kuin vanhemmat rakennukset. Taloteknisillä korjauksilla alennetaan vanhojen rakennusten lämmityskustannuksia: talotekniikkaan tehdylle satsaukselle saadaan hyvä tuotto.
 81. 10.3.2015

  Kevään merkkejä ilmanvaihdossa (Mediatiedote)

  Kevät on tänä vuonna aikaisessa. Vaikka ikkunoiden pesu ja pihan haravointi tuntuvat liian aikaisilta toimenpiteiltä, kevään vastaanoton voi jo aloittaa kodin sisäpuolelta. Huoneistokohtaisten koneellisten ilmanvaihtokoneiden puhtaanapidolla huolehdit myös sisäilman laadusta.
 82. 5.2.2015

  FInZEB kiteytti lähes nollaenergiarakennusten ominaisuudet (Mediatiedote)

  Lähes nollaenergiarakentaminen onnistuu nykytekniikalla ja järkevin kustannuksin, mikäli tulevat määräykset mukailevat FInZEB-hankkeen ehdotuksia. Johtopäätökset julkistettiiin hankkeen tulosseminaarissa helmikuun alussa.
 83. 16.12.2014

  Kotitalousvähennys junnaa paikallaan (Mediatiedote)

  Hallitus ei vuoden 2015 budjettia ja verotusta käsitellessään puuttunut kotitalousvähennykseen, joten se säilyy entisellään eli 2 400 eurossa. Kuitenkin Suomen asuntokanta ikääntyy ja kotitalousvähennystä tarvittaisiin entistä enemmän yksittäisten asuntojen korjauksiin.
 84. 22.10.2014

  Lähes nollaenergiarakentaminen lähestyy vauhdilla

  Suomi valmistautuu siirtymään lähes nollaenergiarakentamiseen vuotta aiemmin kuin mitä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää. Suomen säädösvalmistelu tähtää siihen, että vuoden 2018 alusta lähtien julkisissa rakennuksissa noudatetaan lähes nollaenergiarakentamisen määräyksiä. Kaikkia uusia rakennuksia tulevat määräykset koskevat vuoden 2020 alusta alkaen.
 85. 17.10.2014

  Energiapihissä rakennuksessa on myös hyvä sisäilma (Mediatiedote)

  Energiatehokkuus on yhdistettävissä hyvään sisäilmaan ja käyttäjien viihtyvyyteen. Tämän todistivat ERA17-vuosipäivässä esitellyt uuden karhea Derby Business Park ja nykyaikaan päivittyvä suojelukohde Aleksi 7, joka pian tarjoaa tilat ympäristöministeriön väelle.
 86. 3.10.2014

  Energiatehokas eristäminen tukee rakentamisen ekologisuutta sekä kustannustehokkuutta (Mediatiedote)

  Rakennusten koko elinkaaren lämmitysmenot sekä lämmitykseen liittyvät päästöt päätetään jo rakentamisen aikana. Tämän takia talon vaipparakenteet pitäisi eristää mahdollisimman tehokkaasti, jolloin lämpö ei pääse vuotamaan ulos. Näin pystytään takaamaan mahdollisimman energiatehokas perusta rakennukselle - energiantarve vähenee, rahaa säästyy ja päästöt pienenevät.
 87. 29.9.2014

  Ota lämpö talteen (Mediatiedote)

  Kun ilmat kylmenevät, kannattaa kodin lämpöisyys varmistaa laittamalla myös ilmanvaihto talvikuntoon. Tärkein toimenpide on kytkeä ilmanvaihtokoneen lämmön talteenotto päälle. Miellyttävämmän sisälämmön lisäksi se näkyy positiivisesti kiinteistön lämmitysenergialaskuissa.
 88. 1.9.2014

  Huollettu lämmitysjärjestelmä pienentää asumiskustannuksia (Mediatiedote)

  Syyskelit aloittavat rakennusten lämmityskauden. Ensin kannattaa kuitenkin huoltaa LVI-laitteet ja varmistaa, että lämmitysjärjestelmä toimii moitteettomasti. Samalla on hyvä puntaroida rakennuksen energiatehokkuusasioita.
 89. 17.7.2014

  Asuminen ja ympäristö puhututtivat SuomiAreenassa

  Ennätyksellisen laaja SuomiAreena-tapahtuma kokosi heinäkuussa Poriin 30 000 kävijää, muun muassa politiikan kärkikaartin. Tällä kertaa pääteemana oli asuminen ja ympäristö, joista keskusteltiin kymmenissä eri tilaisuuksissa.
 90. 2.7.2014

  Energia ja eurot valuvat hanasta hukkaan (Mediatiedote)

  Bensiinin hinnan lomakauden nousu tuntuu jälleen suomalaisten kukkaroissa. Vaikutukset näkyvät teillä ja vesillä. Autoileva ja veneilevä kansa on muuttanut liikkumistottumuksiaan. Heti maksettava bensalasku pistää pohtimaan, mikä on välttämätöntä ja mikä ei.
 91. 8.5.2014

  Energistä perusparannusta (Mediatiedote)

  Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kannattaa miettiä välttämättömien toimenpiteiden, kuten vuotavien putkien tai katon korjauksen lisäksi ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Niillä parannetaan huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta ja asumisviihtyvyyttä sekä saadaan kustannussäästöä asumiseen ja kiinteistönhallintaan
 92. 13.2.2014

  Rakennusala odottaa pikaisia toimia maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseksi (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT pitää tärkeänä, että ympäristöministeriö laatii heti aikataulun ja kertoo toimet, joihin se ryhtyy vasta valmistuneen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin pohjalta.
 93. 10.2.2014

  Rakennusala siirtyy lähes nollaenergiarakennuksiin (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.
 94. 5.12.2013

  Rudukselle UEPG:n tunnustus (INFRA ry)

  Euroopan kiviainestuottajat haluavat edistää työssään kestävän kehityksen periaatteita. Sitoutumista osoittaakseen alan yritysten eurooppalainen kattojärjestö UEPG jakaa joka kolmas vuosi kestävän kehityksen palkintoja inspiroiville ja edistyksellisille hankkeille.
 95. 24.10.2013

  Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo ja toimisto 2013 (Mediatiedote)

  Suomen ilmastoystävällisimmät kerrostalot ovat Järvenpään Mestariasuntojen Mestaritorppa ja Rakennusliike Reposen Vantaan Kivistön asuntomessukortteli.
 96. 3.7.2013

  Mikä näistä on vuoden 2013 Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo? (Mediatiedote)

  Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo ja toimisto 2013 –kilpailu herätti suurta kiinnostusta. Asuinkerrostalosarjaan hyväksyttiin 10 hanketta, joista 7 on vähintään passiivitasoa.
 97. 24.5.2013

  Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo ja toimisto 2013 -kilpailuehdotuksille jatkoaika (Mediatiedote)

  Kilpailu on herättänyt suurta kiinnostusta ja useiden toiveiden vuoksi kilpailuun ilmoittautumiselle on myönnetty jatkoaika 28.6.2013 asti. Voittajat esitellään ERA 17 –vuosipäivässä 24.10.2013.
 98. 5.3.2013

  Rakennusteollisuus ja Green Building Council Finland haastavat rakennuttajat kilpailulla vähentämään hiilipäästöjä (Mediatiedote)

  Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet tuovat mukanaan tiukempia rakentamismääräyksiä, mutta tarjoavat samalla kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäyrityksille tilaisuuden kehittää liiketoimintaansa ja luoda uusia innovaatioita.
 99. 28.2.2013

  Lisää energiaosaamista rakennustyömaille - kansallinen etenemissuunnitelma valmistumassa (Mediatiedote)

  Työmaille tarvitaan rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin päteviä ammattilaisia toteuttamaan rakennuksiin suunniteltua energiatehokkuutta. BUILD UP Skills Finland -hankkeessa laaditaan kansallinen etenemissuunnitelma (roadmap), jossa kuvataan rakennustyömailla toimivien eri ammattiryhmien osaamistarpeita uusien energiatehokkuusvaatimusten toteuttamiseksi. Etenemissuunnitelman luonnos on valmistunut kommentoitavaksi.
 100. 16.1.2013

  Keskustele kiviaineksista ja vaikuta! (INFRA ry)

  Kiviainesala on osa kaivannaisteollisuutta. Kaivannaisalan tulevaisuuden näkymistä keskustellaan nyt sivuilla www.kaivos2030.fi.
 101. 8.11.2012

  FRAME-tutkimus energiatehokkaan rakentamisen vaikutuksista valmistui (Mediatiedote)

  Ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen lisääminen edellyttävät vaipparakenteiden toteutustapojen muutoksia ja koulutuksen lisäämistä
 102. 26.10.2012

  ERAERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta (Mediatiedote)

  Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nopeasti uutta osaamista ja asennetta energiaviisaaseen ja kestävään rakentamiseen, todettiin eilen ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman toisessa vuosipäivässä Helsingissä.
 103. 19.10.2012

  Energiaviisas asuintalo -kiertue starttaa lokakuussa (Mediatiedote)

  Tiedätkö Sinä, kuka tulevaisuudessa saa laatia rakennusten energiatodistuksia kerros- ja rivitaloille ja minkälaisia pätevyyksiä tekijöiltä edellytetään? Määräytyykö tulevaisuuden energialuokka E-luvun perusteella? Millaisiin ratkaisuihin korjausrakentamisen määräykset ohjaavat kerros- ja rivitaloissa?
 104. 28.8.2012

  Rakennusteollisuus etsii ratkaisua kännyköiden kuuluvuusongelmaan (Mediatiedote)

  Rakennustuoteteollisuus, rakennusurakoitsijat, operaattorit ja ympäristöministeriö ovat kesäkuussa aloittaneet hankkeen, joka etsii ratkaisuja radiosignaalien heikkoon kuuluvuuteen energiatehokkaissa rakennuksissa.
 105. 10.8.2012

  Turvallisia ja terveellisiä passiivitason ratkaisuja rakentamiseen (Mediatiedote)

  Euroopan Unionia kohtaavat ennen näkemättömät haasteet, jotka johtuvat yhä kasvavasta riippuvuudesta energiantuonnista, niukoista energiavaroista sekä tarpeesta rajoittaa ilmastonmuutosta ja selvitä talouskriisistä.
 106. 15.6.2012

  Rakennusteollisuus RT TEM:n puurakentamisselvityksestä: Rakennusmateriaalien päästövertailu ei anna oikeaa kuvaa niiden ympäristövaikutuksista (Mediatiedote)

  Osana Metsäalan strategista ohjelmaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on teettänyt VTT:llä tutkimuksen puurakentamisen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimuksesta on TEM:ssä toivottu pohjaa yhteistyölle OECD:n kanssa laajemman kansainvälisen vertailevan tutkimuksen toteuttamiseksi eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutuksista.
 107. 1.6.2012

  Rakennusteollisuus toivoo energiatodistuksiin sekä laskennallista että toteutunutta energiankulutusta (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriö ehdottaa lakiluonnoksessaan, että rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin energiatodistuksessa laskennallisen E-luvun avulla vastaavasti kuin uudisrakennusten uusissa energiamääräyksissä. Rakennusteollisuus RT pitää laskennallista E-lukua oikeana lähtökohtana, mutta pitää tärkeänä, että pääosalla rakennuskannasta todistuksessa on lisäksi näkyvillä mitattu toteutunut ostoenergiankulutus.
 108. 1.6.2012

  Uusien energiatehokkuusvaatimusten täyttäminen onnistuu valtaosassa rakennuksista ilman suuria muutoksia nykykäytäntöihin (Mediatiedote)

  Heinäkuun alussa voimaan tulevat uudisrakentamisen energiamääräykset on useimmissa tapauksissa mahdollista täyttää nykykäytäntöjen mukaisilla ratkaisuilla tai varsin pienillä energiatehokkuutta lisäävillä muutoksilla. Haastavinta vaatimuksiin yltäminen on sähkö- ja öljylämmitteisissä omakoti- ja rivitaloissa ja helpointa kauko- tai maalämpöä käyttävissä pientaloissa ja kerrostaloissa.
 109. 22.5.2012

  Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen tutkittu (Mediatiedote)

  Ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä tutkivassa FRAME-hankkeessa on valmistunut Tampereen teknillisen yliopiston kehittämä menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella miten hyvin rakenteet kestävät vaikeissa ilmasto-oloissa. Menetelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa.