Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 109 kappaletta

 1. 7.2.2022

  Betonirakentamisen päästöjen puolittamiseen tähtäävä hanke käynnistyy (Mediatiedote)

  Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle LOIKKA-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. LOIKKA-hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.
 2. 1.2.2022

  Teollisuus tiivistää rivejään kestävässä rakentamisessa – yhteinen toimenpideohjelma valmisteluun RT:n johdolla (Mediatiedote)

  Ympäristösääntelyn nopea muutostahti ja EU:n sekä Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet haastavat voimakkaasti rakennusalan hajaantunutta toimijakenttää. Varmistaakseen koviin tavoitteisiin vastaamisen ja säädösviidakossa selviämisen sekä kirkastaakseen teollisuuden tavoitteet ja kestävän kilpailuedun Rakennusteollisuus RT alkaa luoda rakennussektorille kestävän rakentamisen ohjelmaa.
 3. 26.1.2022

  Kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin – RT:n webinaari kokosi alan parhaat asiantuntijat

  Rakennusteollisuus RT käynnisti tänään kestävän rakentamisen toimenpideohjelman valmistelut. Avauswebinaarissa niin RT:n kuin ministeriöiden edustajien puheenvuorot osoittivat, että edessä on tavanomaista hapottavampi harjoitus.
 4. 14.12.2021

  Rakennusteollisuus RT Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän kuultavana vähähiilisestä rakentamisesta

  Varmistaakseen ilmastotoimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisen siirtymän ilmastoneutraaliin talouteen hallitus asetti vuoden 2020 alussa Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän. Pääministerin johdolla kokoontuvan ryhmän tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä ja näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla.
 5. 1.11.2021

  Olemassa olevassa rakennuskannassa suurin potentiaali rakennetun ympäristön vähähiilisyyden edistämiseen

  Rakennusteollisuus RT julkaisi kesäkuussa 2020 yhdessä sidosryhmiensä kanssa laaditun tiekartan kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä. Se toteutettiin osana hallitusohjelman mukaisia toimialakohtaisia vähähiilisyyden tiekarttoja. Suurin potentiaali liittyy olemassa olevan rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Vähäpäästöisen energian vapauttaminen muuhun käyttöön on kiinteistö- ja rakennussektorin hiilikädenojennus energiaintensiivisille toimialoille.
 6. 18.10.2021

  Tukkumyynnissä näkyvät niin rakentamisen kasvu kuin valmistavan teollisuuden haasteetkin (Mediatiedote)

  Tämän vuoden kolmannella kvartaalilla talotekniikkatuotteiden myynti oli hyvässä vedossa. Uhkana ovat kuitenkin kustannusten nousu ja komponenttien saatavuus.
 7. 14.10.2021

  Mika Nikula LVI-TU:n puheenjohtajaksi ja Petri Valve varapuheenjohtajaksi – Fokus ammatilliseen työvoimaan, korjausrakentamiseen ja energiatehokkaaseen olosuhdehallintaan (Mediatiedote)

  LVI-TU:n syyskokouksessa Helsingissä 14.10.2021 hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mika Nikula, Maskun Talotekniikkatiimi Oy ja varapuheenjohtajaksi Petri Valve, Cervi Talotekniikka Oy.
 8. 29.9.2021

  Fossiilisista polttoaineista luopuminen ei riitä (Mediatiedote)

  Fossiilisesta öljystä luopumiseen tarkoitettu tuki on aiheuttanut vipinää pientalojen pannuhuoneissa. Kohu tuen saaman suosion ympärillä on suunnannut huomion hieman sivuun itse asiasta. Energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ei riitä pelkästään vanhan kattilan kärrääminen pois.
 9. 13.9.2021

  Vapaaehtoisella sitoumuksella vauhditetaan muovien kierrätystä rakentamisessa (Mediatiedote)

  Rakentamisessa pakkauksissa ja sisäsuojauksissa käytettävät kalvomuovit päätyvät usein energiajätteeksi, vaikka ne sisältävät arvokasta kierrätyspotentiaalia.
 10. 31.8.2021

  Öljystä luopuminen on vain osa ratkaisua (Mediatiedote)

  Energiatehokkuus on paljon muutakin kuin lämmönlähde. Öljystä luopuminen on tärkeää ilmastoasioiden kannalta, mutta ei suinkaan ainoa tapa hillitä turhaa energian kulutusta.
 11. 24.8.2021

  Asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvityksestä lausunnolla

  Rakennusteollisuus RT on lausunut ympäristöministeriön luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä sitä tukevasta päivitetystä arviointimenetelmästä. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jäsenistämme lausuisi asiasta. Lausuntoja voi antaa 27.8. saakka.