Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 109 kappaletta

 1. 16.1.2013

  Keskustele kiviaineksista ja vaikuta! (INFRA ry)

  Kiviainesala on osa kaivannaisteollisuutta. Kaivannaisalan tulevaisuuden näkymistä keskustellaan nyt sivuilla www.kaivos2030.fi.
 2. 8.11.2012

  FRAME-tutkimus energiatehokkaan rakentamisen vaikutuksista valmistui (Mediatiedote)

  Ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen lisääminen edellyttävät vaipparakenteiden toteutustapojen muutoksia ja koulutuksen lisäämistä
 3. 26.10.2012

  ERAERA17-vuosipäivä: Energiatehokkuus on saatava tehokkaasti osaksi kaikkea opetusta (Mediatiedote)

  Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nopeasti uutta osaamista ja asennetta energiaviisaaseen ja kestävään rakentamiseen, todettiin eilen ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman toisessa vuosipäivässä Helsingissä.
 4. 19.10.2012

  Energiaviisas asuintalo -kiertue starttaa lokakuussa (Mediatiedote)

  Tiedätkö Sinä, kuka tulevaisuudessa saa laatia rakennusten energiatodistuksia kerros- ja rivitaloille ja minkälaisia pätevyyksiä tekijöiltä edellytetään? Määräytyykö tulevaisuuden energialuokka E-luvun perusteella? Millaisiin ratkaisuihin korjausrakentamisen määräykset ohjaavat kerros- ja rivitaloissa?
 5. 28.8.2012

  Rakennusteollisuus etsii ratkaisua kännyköiden kuuluvuusongelmaan (Mediatiedote)

  Rakennustuoteteollisuus, rakennusurakoitsijat, operaattorit ja ympäristöministeriö ovat kesäkuussa aloittaneet hankkeen, joka etsii ratkaisuja radiosignaalien heikkoon kuuluvuuteen energiatehokkaissa rakennuksissa.
 6. 10.8.2012

  Turvallisia ja terveellisiä passiivitason ratkaisuja rakentamiseen (Mediatiedote)

  Euroopan Unionia kohtaavat ennen näkemättömät haasteet, jotka johtuvat yhä kasvavasta riippuvuudesta energiantuonnista, niukoista energiavaroista sekä tarpeesta rajoittaa ilmastonmuutosta ja selvitä talouskriisistä.
 7. 15.6.2012

  Rakennusteollisuus RT TEM:n puurakentamisselvityksestä: Rakennusmateriaalien päästövertailu ei anna oikeaa kuvaa niiden ympäristövaikutuksista (Mediatiedote)

  Osana Metsäalan strategista ohjelmaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on teettänyt VTT:llä tutkimuksen puurakentamisen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimuksesta on TEM:ssä toivottu pohjaa yhteistyölle OECD:n kanssa laajemman kansainvälisen vertailevan tutkimuksen toteuttamiseksi eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutuksista.
 8. 1.6.2012

  Rakennusteollisuus toivoo energiatodistuksiin sekä laskennallista että toteutunutta energiankulutusta (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriö ehdottaa lakiluonnoksessaan, että rakennuksen energiatehokkuus määriteltäisiin energiatodistuksessa laskennallisen E-luvun avulla vastaavasti kuin uudisrakennusten uusissa energiamääräyksissä. Rakennusteollisuus RT pitää laskennallista E-lukua oikeana lähtökohtana, mutta pitää tärkeänä, että pääosalla rakennuskannasta todistuksessa on lisäksi näkyvillä mitattu toteutunut ostoenergiankulutus.
 9. 1.6.2012

  Uusien energiatehokkuusvaatimusten täyttäminen onnistuu valtaosassa rakennuksista ilman suuria muutoksia nykykäytäntöihin (Mediatiedote)

  Heinäkuun alussa voimaan tulevat uudisrakentamisen energiamääräykset on useimmissa tapauksissa mahdollista täyttää nykykäytäntöjen mukaisilla ratkaisuilla tai varsin pienillä energiatehokkuutta lisäävillä muutoksilla. Haastavinta vaatimuksiin yltäminen on sähkö- ja öljylämmitteisissä omakoti- ja rivitaloissa ja helpointa kauko- tai maalämpöä käyttävissä pientaloissa ja kerrostaloissa.
 10. 22.5.2012

  Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen tutkittu (Mediatiedote)

  Ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä tutkivassa FRAME-hankkeessa on valmistunut Tampereen teknillisen yliopiston kehittämä menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella miten hyvin rakenteet kestävät vaikeissa ilmasto-oloissa. Menetelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa.