Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 126 kappaletta

 1. 17.8.2021

  Sarjakuva turvallisuudesta seitsemällä eri kielellä (Mediatiedote)

  Suomenkielisenä aiemmin ilmestynyt, suosittu RAXA-sarjakuvavihko on nyt käännetty kuudelle eri kielelle. Kaikki sarjisvihot on luettavissa sähköisesti.
 2. 8.6.2021

  ”Jos minä pystyin, niin kyllä sinäkin”

  23-vuotias, juuri rakennusinsinööriksi valmistunut Aino Tissari palkittiin Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin stipendillä. Ansiokkaan opinnäytetyön lisäksi Ainoa haluttiin huomioida hänen intoa ja innovatiivisuutta puhkuvasta otteestaan niin opinnoissaan kuin työssään Skanskalla.
 3. 8.6.2021

  Kuopion kuntavaalipaneeli ruoti kaupunkirakennetta

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin Kuopion kuntavaalipaneelissa neljä suurimman puolueen ehdokasta ruoti verkossa kaupungin kehittämistä rakentamisen näkökulmasta.
 4. 8.6.2021

  Rakennusmateriaalien hinta- ja saatavuusongelmat hyvän suhdanteen uhkana

  Talonrakennusteollisuus RT:n valtakunnallisessa kevään suhdannebarometrissä todettiin, että asuntorakentamisen yleisnäkymä säilyy vuonna 2021 suunnilleen ennallaan, mutta alueellista eriytymistä ilmenee. Korkeahko asuntorakentamisen taso voi kääntyä ensi vuonna lievään laskuun muun muassa rakentajien omarahoitteisen tuotannon supistuessa.
 5. 13.4.2021

  Pölyntorjunta on tärkeää rakentamisen työ- ja ympäristöturvallisuudessa

  Talonrakennustyömailla on alettu kiinnittää määrätietoisesti huomiota pölyntorjuntaan, olipa kyse hengitysterveydelle vaarallisten kivi- eli kvartsi- tai puupölyjen eliminoimisesta.
 6. 13.4.2021

  Kuopion Portti käy ”jatkosotaa” koronauhkaa vastaan

  Rakennusliike Laptin Kuopion Portin suuren rakennusprojektin työmaapäällikkö Ville Pirskanen pitää koronaviruksen torjuntatoimenpiteitä ainakin huhtikuun alkuun asti onnistuneina, kun yhtään tartuntaa ei ole ilmennyt eikä korona ole viivästyttänyt työmaata.
 7. 13.4.2021

  KYSin Uusi Sydän -sairaalan työmaalla torjutaan koronaa tosissaan

  Rakennusliike Lapti Oy:n Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -lisärakennus- ja peruskorjaustyömaalla on torjuttu koronaviruksia päättäväisesti vitsauksen alusta eli maaliskuusta 2020 lähtien.
 8. 13.4.2021

  Yhteistyön rakentaja

  ”Minusta piti tulla myyntiedustaja”, lohkaisee toimitusjohtaja Tommi Heikkinen muistellen lämmöllä aikaa, jolloin hän opiskeli merkonomiksi ja koulusta valmistuttuaan palveli asiakkaita hänelle mieluisassa ammatissa urheiluvälinemyyjänä.
 9. 13.4.2021

  Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy on Itä-Suomen vuoden jäsenyritys

  Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy:n yrittäjät, Timo Heikkinen ja hänen poikansa Tommi ovat iloisesti yllättyneitä huomionosoituksesta ja kiittävät rakennusteollisuuden etujärjestöä heidän yritykselleen osoitetusta tunnustuksesta.
 10. 13.4.2021

  Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset

  Rakennettu ympäristö ja rakennusala ovat keskeisimpiä Suomen kansantaloutta kannattelevia voimavarojamme. Kansallisvarallisuudestamme suurin osa on sitoutuneena rakennettuun ympäristöön. Rakennusten, infran sekä maa-alueiden yhteenlaskettu arvo on noin 565 miljardia euroa.
 11. 17.2.2021

  Opiparhailta rakennushankeseminaarissa rautaisannos rakennusalan yhteistyökokemuksia

  Jo viime keväälle suunniteltu Opi parhailta -rakennushankeseminaari pidettiin helmikuun 16. päivänä Teamsin välityksellä. Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomi -projektin järjestämään seminaariin osallistui 72 henkilöä, kukin omien työpisteittensä näyttöpäätteiden takana. Etätilaisuuden juontajana toimi aluepäällikkö Kimmo Anttonen.
 12. 17.2.2021

  Tulevaisuuden rakentajien haku alkaa 23.2.2021

  Rakennusteollisuus RT teetti hiljattain valtakunnallisen tutkimuksen rakennusalan ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta ja opintojen keskeyttämisestä. Isoksi rakenteelliseksi ongelmaksi paljastui, että alan koulutus vetää heikoiten siellä, missä rakennetaan eniten. Rakentajille on runsaasti töitä myös Kuopion seudulla, mutta koulutukseen hakijoita tarvittaisiin lisää.
 13. 16.2.2021

  Sauli Harmasen tiedot ja esimiestaidot toivat RET64-kurssin priimustittelin

  Kun Itä- ja Keski-Suomen Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET64 päättyi tammikuun lopussa todistusten jakoon Kuopiossa, saivat 22 valmistunutta rakennustyömaiden esimiestä ansaitut kehut aluepäällikkö Kimmo Anttoselta ja kurssin vetäjä Janne Mäenpäältä opiskelustaan nopearytmisellä kurssilla. Erityistunnustuksen ja Suomi-kurssipuukon sai priimukseksi valittu pieksämäkeläinen Sauli Harmanen.
 14. 15.2.2021

  Yli 20 rakennustyömaan toimihenkilöä suoritti Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon

  Itä- ja Keski-Suomen Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET päättyi menestyksellisesti tammikuun lopussa 2020, kun 22 koulutuksen aloittaneista sai todistuksensa Kuopion päättäjäistilaisuudessa. Rakennustyömaiden vastaaville työnjohtajille sekä tuotanto- ja työmaainsinööreille kohdennettu ja 13.11.2019 alkanut erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus oli järjestyksessään 64.
 15. 9.12.2020

  Nuori yrittäjä luottaa yhteishenkeen

  ”Mukavalta tuntuu”, toteaa Mika Kaskinen, kuullessaan Itä-Suomen vuoden 2020 työturvallisuuskilpailun pk-yritysten sarjan voitosta.
 16. 9.12.2020

  Itä-Suomessa ollaan ylpeitä rakennusalan työturvallisuuden kärjen korkeasta tasosta

  Työturvallisuuskilpailu on Itä-Suomen osalta käyty ja vuoden 2020 voittajat ovat selvillä. Kilpailun kärjen tulokset ovat ennätyksellisen korkeita.
 17. 9.12.2020

  Koronasyksy ei ole lamaannuttanut rakennusalaa – ensi vuosi kysymysmerkki (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon syksyn suhdannekatsaus kertoo, ettei toimeliaisuus ole olennaisesti heikentynyt koronaviruksen poikkeusajasta ja rajoituksista huolimatta. Ensi vuoden näkymät ovat sumuisen epäselkeät, koska kukaan ei tiedä, millaiseksi Itä-Suomen, koko maan sekä maailman terveys- ja taloustilanne kehittyy. Suuria pelkoja ei tulevan vuoden talon- ja infrarakentamisen suhdannenäkymistä kuitenkaan ilmene, vaikka niiden arvioidaan laskevan kuluneen vuoden varsin hyvästä tasosta.
 18. 9.12.2020

  Etelä-Savossa rakennusala alakuloisissa tunnelmissa (Mediatiedote)

  Vielä vuosi sitten Etelä-Savossa rakennusalalla elettiin talouden suhteen toiveikkaan odottavissa tunnelmissa. Syksy 2019 nosti talouden taivaalle tummia pilviä enteillen tulevasta notkahduksesta. Keväällä 2020 iskenyt maailmanlaajuinen pandemia pysäytti myös rakennusalan miettimään pahimpia mahdollisia skenaarioita. Etätöiden, digitalisaation suomin keinoin sekä hygieniaohjeistuksia noudattaen rakennushankkeita on voitu jatkaa keskeytyksettä.
 19. 9.12.2020

  Vuosi 2021 kysymysmerkki, hiljeneminen mahdollista - Pohjois-Karjalan rakentaminen on laskeutumassa normaalitasolle (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus Itä-Suomen piirin syksyn 2020 suhdannebarometri kertoo talon- ja inf-rarakentamisen jatkuneen Pohjois-Karjalassa vuoden jälkipuoliskolla melko samanlaisena kuin alkuvuodesta mutta edellisvuosien huipputahdista normalisoituen. Merkkejä lasku-suunnasta on kuitenkin vuoden loppua kohti nähtävissä. Koronaviruspandemian aiheutta-ma poikkeusaika ei ole merkittävästi ainakaan vielä haitannut rakentamista, koska virustar-tuntoja ei ole juurikaan ilmaantunut työmaille.
 20. 9.12.2020

  Kuopio pitää Pohjois-Savon rakentamista korkeassa kurssissa (Mediatiedote)

  Talon- ja infrarakentamisen suhdannenäkymät vaikuttavat Pohjois-Savossa pysyvän suotuisina etenkin, jos niitä tarkastellaan Kuopion näkökulmasta. Rakennustyömaiden nostokurkia näkyy runsaasti eivätkä ne katoa maisemista ensi vuonnakaan. Sama koskee väylä- ja muuta maanrakentamista.
 21. 23.9.2020

  Alueellinen elpyminen käynnistyy rakentamalla

  Koronapandemian seurannaisvaikutukset ovat aiheuttaneet valtavan paineen jo ennestään hauraaseen kuntatalouteen. Kuntien välttämättömätkin investoinnit ovat vaakalaudalla.
 22. 23.9.2020

  Vuoden Yhteistyökohde on Kuopion museon hybridiallianssiurakka

  Itä-Suomen Vuoden Yhteistyökohteeksi on valittu Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennustyömaan, eikä syyttä. Lähes kaksi vuotta kestänyt vaativa ja erikoislaatuinen kohde valmistuu määräajassa syyskuun lopussa 2020 ja todennäköisesti 17,8 milj. euron kustannusarviossa pysyen. Lisäksi toteutusmuodoksi kehitetty hybridiallianssi on onnistunut yhteistoiminnallisesti hyvin, vaikkei sille ollut esimerkkiä vastaavista toteutusmuodoista Itä-Suomessa.
 23. 23.9.2020

  Pölyntorjunta tehostuu rakennustyömailla

  Rakennusalalla kaikki tietävät ja tiedostavat, että asbestipöly on vaarallista hengittää ja sen purkutöissä on oltava hyvät suojavarusteet. Asbestin käytöstä on luovuttu, mutta sen pöly ehti tuhota monen rakentajan terveyden ja aiheuttaa kuolemia. Asbestipöly ei ole ainoa terveydelle vaarallinen hengitysilman epäpuhtaus talon- ja infrarakennustyömailla. Myös kvartsi- ja kovapuupölyn on todettu olevan pidempään altistuneille jopa syöpävaarallista. Nyt asiaan on puututtu tiukentuneella lainsäädännöllä.
 24. 17.8.2020

  Laadun rakentaja 2020 -finalisti Jani ”Hevi” Hartikainen on tinkimätön tiimipelaaja

  Rakentaminen jos mikään on joukkuepeliä. Siinä tarvitaan teknistä ja taktista osaamista. Johtajuutta ja luottamusta. Yhteistyökykyä ja ryhmähenkeä. Hyvää organisointia ja tilannetajua. Ja tietenkin raudanlujaa ammattitaitoa.
 25. 1.6.2020

  Julkisrakennuttajat ovat luottavaisia kiinteistöalan näkymistä

  Valtion, kuntien, kunnallisten yhtiöiden ja liikelaitosten rakennuttajat eivät Itä-Suomessa usko koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeusajan vaikuttavan ainakaan lyhyellä tähtäimellä uudisrakennus-, korjaus- ja kunnossapitoinvestointeihin. Jos poikkeustila venyy pitkään ensi vuodelle ja saa aikaan huomattavia häiriöitä Suomen talouteen sekä yhteiskuntaan, voivat kiinteistöinvestoinnit alkaa vähentyä etenkin kuntatasolla.
 26. 1.6.2020

  Itä-Suomen rakentajilta elvytystoiveita valtiovallalle

  Maaliskuusta Suomea riepotelleen koronaviruspandemian haitat eivät ole kevään mittaan ilmenneet järin ankarasti rakennusalalla. Mikäli koronaviruksen poikkeustila jatkuu syksyyn saati ensi vuodelle, aiheutuu siitä kuitenkin mittavia suoria ja välillisiä ongelmia rakentajille sekä heidän yhteistyö- ja sidostahoilleen.
 27. 1.6.2020

  Turvallisuus on Matti Erosen päätyö ja elämäntapa

  Skanskan Itä-Suomen alueen HSE-päällikkö Matti Eronen on rakennusalan työturvallisuuden kärkiasiantuntijoita toimialueellaan. Hän on ollut 13 vuotta päätoiminen työturvallisuuspäällikkö ja mukana lukuisissa työturvallisuutta kehittäneissä työryhmissä sekä projekteissa.
 28. 1.6.2020

  Rakentamisen työturvallisuus paranee –tekemistä riittää yhä

  Rakentamista pidetään yhtenä vaarallisimmista toimialoista työntekijöilleen työtapaturmatilastojen perusteella, mutta kymmenenä viime vuotena ala on onnistunut parantamaan turvallisuutta merkittävästi. Vakavat tapaturmat ovat vähentyneet reilusti ja rakennusala on supistanut toimialoista eniten sekä tasaisimmin tapaturmataajuutta. Silti tekemistä on vielä kosolti tilastojen kaunistamisessa.
 29. 14.4.2020

  Jalon Rakentajat Oy on Itä-Suomen Vuoden Jäsenyritys

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piiri palkitsi mikkeliläisen Jalon Rakentajat Oy:n Vuoden Jäsenyrityksenä. Piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen kertoo, että perusteluina ovat yrityksen merkittävästi laajentunut toiminta-alue ja kasvu. Hänen mukaansa Jalon Rakentajat on toimitusjohtaja Matti Pätysen johdolla kehittynyt monipuoliseksi ja osaavaksi rakennusliikkeeksi.
 30. 14.4.2020

  Osmo Salminen, 35, on merkittävä rakennusalan kasvuyrittäjä

  Nuoremman polven kuopiolaisrakentaja Osmo Salmista, 35, arvostetaan monipuolisena alansa kasvuyrittäjänä sekä varteenotettavana kumppanina ja kilpailijana. 16 vuotta sitten Salminen etsi kesätöitä rakennuksilta eikä niitä saanut. Niinpä hän alkoi hyödyntää rakennusmestari-isältään opittuja rakentajataitoja yrittäjänä. Remonttitöitä löytyi ja kesän loputtua jäivät opiskelut sikseen. Työelämä imaisi uutteran sekä osaavan nuorukaisen.
 31. 14.4.2020

  Rakentaminen ei ole ensimmäisenä koronaviruksen kurimuksessa

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluejohtaja Kimmo Anttosen mukaan rakennusteollisuus on kärsinyt koronaviruksesta useita muita toimialoja vähemmän ja melkein kaikki työmaat toimivat huhtikuun alkupuolella yhä normaalisti. Taloyhtiöiden peruskorjaushankkeisiin virusongelma näyttää jonkin verran vaikuttavan niiden aloitusten lykkääntyessä. Pitkään jatkuessaan virusongelma voi hiljentää ainakin omistusasuntojen uudistuotantoa.
 32. 18.2.2020

  Jani Kemppainen opastaa ja näyttää esimerkkiä hiilijalanjäljen pienentämisessä

  Rakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen, 44, on rakentamiseen liittyvän monen teknisen asian tuntija ja selvittäjä. Pääpaino hänellä on viime aikoina ollut ympäristöasioissa, erityisesti rakentamisen hiilijalanjäljen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimisessa. Kemppainen ei tunnustaudu puu- eikä liioin betonirakentamisen kannattajaksi vaan suhtautuu niiden turhan korostuneeseen vastakkainasetteluun neutraalisti antaen tosiasioiden ratkaista.
 33. 18.2.2020

  Suhteellisuutta keskusteluun rakentamisen hiilijalanjäljestä

  Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Jani Kemppainen peräänkuuluttaa suhteellisuutta hiilijalanjälkikeskusteluun. Hänen mielestään rakennusten hiilijalanjälkeä ei voida määrittää vain rakentamisvaiheen päästöjen mukaan. Siihen vaikuttavat merkittävästi koko rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt, jotka syntyvät etenkin lämmitysenergian käytöstä ja ylläpidosta.
 34. 11.12.2019

  Jalon Rakentajat paransi eniten työturvallisuuttaan Skanska Talonrakennus ja Savon Laaturakentajat työturvallisuuskisan ykkösiä Itä-Suomessa

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailun tulostaso nousi jälleen korkeaksi. Suurista konserneista ykköseksi nousi Skanska Talonrakennus Oy ennen NCC Suomi Oy:tä. Pienten ja keskikokoisten yritysten voiton uusi Savon Laaturakentajat Oy ennen Rakennustoimisto K. Tervon Kuopion tytäryhtiötä ja Jalon Rakentajat Oy:tä. Erityispalkinnon työturvallisuustason suurimmasta kohentamisesta viime vuodesta sai Jalon Rakentajat Oy.
 35. 11.12.2019

  Noora Sokero on uuden ajan uraauurtava johtaja Rakennusalalla pärjää hyvin pehmeämmälläkin johtamisella

  Skanska Talonrakennus Oy:n Väli-Suomen alueyksikön johtaja Noora Sokeroa, 43, on perustellusti rakennusalan uuden ajan uraauurtava johtaja. Hän on naisena edennyt lähes sadan työntekijän yksikön johtajaksi kansainvälisessä suuressa rakennusalan konsernissa puolenkymmenen uravaiheen kautta. Se kertoo tavoitteellisuudesta, johtajakyvyistä ja vahvasta omistautumisesta alalle.
 36. 11.12.2019

  Tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettaminen julkisissa hankinnoissa

  Talonrakennusteollisuus on havainnut kilpailua rajoittavia tekijöitä julkisissa hankinnoissa ja pyrkii edistämään vapaampaa ja tuottavampaa rakennusalan kilpailua.
 37. 20.11.2019

  Rakennusalan AMK-opiskelijoille stipendejä ansiokkaasta työelämäyhteistyöstä

  Talonrakennusteollisuus ry:n hallitus päätti tänä vuonna kohdistaa vuotuiset stipendit väitöskirjatutkimusten sijaan ammattikorkeakouluopiskelijoille. Stipendit ovat suuruudeltaan 2 000 euroa.
 38. 13.11.2019

  RET käynnistyi Kuopiossa

  Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintokoulutus (RET) sai hyvän startin Kuopiossa 13.11.2019.
 39. 18.10.2019

  Itä-Suomen talonrakentamisen suhdannenäkymissä on vaihtelua (Mediatiedote)

  Itä-Suomen rakentamisen suhdannekatsaus julkaistiin 15.10.
 40. 25.9.2019

  Mikko Hollmén siirtyi rakennuttajaleiristä ison rakentajakonsernin leipiin

  Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSPH) kiinteistöjohtajana syyskuun loppuun asti toiminut Mikko Hollmén (42) on yksi maan parhaista sairaalarakennuttamisen ja -rakentamisen asiantuntijoista. Seitsemänvuotisen PSSPH:n työsarkansa lisäksi asiantuntijuutta kasvattivat keväällä kaatuneeseen soteuudistukseen liittyneet Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtajan tehtävät muutaman vuoden ajan. Näköalaa julkisen sektorin kiinteistöhallintaan laajensi aiemmin myös kahdeksanvuotinen pesti Kuopion kaupungin tilakeskuksen rakennuttajana ja johtajana.
 41. 24.9.2019

  Parhaan mahdollisen sertifikaatin valinta on ideologinen kysymys

  Kaikki näkökulmat huomioonottavaa ympäristösertifikaattia ei ole. Vastuullinen rakennuttaja valitsee SFS-standardoidut ja sertifioidut rakennuskomponentit.
 42. 23.9.2019

  Raksa hyvässä vauhdissa koulutussopimuksen ja oppisopimuksen joustavassa hyödyntämisessä

  Ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen uudistunutta toteutusta on savolaisittain mukava tarkastella lukujen valossa. Savon ammattiopisto vastaa rakennusalan koulutuksesta Kuopion ja Varkauden talousalueella, ja kampuksilla opiskelee yhteensä 280 tulevaa talonrakentajaa.
 43. 16.9.2019

  Kestävää rakentamista Pohjois-Savossa

  Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja tuo omat merkittävät haasteensa myös rakennusalalle.
 44. 13.6.2019

  Järjestöt: Idän ja lännen välinen hyvinvointikuilu saadaan umpeen väyliä kehittämällä – VT 5:n ja idän raideyhteyksien parantamista on kiirehdittävä

  Uusi eduskunta päättää, mitkä liikennehankkeet pannaan uuden, 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan ensimmäisenä alulle. Itä-Suomen väylähankkeet pitää saada prioriteettilistan kärkeen, vetoavat alueen elinkeinoelämää ja palkansaajia edustavat järjestöt.
 45. 11.6.2019

  Ylirakennusmestari Erkki Purmonen, 80, on esikuvaksi monessa

  On merkittävä saavutus yltää 80 vuoden ikään hyväkuntoisena ja vireänä. Sitäkin harvinaisempaa on työskennellä tuossa iässä aktiivisesti keskikokoisen rakennusyrityksen toimitusjohtajana.
 46. 11.6.2019

  Terho Kaskiselle rakennusneuvoksen arvonimi

  Pitkän linjan savonlinnalainen rakennusalan yrittäjä Terho Kaskinen, 63, on Suomen uusin rakennusneuvos. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö myönsi hänelle arvonimen 17. toukokuuta. Kaskinen on yli 80:stä arvonimen saajasta ainoa rakennusneuvos. Koko Suomessa ei ole montaa peruskorjausalan pk-yritystä menestyksellisesti pyörittävää yrittäjää, joka on saanut tämän arvonimen. Suomen satavuotisessa historiassa on rakennusneuvoksen arvonimiä myönnetty alle 200.
 47. 5.6.2019

  Sisäilmaongelmat ja -vastuut askarruttivat 22. Rakentajaseminaarissa

  Sisäilmaongelmat ja vastuut niistä ovat Joensuussa 4. kesäkuuta pidetyn Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin 22. Rakentajaseminaarin mukaan erittäin ajankohtainen kiperä haaste koko alalle sekä rakennusten omistajille.
 48. 20.5.2019

  Hyvä yhteistyö ja asenne korostuivat Kuopion työturvallisuusseminaarissa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin työturvallisuusseminaarissa Kuopiossa rakennus- ja työturvallisuusalan ammattilaiset käsittelivät paneelikeskustelussa, esityksillä sekä ensi kertaa TR-mittausrastien käytännön harjoituksella työturvallisuuden kehittämistä. Puolisataa rakennusliikkeiden ja myös alihankkijayritysten edustajaa havainnoi Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueen 24 tehtävärastilla työtapoja, - välineitä, suojavarusteita ja turvavälineitä.
 49. 25.4.2019

  Teollisuudella ja kunnilla mukavasti rakennushankkeita Pohjois-Karjalassa (Mediatiedote)

  Itä-Suomen suhdannebarometrin mukaan teollisuudella ja kunnilla mukavasti rakennushankkeita Pohjois-Karjalassa.
 50. 10.4.2019

  Kansallista ohjausta tarvitaan rakentamiseen (Mediatiedote)

  Xamkin Savonlinnan kampuksella kuultiin 25.3. hybridirakentamisen ja tietomallien mahdollisuuksista rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämisessä. Tilaisuuden järjesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion RAKES-projekti, jota tukee Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan unionin sosiaalirahasto.
 51. 15.2.2019

  Joensuussa kokoonnuttiin hyvän elämän elementtien ääreen

  Hyvän elämän elementit Joensuussa -seminaari keräsi yhteiskunnan eri osapuolia keskustelemaan Joensuun ja koko Pohjois-Karjalan kehittämisestä. Alueellisten aiheiden lisäksi aamupäivän puheenvuoroissa Jyri Häkämieheltä, Kari Karjalaiselta ja Aleksi Randellilta kuultiin koko kansakunnan tulevaisuuta peilaavia esityksiä.
 52. 14.1.2019

  Tapaturmattomat työmaat palkittiin – työturvallisuuskilpailussa ensi kertaa täyden sadan pisteen tulos (Mediatiedote)

  Rakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu osoitti, että alan yhteinen Nolla tapaturmaa -tavoite on mahdollista saavuttaa. Kisan kärkeen ylsi useita työmaita, joilla ei sattunut yhtään työtapaturmaa koko viime vuoden aikana. Voiton vei NCC Suomi Oy:n kohde, jossa työturvallisuuden tasoa mittaava TR-indeksi oli historiallinen: täydet 100.
 53. 17.12.2018

  Yritykset ja ammattikorkeakoulut tarvitsevat toisiaan: Talonrakennusteollisuudelta opetukseen 211 000 euroa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuuden viisi piiriyhdistystä lahjoittavat 13:lle maamme ammattikorkeakoululle yhteensä 211 000 euroa. Lahjoituksilla halutaan olla mukana varmistamassa, että osaavia rakennusmestareita ja -insinöörejä valmistuu riittävästi ja työllistyy työelämän tarpeisiin.
 54. 12.12.2018

  Tapaturmien torjunta on työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilasen missio

  Rakennusliike Lapti Oy:n valtakunnallinen työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen sai marraskuun lopulla mieluisan tunnustuksen omasta ja yrityksen turvallisuustyöstä, kun rakennusliikkeelle myönnettiin Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin Työturvallisuuskisan ykköspalkinto konsernisarjassa. Lisäksi rakennusliike sai erityispalkinnon suurimmasta tulosparannuksesta edellisvuodesta sekä parhaasta runkorakennustyömaasta.
 55. 12.12.2018

  Rakennusliike Lapti Oy kunnostautui Työturvallisuuskilpailun kolmoisvoittajaksi (Mediatiedote)

  Rakennusliike Lapti Oy kunnostautui kolmoisvoittajaksi Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin vuotuisessa Työturvallisuuskilpailussa. Se voitti konsernisarjan parhaan yrityksen tittelin, parhaan runkorakennustyömaan palkinnon Kuopion Yliopistollisen Sairaalan Uusi Sydän -työmaallaan sekä erityispalkinnon eniten työturvallisuustasoaan nostaneena yrityksenä.
 56. 3.10.2018

  Itä-Suomen rakentamisen suhdanteet näyttävät vielä hyviltä (Mediatiedote)

  Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on viime keväästä jatkunut hyvänä kaikkien toimijaryhmien mielestä. Talonrakentajat arvioivat kuitenkin asuntotuotannon ja yleensä toimitilarakentamisen vähenevän ja kannattavuuden heikkenevän ensi kevääseen mennessä. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät tuotannon panoshintojen kasvua, urakkahintojen laskua sekä pulaa ammattityövoimasta.
 57. 14.6.2018

  Rakentajan elämä on hyvää ja antoisaa

  Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hämäläinen, 56, on uskottava kertoessaan, että rakentajan elämä on hyvää ja antoisaa monelta kantilta katsoen. Vakuuttavuutta näkemykselle antaa, että hän on työskennellyt rakennusalalla koulupojasta lähtien eikä mieleen ole tullut – ja tuskin tuleekaan – alan vaihto. Eläkeiän koittaessakin hän pitää mahdollisena toimia rakennusalalla varsinkin puurakentamiseen liittyen.
 58. 18.5.2018

  Maksuton mobiilisovellus sujuvoittaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja hyödyntämistä

  Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten ja niiden kumppaniyritysten johdon halutaan tänä vuonna sitoutuvan siihen, että turvallisuushavaintomenettely otetaan työpaikoilla aktiiviseen käyttöön. Nyt yritysten käyttöön on maksutta tarjolla mobiilisovellus, joka helpottaa havaintojen keräämistä ja käsittelyä.
 59. 13.5.2018

  Rakennusalan viides turvallisuusviikko tarjoaa uuden perehdytysmallin maksutta alan opiskelijoiden käyttöön (Mediatiedote)

  Rakennusalan työturvallisuuden kohenemisen eteen tehdään katkeamatonta työtä ja kehitetään uusia menetelmiä. Rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla 14.5. – 18.5.2018 tietoa ja hyviä käytäntöjä halutaan jakaa koko alan käyttöön. Myös alan opiskelijoille, joille Talonrakennusteollisuus ry tarjoaa maksutta käyttöön uuden verkossa suoritettavan perehdytysmallin, ePerehdytyksen.
 60. 20.3.2018

  Talonrakentamisen näkymät ovat yhä hyvät Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Talonrakentamisen suhdannenäkymät ovat pysyneet alkuvuodesta hyvinä Itä-Suomessa eikä niiden odoteta heikkenevän olennaisesti ainakaan tänä vuonna.
 61. 12.12.2017

  Skanska-konserni torjui työtapaturmapeikkoa Kuopiossa

  Skanska Talonrakennus Oy on pudottanut Skanska-konsernin tapaturmataajuuden alle kymmenesosaan entisestä viimeisten 15 vuoden aikana. Valtakunnallisesti, alihankkijat mukaan lukien, tapaturmataajuus on enää kuusi työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.
 62. 30.11.2017

  Rakennusalan Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa uusia voittajia (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailussa nousi tänä vuonna uusia voittajia. Aluepäällikkö Kimmo Anttosen mukaan tämä on myönteistä, koska se kertoo työturvallisuutta edistävien toimenpiteiden tuloksellisuudesta sekä hyvien käytäntöjen ja asenteiden leviämisestä laajemmalle järjestäytyneiden rakennusliikkeiden työmaille samoin kuin niillä työskenteleville alihankkijoille.
 63. 22.11.2017

  Nyt etsitään rakennusalan Tekijöiden Tekijää – paras löytyy kahdessa viikossa!

  Opiskelija, opitko tekemisen taidon mahtavalta työpaikkaohjaajalta? Tai onko työkaverisi juuri se tyyppi, joka loistavalla esimerkillään ja osaavalla ohjauksellaan luo polkuja tulevaisuuden ammattilaisille?
 64. 6.11.2017

  Onnistuneita tuloksia maahanmuuttajien kouluttamisesta rakennusalalle (Mediatiedote)

  Syksyllä 2016 käynnistyneestä Pohjois-Savon Raksa Coach -projektista on saatu onnistuneita tuloksia. Ensimmäinen projektin koulutukseen osallistuneen ryhmän opinnot päättyivät lokakuun 2017 lopussa. Ryhmässä aloitti 16 opiskelijaa, joista kuusi työllistyi välittömästi koulutuksen jälkeen rakennusalan työtehtäviin. Lisäksi useampi opiskelija jatkaa rakennusalan opintoja.
 65. 17.10.2017

  Uusi tekniikka takaa laadun tasaisuuden

  Liikenneviraston Skanskan, Pöyryn ja Rambollin kanssa muodostaman allianssin rakentama valtatie 6:n parantaminen Taavetista Lappeenrantaan on jo niin valmis, että 29 kilometrin pituinen. Nelikaistainen, keskikaiteellinen tie avattiin liikenteelle elokuussa. Skanskan työmaatiimi osallistuu Vuoden Laatuteko -kilpailuun teemanaan uuden tekniikan käyttö infrahankkeen työn tehostamisessa ja laadun varmistamisessa.
 66. 4.10.2017

  Maakuntakeskusten rakennushankkeet yhä vetureina Talonrakentamisen suhdanteet pysyvät hyvinä Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Alkuvuoden toteutumat ja lähitulevaisuuden näkymät talonrakennuksessa ovat pysyneet Itä-Suomessa hyvinä syksyä kohti. Niin rakentajat kuin rakennuttajat ja urakoiden tilaajatkin pitävät Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin alkusyksyn barometrikyselyn perusteella suhdannetilannetta hyvänä. He arvioivat hankemäärän kasvan erityisesti vahvan ja vakaan kerrostalorakentamisen ansiosta. Kuopion ja Joensuun seudut sekä osittain myös Mikkeli ovat kasvun vetureina ainakin yhtä selvästi kuin edellisvuosina.
 67. 29.8.2017

  Työturvallisuuden yleisperehdytys siirtyy verkkoon ja tehostuu

  Syyskuun alussa käyttöön tuleva ePerehdytys uudistaa työturvallisuuden perehdytyksen rakennusalalla. Kerran vuodessa verkossa suoritettavalla perehdytyksellä voi korvata kokonaan nykymuotoisen työmaalla tapahtuvan yleisperehdytyksen, mikä on myös AVIn hyväksymä menettely. Työmailla voidaan keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.
 68. 8.5.2017

  Rakennusalan neljännellä turvallisuusviikolla huomio turvallisuushavaintoihin (Mediatiedote)

  Rakentajat järjestävät koko alaa koskevan neljännen valtakunnallisen turvallisuusviikon 8. - 12.5.2017. Viikkoa vietetään jälleen teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Kärkiteemana on tällä kertaa turvallisuushavainnot, joiden avulla voidaan kerätä tietoa vaaratilanteista ja estää riskejä toteutumasta.
 69. 4.5.2017

  Maahanmuuttajien ja suomalaisnuorten nopean ammatillisen koulutuksen Raksa Coach -hanke on hyvässä vauhdissa Pohjois-Savossa (Mediatiedote)

  Pohjois-Savossa viime syksynä käynnistynyt maahanmuuttajien sekä työttömien suomalaisten nopeutettu rakennusalan ammatillinen koulutushanke Raksa Coach on päässyt hyvään vauhtiin.
 70. 25.4.2017

  Hiljaista hetkeä vietetään 28.4.

  Rakennusalan hiljainen hetki järjestetään perjantaina 28.4. 2017 klo 12.00 alkaen.
 71. 1.3.2017

  Pohjois-Savon Raksa Coach projekti etenee (Mediatiedote)

  Syksyllä 2016 käynnistyneen Pohjois-Savon Raksa Coach -projektin tavoitteena on kehittää uusi, erityisesti maahanmuuttajille sopiva rakennusalan koulutusmalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 72. 12.10.2016

  Itä-Suomen talonrakentaminen ja infra-ala ovat myötätuulessa (Mediatiedote)

  Itä-Suomen eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon talonrakentamisen, rakennustuoteteollisuuden sekä infra- eli maa- ja vesirakentamisen suhdanteet näyttävät tältä syksyltä hyvin tyydyttäviltä, osin jopa hyviltä eikä ensi vuodelle odoteta suuria muutoksia ainakaan huonompaan.
 73. 23.9.2016

  Raksa Coach -hanke vauhdilla käyntiin

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin Raksa Coach -hanke lähti vauhdilla käyntiin elokuussa. Hankkeen tavoitteena on tarjota Pohjois-Savon alueen maahanmuuttajille ja suomalaisille työttömille uusi, nopea koulutusreitti rakennusalan opintoihin ja työhön.
 74. 7.6.2016

  Paikallinen sopiminen on monelta osin mahdollista rakennusalalla

  Paikallinen sopiminen on alkuvuoden päivän sana työmarkkinapolitiikassa vielä hieman puhutumman kilpailukykysopimuksen rinnalla. Myös Itä-Suomen Rakentajaseminaarissa Joensuussa 7. kesäkuuta paikallinen sopiminen oli keskeinen teema rakennusalan yleisestä sekä yrityskohtaisesta näkökulmasta katsottuna.
 75. 6.6.2016

  Uraauurtava koulutushanke alkaa elokuussa Pohjois-Savossa

  Maahanmuuttajille sekä suomalaisille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville on tulossa uusi rakennusalan koulutusmalli.
 76. 6.5.2016

  Rakennusalan kolmannella turvallisuusviikolla huomio niin suuriin kuin pieniinkin työmaihin (Mediatiedote)

  Rakentajat järjestävät koko alaa koskevan kolmannen yhteisen valtakunnallisen turvallisuusviikon 9. - 13.5.2016. Viikkoa vietetään tänäkin vuonna teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.
 77. 21.3.2016

  Uusi Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu alkaa huhtikuussa

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piiri, Itä-Suomen aluehallintovirasto AVI ja Rakennusliiton itäinen toiminta-alue järjestävät tänä vuonna taas työturvallisuuskilpailun Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten työmaiden kesken.
 78. 21.3.2016

  Laadun monet kasvot

  En ole täysin tyytyväinen omakotitaloni rakentamisen laatuun. Taloni rakennuttajan olisi pitänyt valmistautua hankkeeseen paremmin.
 79. 18.3.2016

  Kuopioon rakentuu urauurtava työturvallisuuden harjoitusalue

  Pelastusopisto, Rakennusteollisuus Itä-Suomen piiri, INFRA Pohjois-Savo, Rakennusliitto sekä noin 30 yritystä ja yhteisöä perustaa tämän kevään ja kesän aikana Työturvallisuuden harjoitusalueen Etelä-Kuopion Korvaharjuun. Se sijoittuu Pelastusopiston laajan harjoitusalueen yhteyteen ja osin sen tiloihin tukeutuen. Täyteen valmiuteen alue aiotaan saada kesään 2017 mennessä, mutta ensimmäiset tehtävärastit valmistuvat jo alkukeväästä.
 80. 11.2.2016

  Diginatiivit kovaa valuuttaa tulevaisuuden työmailla (Mediatiedote)

  Tulevaisuuden rakennustyömaa yhdistää perinteiset kädentaidot ja digitaaliset työvälineet. Vaikka vielä tässä vaiheessa mobiililaitteita on lähinnä työnjohtajien ja nokkamiesten käsissä, uuden sukupolven rakentajat saavat piirustukset 3D-mallinnettuina sähköisessä muodossa. Kirveen lisäksi kädessä pitää pysyä myös tablettitietokone.
 81. 2.2.2016

  Rakentamisen virheet kuriin (Mediatiedote)

  Asuntotuotannon takuukustannukset Suomessa ovat melko matalalla tasolla, mutta niitä pyritään järjestelmällisesti vähentämään laadun kehittämistyöllä. Ylivoimainen enemmistö uusista asunnoista luovutetaan virheettöminä.
 82. 25.1.2016

  Uusien asuntojen tarve keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille (Mediatiedote)

  Neljälletoista suurimmalle kaupunkiseudulle tarvitaan yli 760000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Se on lähes saman verran kuin koko maahan on rakennettu 25 viime vuoden aikana. Muualla Suomessa uusien asuntojen rakentamistarve jää vähäiseksi heikon väestökehityksen vuoksi. Tämä käy ilmi Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tuoreesta Asuntotuotantotarve 2040 –tutkimuksesta.
 83. 18.1.2016

  RT-liigan Kaikki Voittaa -kisan avauserän voitto Konttisille

  Siilinjärven Kunnonpaikan sekä Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin kehittämän RT-liigan Kaikki voittaa hyvinvointikilpailun ensimmäinen ”erä” päättyi Maalaus ja Saneeraus Konttinen Oy:n voittoon. Kakkoseksi tuli Rakennusliike Lapti ja kolmanneksi Kuopion Monirakennus. Niitä seurasivat kuljetusalaa toimialaverrokkina edustanut Kuopion Liikenne, Lujatalo ja Skanska Talonrakennus Itä-Suomi. Mukana on yhteensä reilut 60 henkilöä.
 84. 21.12.2015

  Rakentajille oma opas vaativiin asiakaskohtaamisiin (Mediatiedote)

  Rakentajat kohtaavat rakennusprojektin eri vaiheissa haastavia asiakastilanteita. Kielteisiä reaktioita ei pidä pelätä vaan ne kannattaa nähdä mahdollisuutena. Uusi opas auttaa ratkaisemaan asiakkaiden kokemat ongelmat jo varhaisessa vaiheessa.
 85. 1.12.2015

  Skanska Talonrakennus ja Lapti voittajiksi työturvallisuuskisassa (Mediatiedote)

  Kahdessa sarjassa järjestetyn yritysten välisen kilpailun voittajiksi ylsivät konsernisarjassa Skanska Talonrakennus Oy Itä-Suomi sekä pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa Rakennusliike Lapti Oy.
 86. 1.12.2015

  Muutos on luopumista (Mediatiedote)

  Jokainen, joka on ollut kuolemaan tuomitun läheisen vierellä, kun hänet irrotetaan hengityskoneesta teho-osastolla, tietää mitä on tietoisen luopumisen tuska äärimmillään. Luopuminen on aina vaikeaa, mutta samalla muutoksen edellytys. Joskus saamme hallita muutoksen vaatimaa luopumista tietoisesti, mutta usein elämä laittaa meidät luopumaan vääjäämättömän muutoksen edessä.
 87. 23.11.2015

  Laadunhallinnan vuosi 2015 (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuuden laadunhallinnan vuosi 2015 kääntyy kohti joulurauhaa ja on sen yhteenvedon sekä tulevien kehityskohteiden määrittelyn aika. 
 88. 23.11.2015

  Kiire on laadun paha vihollinen (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirissä tiedusteltiin muutamilta alueen rakennusyrityksiltä laadunhallinnan kehittämishankkeista kuluneena vuotena, suunnitelmista ensi vuodelle sekä olennaisimmista laadun kehityskohteista. Varsin yksituumaisesti esille nousi luovutuslaadun kohentaminen tehostettuine tarkastuksineen, hyvät ja ristiriidattomat suunnitelmat sekä riittävän ajan varaaminen työvaiheille, koska kiire heikentää laatua. 
 89. 16.11.2015

  Rakennusteollisuus RT jakoi vuoden 2015 apurahat (Mediatiedote)

  Allianssimalli ja hankintamenettelyt, rakennusalan sopimukset ja sääntelyn vaikutukset, innovaatiotoiminta sekä laatukulttuuri tämän vuoden palkittujen väitöskirjahankkeiden aiheita.
 90. 24.10.2015

  Rakennusalan työturvallisuudessa on yhä parantamista (Mediatiedote)

  Rakennusalan työturvallisuus on kehittynyt kymmenessä vuodessa huimasti, kun tapaturmamäärä on pudonnut aikaisempaan verrattuna murto-osaan. Aihe oli esillä Skanskan alueellisessa työturvallisuusseminaarissa 23.10.2015.
 91. 22.10.2015

  Luottamus rakennusalan tulevaisuuteen ei horju taantumassakaan - puheenjohtajat korostavat yhteistyötä rakentamisen ketjussa (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus ry Itä-Suomen piirin puheenjohtajuus vaihtui syyskokouksessa 21.10.2015. Kuopion Monirakennus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pitkänen otti luottamustehtävän vastaan sitä kolme vuotta hoitaneelta Skanska Talonrakennus Oy:n Itä-Suomen yksikönjohtaja Tarmo Stjernalta.
 92. 6.10.2015

  Talonrakentamisen näkymät enää tyydyttävät Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Itä-Suomen rakentamisen kokonaistilanne on heikentynyt keväästä ja on enää tyydyttävä. Asuntotuotanto jatkaa supistumistaan 2010-luvun alun korkealta tasoltaan. 
 93. 8.9.2015

  Uusi selvitys tekeille asuntotuotannon tarpeesta (Mediatiedote)

  Kiihtyvä kaupungistuminen ja maahanmuutto lisäävät asuntojen kysyntää etenkin kasvukeskuksissa. Jotta tarvittavaa asuntorakentamisen määrää kyettäisiin ennakoimaan väestökehitykseen nähden, Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee uuden selvityksen uusien asuntojen tarpeesta.
 94. 23.6.2015

  Yhteiskunnalliset räystäät

  Minä tunnustan: eräässä kerrostalossa, jossa toimin vastaavana mestarina on väärän väriset räystäät. Kesken pitkän talon vaihtunut räystäiden väri ei ollut rekisteröitynyt nuoren mestarin mieleen ja kuudennen kerroksen korkeudella harmaan sävyn sijasta olikin kiinni naulattuna aurinkoisen väriset räystäät. 
 95. 22.6.2015

  Itä-Suomen Rakentajaseminaarissa perehdyttiin Lean-strategiaan

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen perinteisessä Rakentajaseminaarissa Siilinjärven Kunnonpaikassa esiteltiin maailmanlaajuisesti levinneen Lean-johtamisen mahdollisuuksia rakentamishankkeiden tehostamiseen. 
 96. 22.5.2015

  Turvallisuuden edistäminen on jatkuvaa työtä

  Alkuvuoden työpaikkakuolemat rakennusalalla muistuttavat karmeudellaan jatkuvan työturvallisuustyön tärkeydestä. Jatkuva perehdytys-, opetus- ja valvontatyö ovat lääkkeet jatkuvan tapaturmariskin torjuntaan rakentamisessa. Rakentamisen jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii vastapainokseen aktiivisen riskejä arvioivan ja poistavan työturvallisuustyön. 
 97. 8.4.2015

  Rakentamisessa on nyt Laadun vuosi (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piirin tämänvuotisena kehittämisen painopisteenä on rakentamisen laatu. Sen mukaisesti piiri on järjestänyt alkuvuodesta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon rakennusalan yrityksille laadunhallinnan ja -kehittämisen koulutustilaisuuksia Varkaudessa ja Kuopiossa. Kuopion tilaisuus keskittyi rakennusyritysten laatujärjestelmiin ja työmaakohtaisiin laatusuunnitelmiin sekä niitä edistävien uusien työvälineiden hyödyntämiseen.
 98. 20.2.2015

  Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke -projekti etenee Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piiri käynnisti 2013 vuoden lopussa Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke -projektin parantamaan rakennustyön tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyöhön uusia toimintaohjeita ja viedä ne käytäntöön rakennustyömaille asti.
 99. 20.2.2015

  Personoitava rakentaminen on tätä päivää (Mediatiedote)

  Havahduin kolmen tunnin triathlonharjoitukseni jälkeen siihen, että sykemittarini oli päivittänyt näyttöön nimeni. Se oli tullut verkkosovelluksesta, jolla puran harjoitukseni päiväkirjaan ja päivitän sykemittarini. Pieni päivitys sai mittarini tuntumaan enemmän omalta ja hienommalta. Ymmärsin miten läpitunkevaa personoitavuus on arjessamme. Kellonikin tietää, kuka olen. Samalla pystyn vaikuttamaan sen ominaisuuksiin.
 100. 18.2.2015

  Tietomalli käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uudis- ja peruskorjaushankkeissa (Mediatiedote)

  Tietomalli ei ole Pohjois-Savon ja Kuopion seudun talonrakennusalalla enää uusi käytäntö. Se ei ole kuitenkaan viidessä vuodessa levinnyt yleiseksi menettelyksi suunnittelussa eikä rakennus- ja LVIS-urakoinnissa, saati kiinteistöjen kunnossapidossa.
 101. 18.2.2015

  Valonpilkettä kajastaa rakennusalan näkymissä Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Suomea useita vuosia kiusannut taloustaantuma vaikuttaa negatiivisesti talonrakennusalaankin, kuten alan viimeaikaiset suhdannebarometrit kertovat. Ilmiö ei onneksi ole kaikenkattava. Jotkut yritykset ovat pysyneet jopa kasvu-uralla ja jotkut näkevät markkinatilanteessa valonpilkettä. Näin on myös Itä-Suomessa, missä suhdanneaallokko on ruuhka-Suomea matalampaa ja hitaammin lainehtivaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.
 102. 17.2.2015

  Tiedon ja työtapojen digitalisoituminen lyö läpi rakentamisessa (Mediatiedote)

  Tietomallin käyttö rakennusalan urakkasopimusten keskeisenä sähköisenä asiakirjana ja paperidokumenttien korvaajana saa laajaa kannatusta pohjoissavolaisilta rakennusalan toimijoilta. Tämä ilmenee kolmiulotteisten tietomallien käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä selvittäneen Atte Korhosen rakennusinsinööritutkinnon opinnäytetyöstä.
 103. 16.2.2015

  Mobiililaitteet hyväksi käytännöksi Kuopion yliopistosairaalan työmaalle (Mediatiedote)

  Rakennusliike Skanskan Itä-Suomen talonrakennusyksikkö on testannut onnistuneesti reilun vuoden ajan Kuopion yliopistollisen keskussairaalan suurella uudisrakennustyömaalla langattomia mobiililaitteita.
 104. 16.2.2015

  Langattomat mobiililaitteet tulivat rakennustyömaillekin (Mediatiedote)

  Langattomat tietoliikennelaitteet ja -yhteydet aloittivat läpilyönnin talonrakennustyömailla viime vuonna. Nyt ne yleistyvät hyvää vauhtia käytännössä todettujen konkreettisten hyötyjen ansiosta. PS-Tasotyön yritys- ja työnjohto on on vakuuttunut uuden teknologian hyödyistä.
 105. 15.2.2015

  Työpäällikkötoimikunta käynnistyi Kuopiossa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomen toiminta laajeni viime vuoden lopussa työpäällikkötoimikunnan käynnistyttyä Kuopiossa.
 106. 15.2.2015

  Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu alkaa jälleen maaliskuussa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piiri, Itä-Suomen aluehallintovirasto AVI ja Rakennusliiton itäinen toiminta-alue järjestävät tänäkin vuonna työturvallisuuskilpailun Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritysten työmaiden kesken.
 107. 15.2.2015

  Rakennusalan RT-liiga käynnistyy ”Kaikki pelaa” -hengessä (Mediatiedote)

  Itäsuomalaiset rakennusalan yritykset ovat tänä keväänä lähdössä laajasti työssä jaksamista ja työhyvinvointia uusin keinoin edistävään RT-liigaan. Uusi työssä jaksamisen palvelukonsepti juontuu joukkueurheilusta.
 108. 14.2.2015

  Rakennustoimisto K Tervo Oy palkittiin Vuoden Yrittäjäpalkinnolla (Mediatiedote)

  Joensuulainen Rakennustoimisto K Tervo Oy sai viime vuoden lopussa Joensuun kaupungin Vuoden Yrittäjäpalkinnon.
 109. 30.1.2015

  Rakennusala jatkaa turvallisuuteen satsaamista ja järjestää taas työturvallisuusviikon (Mediatiedote)

  Rakentajat järjestävät koko alaa koskevan toisen yhteisen työturvallisuusviikon 18. - 22.5.2015. Viikkoa vietetään tänäkin vuonna teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.
 110. 29.1.2015

  Asuminen ja liikenne yksiin käsiin talouskasvun tueksi (Mediatiedote)

  Asunto- ja liikennepolitiikkaa tulee ohjata yhdensuuntaisesti ja pitkäjänteisesti. Molempien lähtökohtana on oltava ensisijaisesti työmarkkinoiden toimivuuden ja talouskasvun edistäminen. Asuntotarjonnan lisääminen kasvukeskuksissa, oikein kohdistetut panostukset liikenneverkkoon sekä rakennetun ympäristön hallinnon tehostaminen ovat Rakennusteollisuuden eväitä hallitusohjelmaan.
 111. 19.1.2015

  Turvallisimmasta työmaasta tasaväkinen kisa (Mediatiedote)

  Talonrakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on ratkennut. Vuoden 2014 turvallisimmaksi työmaaksi nousi Skanska Talonrakennus Oy:n Jyväskylässä sijaitseva kohde As. Oy Jyväskylän Postimestari.
 112. 18.11.2014

  Rakennusteollisuuden puheenjohtajana aloittava Tero Kiviniemi kannustaa rakennusalaa arvokeskusteluun laadusta (Mediatiedote)

  ”Rakennusala kaipaa arvokeskustelua laadusta. Prosesseja ja mittareitakin tärkeämpää laadun parantamisessa on kulttuurimuutos, joka edellyttää arvoja ja johtajuutta. Arvot ovat kaiken päätöksenteon ja käytöksen perusta. Kun puhumme laadusta, erityisesti parannettavaa näen johtajuudessa ja oman esimerkin näyttämisessä”, sanoo YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi, joka valittiin Rakennusteollisuus RT ry:n syyskokouksessa liiton hallituksen puheenjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen.
 113. 21.10.2014

  Rakennusteollisuuden näkymät ovat vielä tyydyttävät Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Suhdanteet ovat kuitenkin heikentymässä.
 114. 28.5.2014

  Rakennusalan tiedonantovelvollisuus verottajalle kasvaa 1.7.2014 (Mediatiedote)

  Rakennustyömaiden toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy tuntuvasti, kun rakentamista koskeva uusi tiedonantovelvollisuus tulee voimaan kesällä. Verohallinnolle on toimitettava heinäkuun 2014 alusta lähtien kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista.
 115. 9.5.2014

  Talonrakennusala haluaa parantaa työturvallisuuttaan toden teolla (Mediatiedote)

  Talonrakennusala tempaisi ensimmäisellä yhteisellä valtakunnallisella työturvallisuusviikolla 5.-9. toukokuuta työtapaturmien vähentämiseksi teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Talonrakennusteollisuus ry halusi yhteisellä työturvallisuusviikolla parantaa erityisesti heikoimpien yritysten ja työmaiden työturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää alan työtapaturmia joka vuosi 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Lopullisena päämääränä on nolla tapaturmaa.
 116. 5.5.2014

  Rakennusteollisuuden ensimmäinen yhteinen työturvallisuusviikko: lupaavia tuloksia turvallisuuteen satsanneissa yrityksissä (Mediatiedote)

  Hyvä työturvallisuus on tällä hetkellä rakennusalan ykkösasia. Sitä halutaan korostaa järjestämällä 5.–9.5.2014 koko alan yhteinen turvallisuusviikko teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”.
 117. 15.4.2014

  Rakennusteollisuuden näkymät ovat Itä-Suomessa yhä vähintään tyydyttävät (Mediatiedote)

  Markkinatilanne eriytyy voimakkaasti maakuntien kesken ja sisällä
 118. 14.4.2014

  Itä-Suomen suhdannejulkistus

  Talonrakennusteollisuus järjestää 15.4.2014 Joensuussa lehdistötilaisuuden "Rakentamisen suhdanteet ja rakentamisen näkymät Itä-Suomessa".
 119. 13.1.2014

  Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke -projektin kehitysseminaari esittää: (Mediatiedote)

  Talonrakentaminen vaatii saumattoman hyvää yhteispeliä kaikilta hankkeen osallisilta kuten tilaajalta, rakennuttajakonsultilta, arkkitehdiltä, rakenne- ja lvis-suunnittelijoilta, muilta erikoissuunnittelijoilta, urakoitsijoilta ja aliurakoitsijoilta.
 120. 18.12.2013

  Itä-Suomen Rakennustietopalkinto Veikko Matikaiselle (Mediatiedote)

  Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Itä-Suomen rakennustietopalkinnon Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Veikko Matikaiselle. Rakennusmestariksi valmistumisensa jälkeen vuodesta 1974 rakennusalalla Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Savossa toiminut Matikainen on tehnyt uraauurtavaa ja tuloksellista työtä alan työturvallisuuden, oppilaitosyhteistyön sekä mediayhteyksien kehittämiseksi. Häntä luonnehditaan aktiiviseksi rakennusalan imagon kehittäjäksi, yhteistyön edistäjäksi, sovittelijaksi, idearikkaaksi hengen luojaksi ja rakentavaksi neuvottelijaksi.
 121. 23.4.2013

  Rakennusteollisuuden näkymät ovat Itä-Suomessa varovaisia (Mediatiedote)

  Vähennystä voi tulla mutta ei äkkipysähdyksiä
 122. 17.1.2013

  Itä-Suomen rakennusalan työturvallisuuskisassa tutut voittajat (Mediatiedote)

  Viime vuonna järjestetty Itä-Suomen rakennusalan seitsemäs työturvallisuuskilpailu poiki entistäkin parempia tuloksia. Kärkisijat menivät kutakuinkin samoille yrityksille kuin aiemmissa kilpailussa, mutta muutama kiintoisa nousija tuli mitalitiloille.
 123. 30.10.2012

  Maailmantalouden synkkeneminen alkaa heijastua rakentamiseen (Mediatiedote)

  Talonrakentamisen suhdanteet jäähtyvät tulevana talvena Itä-Suomessa
 124. 16.10.2012

  ISKE-hankkeessa on kehitetty liiketoimintaa sekä henkilöstön ammattiosaamista ja työhyvinvointia rakennusalalla (Mediatiedote)

  Tämän vuoden lopussa päättyvä nelivuotinen Itä-Suomen rakennusalan kehityshanke ISKE on saavuttanut tavoitteensa erinomaisesti.
 125. 11.6.2012

  Rakennusalalla on yhä tekemistä ”suden” ja ”hukan” torjunnassa (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriön Hometalkoot ja kosteusvauriot -projektin ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, TkL Anssi Koskenvesa Mittaviiva Oy:stä ja Technopolis Kuopion johtaja Hannu Eronen ravistelivat Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen piirin XV Rakentajaseminaarin osallistujia rakentamisen ongelmista, epäkohdista ja haasteista. Alalla on heidän mukaansa vielä paljon tekemistä rakentamisen laadun ja tuottavuuden kehittämisessä, vaikka siihen pyrkimystä on lukuisissa projekteissa sekä lainsäädännön ja muiden normien parantamisessa.
 126. 23.4.2012

  Talonrakentamisen suhdanteet pysynevät valoisina Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen alueen suhdannetiedote