Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Osumia 126 kappaletta

 1. 3.10.2018

  Itä-Suomen rakentamisen suhdanteet näyttävät vielä hyviltä (Mediatiedote)

  Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne on viime keväästä jatkunut hyvänä kaikkien toimijaryhmien mielestä. Talonrakentajat arvioivat kuitenkin asuntotuotannon ja yleensä toimitilarakentamisen vähenevän ja kannattavuuden heikkenevän ensi kevääseen mennessä. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä urakoitsijat pitävät tuotannon panoshintojen kasvua, urakkahintojen laskua sekä pulaa ammattityövoimasta.
 2. 14.6.2018

  Rakentajan elämä on hyvää ja antoisaa

  Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hämäläinen, 56, on uskottava kertoessaan, että rakentajan elämä on hyvää ja antoisaa monelta kantilta katsoen. Vakuuttavuutta näkemykselle antaa, että hän on työskennellyt rakennusalalla koulupojasta lähtien eikä mieleen ole tullut – ja tuskin tuleekaan – alan vaihto. Eläkeiän koittaessakin hän pitää mahdollisena toimia rakennusalalla varsinkin puurakentamiseen liittyen.
 3. 18.5.2018

  Maksuton mobiilisovellus sujuvoittaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja hyödyntämistä

  Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten ja niiden kumppaniyritysten johdon halutaan tänä vuonna sitoutuvan siihen, että turvallisuushavaintomenettely otetaan työpaikoilla aktiiviseen käyttöön. Nyt yritysten käyttöön on maksutta tarjolla mobiilisovellus, joka helpottaa havaintojen keräämistä ja käsittelyä.
 4. 13.5.2018

  Rakennusalan viides turvallisuusviikko tarjoaa uuden perehdytysmallin maksutta alan opiskelijoiden käyttöön (Mediatiedote)

  Rakennusalan työturvallisuuden kohenemisen eteen tehdään katkeamatonta työtä ja kehitetään uusia menetelmiä. Rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla 14.5. – 18.5.2018 tietoa ja hyviä käytäntöjä halutaan jakaa koko alan käyttöön. Myös alan opiskelijoille, joille Talonrakennusteollisuus ry tarjoaa maksutta käyttöön uuden verkossa suoritettavan perehdytysmallin, ePerehdytyksen.
 5. 20.3.2018

  Talonrakentamisen näkymät ovat yhä hyvät Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Talonrakentamisen suhdannenäkymät ovat pysyneet alkuvuodesta hyvinä Itä-Suomessa eikä niiden odoteta heikkenevän olennaisesti ainakaan tänä vuonna.
 6. 12.12.2017

  Skanska-konserni torjui työtapaturmapeikkoa Kuopiossa

  Skanska Talonrakennus Oy on pudottanut Skanska-konsernin tapaturmataajuuden alle kymmenesosaan entisestä viimeisten 15 vuoden aikana. Valtakunnallisesti, alihankkijat mukaan lukien, tapaturmataajuus on enää kuusi työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.
 7. 30.11.2017

  Rakennusalan Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa uusia voittajia (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin työturvallisuuskilpailussa nousi tänä vuonna uusia voittajia. Aluepäällikkö Kimmo Anttosen mukaan tämä on myönteistä, koska se kertoo työturvallisuutta edistävien toimenpiteiden tuloksellisuudesta sekä hyvien käytäntöjen ja asenteiden leviämisestä laajemmalle järjestäytyneiden rakennusliikkeiden työmaille samoin kuin niillä työskenteleville alihankkijoille.
 8. 22.11.2017

  Nyt etsitään rakennusalan Tekijöiden Tekijää – paras löytyy kahdessa viikossa!

  Opiskelija, opitko tekemisen taidon mahtavalta työpaikkaohjaajalta? Tai onko työkaverisi juuri se tyyppi, joka loistavalla esimerkillään ja osaavalla ohjauksellaan luo polkuja tulevaisuuden ammattilaisille?
 9. 6.11.2017

  Onnistuneita tuloksia maahanmuuttajien kouluttamisesta rakennusalalle (Mediatiedote)

  Syksyllä 2016 käynnistyneestä Pohjois-Savon Raksa Coach -projektista on saatu onnistuneita tuloksia. Ensimmäinen projektin koulutukseen osallistuneen ryhmän opinnot päättyivät lokakuun 2017 lopussa. Ryhmässä aloitti 16 opiskelijaa, joista kuusi työllistyi välittömästi koulutuksen jälkeen rakennusalan työtehtäviin. Lisäksi useampi opiskelija jatkaa rakennusalan opintoja.
 10. 17.10.2017

  Uusi tekniikka takaa laadun tasaisuuden

  Liikenneviraston Skanskan, Pöyryn ja Rambollin kanssa muodostaman allianssin rakentama valtatie 6:n parantaminen Taavetista Lappeenrantaan on jo niin valmis, että 29 kilometrin pituinen. Nelikaistainen, keskikaiteellinen tie avattiin liikenteelle elokuussa. Skanskan työmaatiimi osallistuu Vuoden Laatuteko -kilpailuun teemanaan uuden tekniikan käyttö infrahankkeen työn tehostamisessa ja laadun varmistamisessa.
 11. 4.10.2017

  Maakuntakeskusten rakennushankkeet yhä vetureina Talonrakentamisen suhdanteet pysyvät hyvinä Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Alkuvuoden toteutumat ja lähitulevaisuuden näkymät talonrakennuksessa ovat pysyneet Itä-Suomessa hyvinä syksyä kohti. Niin rakentajat kuin rakennuttajat ja urakoiden tilaajatkin pitävät Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin alkusyksyn barometrikyselyn perusteella suhdannetilannetta hyvänä. He arvioivat hankemäärän kasvan erityisesti vahvan ja vakaan kerrostalorakentamisen ansiosta. Kuopion ja Joensuun seudut sekä osittain myös Mikkeli ovat kasvun vetureina ainakin yhtä selvästi kuin edellisvuosina.