Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Tiedotteita löytyi 125 kappaletta

 1. 23.9.2020

  Alueellinen elpyminen käynnistyy rakentamalla

  Koronapandemian seurannaisvaikutukset ovat aiheuttaneet valtavan paineen jo ennestään hauraaseen kuntatalouteen. Kuntien välttämättömätkin investoinnit ovat vaakalaudalla.
 2. 23.9.2020

  Vuoden Yhteistyökohde on Kuopion museon hybridiallianssiurakka

  Itä-Suomen Vuoden Yhteistyökohteeksi on valittu Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennustyömaan, eikä syyttä. Lähes kaksi vuotta kestänyt vaativa ja erikoislaatuinen kohde valmistuu määräajassa syyskuun lopussa 2020 ja todennäköisesti 17,8 milj. euron kustannusarviossa pysyen. Lisäksi toteutusmuodoksi kehitetty hybridiallianssi on onnistunut yhteistoiminnallisesti hyvin, vaikkei sille ollut esimerkkiä vastaavista toteutusmuodoista Itä-Suomessa.
 3. 23.9.2020

  Pölyntorjunta tehostuu rakennustyömailla

  Rakennusalalla kaikki tietävät ja tiedostavat, että asbestipöly on vaarallista hengittää ja sen purkutöissä on oltava hyvät suojavarusteet. Asbestin käytöstä on luovuttu, mutta sen pöly ehti tuhota monen rakentajan terveyden ja aiheuttaa kuolemia. Asbestipöly ei ole ainoa terveydelle vaarallinen hengitysilman epäpuhtaus talon- ja infrarakennustyömailla. Myös kvartsi- ja kovapuupölyn on todettu olevan pidempään altistuneille jopa syöpävaarallista. Nyt asiaan on puututtu tiukentuneella lainsäädännöllä.
 4. 23.9.2020

  Laskentaoletukset vaikuttavat oleellisesti rakennuksen laskennalliseen hiilijalanjälkeen

  Ympäristöministeriö aikoo lähivuosina sisällyttää rakennusten vähähiilisyyden arvioinnin säädöksiin osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Päästöjä arvioitaisiin kehitteillä olevan rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti. Arviointimenetelmä oli lausunnolla alkukesästä 2020, ja sitä jatkokehitetään loppuvuoden aikana.
 5. 22.9.2020

  Investointien lykkääminen huolettaa talotekniikka-alan yrityksiä: ”Tuleva kevät on vielä tyhjää täynnä” (Mediatiedote)

  Elokuussa 2020 kysyttiin LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenistöltä lähitulevaisuuden näkymiä. Vastaajat ennakoivat haasteellisia aikoja. Toiveena on, että hankintapäätöksiä tekevät tahot luopuisivat nyt vallalla olevasta liiasta varovaisuudesta ja laittaisivat rakentamisen suunnitelmia täytäntöön.
 6. 18.9.2020

  Laadun rakentaja 2020 -yleisöäänestys

  Tänä vuonna voittajan Laadun rakentaja -kisassa valitsee kolmen hengen asiantuntijaraati. Myös yleisö saa valita oman suosikkinsa!
 7. 18.9.2020

  Neljän naisen maalaritiimi tekee hienoa jälkeä tuottavasti (Mediatiedote)

  Skanskalla on Lahdessa ollut toista vuotta käynnissä Kivimaan koulun peruskorjaus ja laajennus sekä liikunta-alueen uudistaminen. Työmaalla iloisen energisesti puurtava neljän nuoren naisen tiimi on yksi Laadun rakentaja 2020 -kilpailun finalisteista.
 8. 17.9.2020

  Satakunnan alueen talonrakennustyömaiden välinen työturvallisuuskilpailu (Mediatiedote)

 9. 17.9.2020

  Rakennuksen laskennallinen hiilijalanjälki voi vaihdella huomattavasti käytettyjen laskentaoletusten mukaan (Mediatiedote)

  Ympäristöministeriön luonnos vähähiilisyyden arviointimenetelmästä sisältää muuttujia, jotka vaikuttavat suuresti laskentatuloksiin, vaikka itse rakennus pysyisi samanlaisena eri tarkasteluissa. Energiantuotannon päästökertoimet, laskentajakson pituus ja lämmitysmuoto ovat laskennassa merkittävimpiä yksittäisiä tekijöitä ja vaikuttavat käytönaikaisen energiankulutuksen hiilijalanjälkeen.
 10. 17.9.2020

  Kestävän kasvun ohjelmalla on haettava hallituksen budjettiesitystä suurempaa työllisyysvaikutusta (INFRA ry)

  Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen hallituksen toimiin kuntatalouden turvaamiseksi, mutta toivoo lisää painotusta investointeihin. EU-rahoitus on kohdennettava vihreään siirtymään ja kestävään infrastruktuuriin sellaisilla toimilla, joiden työllisyysvaikutus on mahdollisimman suuri. Valtion ja kuntien välttämättömien, kasvun mahdollistavien rakentamisinvestointien aikaistaminen lisää nopeasti talouden toimeliaisuutta ja verotuloja.
 11. 17.9.2020

  Suomen kestävän kasvun ohjelmalla haettava hallituksen budjettiesitystä suurempaa työllisyysvaikutusta (Mediatiedote)

  Rakennusteollisuus RT on tyytyväinen hallituksen toimiin kuntatalouden turvaamiseksi, mutta toivoo lisää painotusta investointeihin. EU-rahoitus on kohdennettava vihreään siirtymään ja kestävään infrastruktuuriin sellaisilla toimilla, joiden työllisyysvaikutus on mahdollisimman suuri. Valtion ja kuntien välttämättömien, kasvun mahdollistavien rakentamisinvestointien aikaistaminen lisää nopeasti talouden toimeliaisuutta ja verotuloja.