Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 4 kappaletta

 1. 20.5.2019

  RT:n lausunto Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmälle

  Rakennusteollisuus RT antoi 17.5. lausuntonsa Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmälle aiheesta "keinot järjestösi edustamien toimialojen näkökulmasta kestävän ja työllistävän kasvun edistämiseksi".
 2. 3.5.2019

  Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista (INFRA ry)

  INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.
 3. 26.2.2019

  Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistamisesta (INFRA ry)

  INFRA ry:n mielestä toiminnanharjoittajien kanta tulee saada mukaan uudistustyöhön. Vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen viranomaismääräyksiä tulisi tarkastella riskien näkökulmasta.
 4. 15.1.2019

  Lausunto luonnoksesta rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmäksi