Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 1 kappaletta

  1. 27.12.2021

    LVI-TU:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi