Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 17 kappaletta

 1. 30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriö asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä

 2. 26.6.2017

  Lausunto opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenetteleyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi

 3. 13.6.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus -ja työtiloista

 4. 19.5.2017

  Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM/1230/00.04.01/2015)

 5. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

 6. 26.4.2017

  Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

 7. 7.4.2017

  Verohallinto 7.4.2017 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi EU-asetuksesta yhdenmukaistaa ALV-direktiivin tulkintaa

 8. 7.4.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

 9. 31.3.2017

  Asiantuntijalausunto: Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys

  RT:n asiantuntija on ollut kuultavana Eduskunnan verojaostossa Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskevasta selvityksestä.
 10. 29.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017)

 11. 24.3.2017

  Lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteiden luonnoksista

  OPH-614-2017 Lausunto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.
 12. 24.3.2017

  Lausunto luonnoksesta yksityistielaiksi

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LVM/2302/03/2015)
 13. 23.3.2017

  Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta

  HE 19/2017 vp / 23.3.17 Eduskunnan sivistysvaliokunta sekä 22.3.17 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta