Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 23 kappaletta

 1. 13.10.2017

  Hallituksen esityksen luonnos laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19a ja 27c:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29§:n muuttamisesta

 2. 6.10.2017

  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2018

 3. 15.9.2017

  HE85/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta

 4. 15.9.2017

  YM Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista

 5. 30.8.2017

  Lausunto luonnoksesta säteilylaiksi ja asetuksiksi ionisoivasta säteilystä

  Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi ionisoivasta säteilystä
 6. 30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriö asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä

 7. 29.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

 8. 26.6.2017

  Lausunto opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenetteleyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi

 9. 13.6.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus -ja työtiloista

 10. 19.5.2017

  Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM/1230/00.04.01/2015)

 11. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

 12. 26.4.2017

  Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

 13. 7.4.2017

  Verohallinto 7.4.2017 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi EU-asetuksesta yhdenmukaistaa ALV-direktiivin tulkintaa