| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Rakennusteollisuus RT ry (Rakennusteollisuus) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä kaavoitus- ja rakentamislain (KRL) luonnoksesta ja valmistelusta. Järjestön keskeiset näkemykset on esitetty tässä lausumassa, ja säännöskohtaiset, yksityiskohtaiset ja syventävät kommentit esitetään erillisessä liitteessä. Rakennusteollisuus toteaa yhteenvetona kommentit, joissa toistuvat osittain ne näkemykset, joita se on lainvalmisteluprosessin aikana jo aikaisemmin tuonut ilmi.

Lisätietoja

  • Anu Kärkkäinen
  • johtaja, elinkeinopoliittiset asiat
  • anu.karkkainen(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 337 6699, 09 129 9239