Avoimet työpaikat

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Kuuden toimialan yhteensä noin 2 800 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljardia euroa.

Rakennusteollisuus RT hakee vakituiseen työsuhteeseen

RAKENTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVAA JOHTAJAA

nykyisen johtajan jäädessä lähitulevaisuudessa eläkkeelle.

Tässä korkean tason asiantuntijatehtävässä tavoitteena on edistää 

 • rakentamisen kehittämistä ja osaamista 
 • teollisuuden uudistumista ja kilpailukykyä  

Pääasiallisia tehtäviä ovat 

 • yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä alan koulutus- ja tutkimussisältöihin vaikuttaminen
 • rakennusalan tki-toiminnan edistäminen, tarvittavien kumppanuuksien, verkostojen ja hankkeiden aikaansaaminen
 • RT:n omien ja sen tukemien t&k-hankkeiden toteuttaminen ja ohjaaminen
 • yhteydenpito jäsenyritysten kehittämisestä vastaavan johdon kanssa ja tarvittava jäsenpalvelu
 • viranomaisyhteistyö ja vastuualueeseen kuuluvien lausuntojen ja kannanottojen valmistelu niitä tarvitseville tahoille
 • esiintymiset tehtäväalueen tapahtumissa ja julkiseen keskusteluun osallistuminen 

Johtajalla ei ole hallinnollisia alaisia, mutta hän johtaa vastuullaan olevien asiantuntijatiimien työtä (Tuottavuus, laatu ja asiakaskokemus sekä Digitalisaatio ja alustat) ja toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten ja kumppaniorganisaatioiden kanssa.  

Tehtävässä on eduksi rakentamisen klusterin tuntemus sekä kokemus kehittämistoiminnan ja t&k-hankkeiden johtamisesta.

Johtaja raportoi RT:n toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen. Lopullinen toimenkuva täsmennetään valittavan henkilön vahvuuksia ja RT:n tarpeita yhteensovittaen.

Odotamme hakijalta 

 • ylempää teknistä tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • työkokemusta mielellään liiketoiminnan kehittämisestä rakennusalan tai muun teollisuuden yrityksessä
 • kokemusta mielellään myös yliopisto- ja tutkimusyhteistyöstä sekä kehittämisen rahoitusmekanismeista
 • ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista
 • hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi
 • kiinnostusta vaikuttamiseen asiantuntijuuden kautta ja kykyä tuottaa aineistoja
 • tavoitteellista, ennakoivaa, näkemyksellistä ja positiivista toimintatapaa

Tule rakentamaan kanssamme alan tulevaisuutta! Tarjoamme innostavan tehtävän Helsingin Etelärannassa, kilpailukykyiset työsuhde-edut ja hyvän työyhteisön. 

Rekrytoinnissa avustaa suorahakuyhtiö IMS Talent Oy. Lähetä vapaamuotoinen sähköinen hakemus ja ansioluettelo viimeistään 17.5. osoitteella maikku.laakso@imstalent.com.

Lisätietoja

Tehtävästä kertoo lisää IMS Talent Oy:n Assignment manager Maikku Laakso, puh. 0400 863 511. Lisätietoja voi kysyä puhelimitse 12.5. klo 10-12 ja 14.5. klo 14-16. 


RATEKO rekrytoi:

Rakennusalan asiantuntija koordinoimaan koulutuksia

RATEKOn koulutuskoordinaattorin työn keskeisiä sisältöjä ovat sovittujen koulutusten suunnittelu, tuottaminen ja toteutus, sekä asiakassuhteiden luominen ja ylläpito.

Koulutuskoordinaattorilta edellytetään oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja taitoa pitää kaikki koulutukseen liittyvät langat käsissä budjetista raportointiin. Työssä on tukena ammattitaitoinen tiimi ja työyhteisö.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä viestintätaitoja, palveluasennetta ja myyntihenkisyyttä, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja kokemusta oppimisympäristöistä ja teknologian hyödyntämisestä opetuksessa.

Lue lisää: rateko.fi/rateko/meille-toihin