Telinejaoston lausuntoja ja kannanottoja

Telinejaoston keskeisimpiä tehtäviä on toimialan työturvallisuuden ja työmenetelmien parantaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen antaminen toimialaan liittyvissä asioissa.