Hyötytietoa työmaille

Näiltä sivuilta löydät paljon hyötytietoa työmailla käytettäväksi: apua ja lomakkeita suunnitteluun, työsuhdeasioiden hoitoon, harmaan talouden torjuntaan, laadun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallintaan, linkkejä oppaisiin ja ohjeisiin.

Työsuhdeasiat

Työturvallisuus 

Lomakkeet ja asiakirjamallit 

Rakentamista ohjaavien säädösten uudistuminen 2017

Laatuasiat, Laatumittari

Betonirakentamisen laatuketju

Työmaan ympäristöasiat

Energiatehokkaat rakenteet, kosteudenhallinta

RT:n sisäiset urakoinnin pelisäännnöt