Sisä-Suomen ja Pohjanmaan rakennusalan alueellisissa työturval-lisuuskilpailuissa menestyneet 1.1.2015–31.12.2015

Yrityksen eri työmailta saaduista havainnoista on tehty yksi TR-indeksi, jota ei ole laskettu tarkastusten keskiarvona. Pisteytys on tehty 19.1. piirien aluetoimiston ja LSSAVI:n työsuojelun vastuualueen ylitarkastajan Janne Hokkasen ja tarkastaja Timo Penttisen toimesta. Tietoon ei ollut tullut kilpailusta poissulkevia seikkoja. Sijoittuminen edellytti vähintään kaksi mittausta yrityksen eri työmailta.

LSSAVI:n ja ESAVI:n työsuojelun vastuualueen tarkastajat ovat tehneet mittaukset normaalina virkatyönä.

Tarkastusten yhteydessä ei löydetty uusia työturvallisuutta parantavia oivalluksia.

Kilpailussa oli ainoastaan yrityssarja. Lisäksi harkinnan mukaan on annettu yrityksille kunniamainintoja, mikäli se on osoittautunut aiheelliseksi kilpailun tasaisuuden tai yrityksen työturvallisuustason pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Työturvallisuuskilpailujen päätöstilaisuudet on pidetty alueittain.

Keski-Suomen rakennusalan alueellinen työturvallisuuskilpailu

Yrityssarjan voittaja on Lemminkäinen Talo Oy, TR-indeksillä 92,3.

2. sija Skanska Talonrakennus Oy, TR-indeksillä 91,6.

3. sijan jakoivat: YIT Rakennus Oy, VRP Keski-Suomi Oy, SRV Rakennus Oy ja NCC Rakennus Oy, TR-indeksillä 91.

Kanta-Hämeen rakennusalan alueellinen työturvallisuuskilpailu

Mittauksia oli vain 1 kpl / yritys mikä ei täyttänyt alueellisen kilpailun sääntöjä.

Pirkanmaan rakennusalan alueellinen työturvallisuuskilpailu

Yrityssarjan voittaja on NCC Rakennus Oy, TR-indeksillä 98,7.

2. sija YIT Rakennus Oy, TR-indeksillä 97,7.

3. sija Peab Oy, TR-indeksillä 96,4.

Pohjanmaan Piiri ry:n rakennusalan alueellinen työturvallisuuskilpailu

Yrityssarjan voittaja on Skanska Talonrakennus Oy, Pohjanmaa, TR-indeksillä 97,3.

Rakennus MI&RE Oy sai kunniamaininnan 2. sijasta, TR-indeksillä 97,0.

3. sija YIT Rakennus Oy, TR-indeksillä 94,7.

4. sija Oy Tom Knip Ab, TR-indeksillä 94,4.

 

Lisätiedot:       

ylitarkastaja Janne Hokkanen, LSSAVI työsuojelun vastuualue, +358 295 018 645

tarkastaja Timo Penttinen, LSSAVI työsuojelun vastuualue, +358 295 018 709

tarkastaja Mikko Mäkelä, ESAVI työsuojelun vastuualue, +358 295 016 315

asiamies Harri Kaipio, Talonrakennusteollisuus ry, Sisä-Suomi, Pohjanmaa, +358 50 5448 0210

Aiempia tuloksia