Rakenteellinen energiatehokkuus

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen sisältämänä uutena vaihtoehtona asuinrakennusten vaatimustenmukaisuus voidaan nyt osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella (asetuksen 33§), ilman E-luvun laskentaa.

E-lukulaskurit asetuksen pykälälle 33

Rakenteellisen energiatehokkuuden reunaehtoihin on sisäänrakennettu tietty varmuus, joten myös E-luku voidaan energiatodistusta varten laskea yksinkertaistetulla menettelyllä, Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitskin tiimeineen kehittämällä nettilaskurilla. E-luvun lisäksi laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille 
E-lukulaskuri kerrostaloille

”Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista” -seminaarit: Finlandia-talo 5.4.2018 ja Tampere-talo 19.4.2018

RTT:n Eristeteollisuus järjesti huhtikuussa 2018 yhteistyössä Rakennuslehden kanssa kaksi seminaaria, joissa keskityttiin puntaroimaan eri näkökulmista rakennusten energiatehokkuuden parantamisen merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä tekemään tutuksi rakenteellisen energiatehokkuuden tarkoitusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Katso kooste Finlandia-talon ”Rakenteellinen energiatehokkuus on ekologista” -seminaarin pääesityksistä.

Energiatehokkuus ja kestävä rakentaminen, ministeri Kimmo Tiilikainen, ympäristöministeriö
Katso tästä esitysvideo
Lataa tästä ministeri Tiilikaisen esitysdiat

Kestävä rakentaminen – ilmastoteko, MEP Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
Katso tästä esitysvideo 
Lataa tästä MEP Pietikäisen esitysdiat

Rakenteellinen energiatehokkuus - kevennetty menettely asuinrakennuksille, 33§, professori Jarek Kurnitski, Aalto yliopisto
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä professori Kurnitskin esitysdiat

Energiatehokkaiden rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus,
johtava asiantuntija Jyri Nieminen, Sweco Rakennetekniikka Oy
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Niemisen esitysdiat

erikoistutkija Tuomo Ojanen, VTT
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Ojasen esitysdiat

ARA-hankkeiden A-B-C: passiivia, nollaa ja matalaenergiaa, kehittämisjohtaja Vesa Ijäs, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Rakentamisen ohjaus
Lataa tästä esitysvideo 
Lataa tästä Ijäksen esitysdiat

Kestävä rakentaminen – ilmastoteko
Videotervehdys / Tampere-talon avauspuheenvuoro Strasbourgista, MEP Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
Lataa tästä esitysvideo

Uudisrakennuksen energiatehokkuusasetus, rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö
Lataa tästä Kalliomäen esitysdiat

Rakenteellinen energiatehokkuus - kevennetty menettely asuinrakennuksille, erityisasiantuntija Mikko Saari, VTT
Lataa tästä Saaren esitysdiat

Arkkitehdin kokemuksia rakenteellisesta energiatehokkuudesta, arkkitehti Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy
Lataa tästä Lylykankaan esitysdiat

"Rakenteellinen energiatehokkus" -opas 

”Rakenteellinen energiatehokkuus” -opas keskittyy rakenteellisen energiatehokkuuden hyödyntämiseen erityisesti asuinrakennuksissa, joissa käytetään asetuksen pykälän 33§ reunaehtoja. Oppaassa läpikäydään energiatehokkuuden huomioiminen asuinrakennusten hanke- ja arkkitehtisuunnittelussa, rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa. Oppaan sisältämät esimerkit jo toteutetuista kohteista ja ratkaisuista tuovat esiin alan parhaat toteutukset ja niiden kosteusteknisen toimivuuden myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Oppaan ovat laatineet arkkitehti Kimmo Lylykangas ja johtava asiantuntija Jyri Nieminen.

Lataa tästä:
Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (pdf-tiedosto) 
Rakenteellinen energiatehokkuus -opas (E-kirja, epub)