RT:n turvallisuusryhmä

Rakennusteollisuus RT ry:hyn on perustettu erillinen turvallisuusryhmä alalla toimivien jäsenyritysten turvallisuusasioiden kehittämiseksi, yhteisten työturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen luomiseksi ja viranomaisyhteistyön ylläpitäjäksi.