RT:n turvallisuusryhmä

Rakennusteollisuus RT ry:hyn on perustettu erillinen turvallisuusryhmä alalla toimivien jäsenyritysten turvallisuusasioiden kehittämiseksi, yhteisten työturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen luomiseksi ja viranomaisyhteistyön ylläpitäjäksi.

Huhtikuussa ryhmä kokoontui päiväksi kartoittamaan turvallisuuden tilaa. Vaikka paljon hyvää on jo saatu aikaan, moni haaste odottaa vielä ratkaisua.

Turvallisuusryhmän kick off -päivä huhtikuussa 2018

Ryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta 2017 ja sen puheenjohtajana toimii Antti Leino (Skanska Talonrakennus Oy)
Toimintasäännöt

Ryhmässä on yritysedustajia RT:n eri toimialoita.
Turvallisuusryhmän jäsenet 

Oppia vaaratilanteista

Ryhmä kerää ja julkaisee vaaratilanneilmoituksia sekä turvallisuushavaintoja ja niiden tutkinnasta opittuja hyviä käytäntöjä kaikkien yhteiseen käyttöön.

Kokousten pöytäkirjat