Edellytämme työturvallisuuskorttia

Edellytämme työmailla työskenteleviltä työturvallisuuskorttia.

Työturvallisuuskortti on luotu yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Kortti on laajalti käytössä rakennustyömailla: vapaaehtoinen, mutta käytännössä jo pakollinen. Työturvallisuuskortin suorittaneella on perustiedot työturvallisuudesta ja yhteistoiminnasta työmaalla.

Työturvallisuuskortin suorittanut osaa

  • tunnistaa ja ehkäistä vaaroja sekä työmaalla esiintyviä riskejä
  • ymmärtää henkilökohtaisen suojautumisen tärkeyden.

Johdon työturvallisuussitoumukseen 

  Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet vahvistettiin Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa 19.6.2012