Vaaratilanneilmoitukset

Vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen tarkoituksena on edistää työmaan tai muun työympäristön turvallisuutta. Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen.

Vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen keräämiseksi on olemassa erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi lomakkeita, havaintovihkosia sekä verkkopohjaisia työkaluja. Alla on yksi esimerkki siitä, millaisella lomakkeella havaintoja/ ilmoituksia työpaikoilla voidaan kerätä. Voit tulostaa lomakkeen printterillä (A4 koko, yksipuolinen tulostus, 4 havaintokorttia/sivu), tai teettää kaksipuoleisen A6-kokoisen havaintokortin digipainossa.

Tulostettava ja käsin täytettävä, A4 (pdf)
Lähetä aineisto digipainoon, kaksipuoleinen A6 (pdf)
Sähköisesti täyttävä A4 (pdf)

 Menettely myös korostaa sitä, että rakennusalalla työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Kiistaton näyttö on olemassa siitä, että niissä yrityksissä ja niillä työpaikoilla missä turvallisuushavaintomenettely toimii, tapaturmien määrä on pystytty painamaan alas.

Vaaratilanteet ovat käytännössä samoja kuin työtapaturmat. Niistä vain on selvitty, usein pelkällä onnella, ilman henkilövahinkoja. Turvallisuushavaintoja puolestaan ovat esimerkiksi teknisen suojauksen puute, riskinotto työssä, työpisteen epäjärjestys jne. Turvallisuushavaintoja voidaan tehdä myös hyvistä työturvallisuuskäytännöistä, kuten vaikkapa ergonomisesti hyvistä työmenetelmistä tai apuvälineistä. 

Tärkeätä on, että kaikki työmaan vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot käsitellään yhteisesti viikoittain esim. työmaan tuotantopalaverissa. Tiedottaminen muun organisaation sisällä on tärkeää erityisesti kaikista niistä tapauksista, joilla saattaa olla merkitystä myös muiden työpaikkojen turvallisuudelle. 

Kaikki sellaiset vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot, joissa havaituista poikkeamista seurauksena olisi voinut olla työpaikkakuolema tai vakava loukkaantuminen, tulee yritystasolla koota yhteen, analysoida ja laatia sekä toimeenpanna tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja valvoa, että ne toteutetaan. Näin riskit saadaan hallintaan.