Vinkkejä työpaikoille turvallisuusviikolla

Rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko muodostuu monista eri tapahtumista, joista suuri osa on yritysten itsensä järjestämiä. Yrityksen on hyvä valita muutama omalle toiminnalle keskeinen työturvallisuuden kehittämiskohde. Tässä joitain vinkkejä.

Työn turvallisuussuunnitelman tekeminen ennen työn aloittamista

Työ pitää suunnitella turvalliseksi. Työn turvallisuussuunnitelma on saanut monien yritysten työmailla hyvän vastaanoton. Suunnitelman tekevät yhdessä työnjohto ja työntekijät ennen uuden työtehtävän aloittamista. Viikon aikana kaikki aloitettavat työt käydään läpi turvallisuussuunnitelman avulla.
Excel-malli työn turvallisuussuunnitelmasta.

Nostotöiden turvallisuus ja taakkojen sitominen

Nostotyöt sisältävät riskejä, joihin on syytä varautua ennalta. Nostotyön turvallisuus ja taakkojen sitominen -julisteet opastavat turvallisten nostojen toteuttamista. Printtaamalla tai tilaamalla julisteet saat hyvän pohjamateriaalin työmaan tietoiskuja varten.
Printtaa tai tilaa julisteita (vaatii kirjautumisen)

Telineiden ja sääsuojien turvallinen toteutus ja käyttö

Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille. Turvallisuusviikon aikana suosittelemme ylimääräistä telineisiin ja sääsuojauksiin kohdistuvaa tarkastusta, jossa varmistetaan mm. telineen perustusten kantavuus, telineen ankkurointi, ja suojakaiteiden toteutus. Sääsuojan osalta tulee tarkistaa, onko sääsuojauksesta laadittu suunnitelma ja miten sääsuoja on suunniteltu kiinnitettävän suojattavaan kohteeseen tai tukitelineen päälle ja onko sääsuoja asennettu tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Telineyritysten johto jalkautuu tekemään turvallisuushavaintoja työmaille Telinetorstaina Rakennusteollisuuden turvallisuusviikolla 14. - 18.5. 2018

Laitevuokraajien tietoiskut

Kutsu työmaalle käyttämäsi laitevuokraajan (koneet, telineet, jne.) edustaja pitämään tietoiskuja vuokrakaluston turvallisesta käytöstä. Näin syntyy vuorovaikutusta, joka voi kehittää työturvallisuutta niin vuokranantajan kuin vuokraajankin puolella.

Teemapäivät

Työturvallisuusviikolla on hyvä yrityksissä toteuttaa myös omia teemapäiviä. Suositeltavia teemoja esim. ovat seuraavat:

  • Työmaiden siisteys. Päivän aikana esim. siivotaan työmaa yhdessä ja samalla esim. tarkistetaan jätteiden käsittely ja varastointi työmaalla.
  • Arvioidaan, miten pölyä voidaan päivän aikana tehtävissä töissä torjua.
    Pölyntorjunta ja -hallinta rakennusalalla -esite
  • Henkilökohtaisten suojaimien käyttö.Järjestetään työmaalle henkilökohtaisten suojaimien esittelytilaisuus ja opastetaan henkilökohtaisten suojaimien käyttöä ja huoltoa.
  • Ergonomia työssä. Järjestetään työmaalla tietoisku yhdessä esim. työterveyden kanssa oikeista tilanteista.
  • Sähkölaitteiden ja -koneiden kunto.Tarkistetaan päivän aikana sähkölaitteiden ja -koneiden kunto sekä turvallisuus.

  • Työturvallisuuden teemahetki. Järjestä työpaikalla yhteinen "Turvallisuus kuuluu jokaiselle" -teemahetki
    Ohjeet ja materiaalia yhteisen teemahetken pitämiseen (pdf)

Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot. Tähän löytyy myös kätevä sähköinen tapa mobiilisovelluksena

Havainnointi- ja ilmoitusmenettelyn avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Ilmoitusten ja havaintojen keräämsieksi on olemassa erilaisia käytäntöjä.

Lue lisää, valmis tulostettava tai sähköinen lomake täältä